OBAVIJESTI:
Marginalne grupe - seminar
Repozitorij
Repozitorij je prazan

Poštovane kolegice i kolege,

Uvodni susret za sve studentice i studente (redovite i izvanredne) upisane na kolegij Marginalne grupe-seminar održat će se online putem Google meet platforme 14. 10. 2021. u 16.45 sati.  Prijavljujete se isključivo s fakultetskih adresa. Poveznica: meet.google.com/ybv-wsak-ngu  

Popis seminarista i podjela na dvije seminarske grupe nalazi se u nastavku. O svim će detaljima biti više riječi na uvodnom susretu; od bilježenja prisutnosti, zamjene grupa, načina izvođenja nastave i pitanja obveza izvanrednih studenata do tematskih blokova, odabira teme (uključujući za prvi regularni susret), načina ocjenjivanja i dr.

 

Lijep pozdrav,

dr. sc. Josip Pandžić, voditelj seminara

 

A grupa – Četvrtak 16:45-20:00

1 Antoljak Arijana

2 Babić Ida

3 Bačić Ivana

4 Ban Borna

5 Bušnja Anita

6 Culi Ema

7 Ćapin Jakišić Maria

8 Ćosić Lorena

9 Erben Anja

10 Glavaš Mirna

11 Gluhak Marta

12 Grabušić Valerija

13 Habdelić Doria

14 Habjanič Petra

15 Hubak Klaudija

16 Ivanac Lucija

17 Jaglić Nikolina

18 Kartelo Marija

19 Klarić Matea

20 Knez Lucija

21 Koh Lara

22 Kovačić Melani

23 Krivačić Petra

24 Kudelić Petra

 

B grupa – Petak 11:30-14.45

25    Kunić    Margareta

26    Marinović    Lea

27    Matić    Sara

28    Miletić    Laura

29    Mrđen    Franka

30    Nekić    Patricia

31    Nežmah    Karolina

32    Novak    Elena

33    Novinić    Zrinka

34    Petrić    Paula

35    Pobi    Nikolina

36    Posavec    Katarina

37    Prpić    Tea

38    Sekulić    Tea

39    Spajić    Ivan

40    Stančić    Mia

41    Svetić    Klara

42    Šarić    Josip

43    Škovrlj    Rina

44    Tadinac    Antonia

45    Toma    Andrina

46    Trtinjak    Matija

47    Tuksar    Janja

48    Uđbinac    Martina

Popis obavijesti