OBAVIJESTI:
Marginalne grupe - seminar
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege, Uvodni susret za sve studentice i studente (redovite i izvanredne) upisane na kolegij Marginalne grupe-seminar održat će se online putem Google meet platforme 14. 10. 2021. u 16.45 sati.  Prijavljujete se isključivo s fakultetskih adresa. Poveznica: meet.google.com/ybv-wsak-ngu   Popis seminarista i podjela na dvije seminarske grupe nalazi se u nastavku. O svim će detaljima biti više riječi na uvodnom susretu; od bilježenja prisutnosti, zamjene grupa, načina izvođenja nastave i pitanja obveza izvanrednih studenata do tematskih blokova, odabira teme (uključujući za prvi regularni susret), načina ocjenjivanja i dr.   Lijep pozdrav, dr. sc. Josip Pandžić, voditelj seminara   A grupa – Četvrtak 16:45-20:00 1 Antoljak Arijana 2 Babić Ida 3 Bačić Ivana 4 Ban Borna 5 Bušnja Anita 6 Culi Ema 7 Ćapin Jakišić Maria 8 Ćosić Lorena 9 Erben Anja 10 Glavaš Mirna 11 Gluhak Marta 12 Grabušić Valerija 13 Habdelić Doria 14 Habjanič Petra 15 Hubak Klaudija 16 Ivanac Lucija 17 Jaglić Nikolina 18 Kartelo Marija 19 Klarić Matea 20 Knez Lucija 21 Koh Lara 22 Kovačić Melani 23 Krivačić Petra 24 Kudelić Petra   B grupa – Petak 11:30-14.45 25    Kunić    Margareta 26    Marinović    Lea 27    Matić    Sara 28    Miletić    Laura 29    Mrđen    Franka 30    Nekić    Patricia 31    Nežmah    Karolina 32    Novak    Elena 33    Novinić    Zrinka 34    Petrić    Paula 35    Pobi    Nikolina 36    Posavec    Katarina 37    Prpić    Tea 38    Sekulić    Tea 39    Spajić    Ivan 40    Stančić    Mia 41    Svetić    Klara 42    Šarić    Josip 43    Škovrlj    Rina 44    Tadinac    Antonia 45    Toma    Andrina 46    Trtinjak    Matija 47    Tuksar    Janja 48    Uđbinac    Martina