OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Marginalne grupe - seminar
Marginalne grupe - seminar
Studij:
Šifra: 31835
ECTS: 4.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Marginalne grupe - seminar 4.0 31835
Literatura
Opis predmeta
Pojam marginalnih grupa, procesi i dimenzije marginalnosti. Historijat, tipovi i mehanizmi socijalne isključenosti. Ambivalentnost omladinskog položaja i "privilegirana" marginalnost mladih. Omladinske potkulture i kontrakulture: bijeg iz marginalnosti. Obilježja potkulture starih i socijalne posljedice starenja. Vanjske migracije, multikulturalnost i problemi socijalne integracije. Pojam i vrste prisilnih migracija. Koncepti rada i socijalnopsihološke posljedice nezaposlenosti. Koncepti, teorije i funkcije siromaštva. Problemi socijalne integracije Roma. Bolest, društvene uloge i marginalizacija.
Ispitni rokovi