SUVREMENO RODITELJSTVO:
Suvremeno roditeljstvo
Suvremeno roditeljstvo
Studij: Psihosocijalni pristup u socijalnom radu - 2., 3. semestar
Supervizija psihosocijalnog rada - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 179524
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
Osnovni podaci
Suvremeno roditeljstvo Psihosocijalni pristup u socijalnom radu - 2., 3. semestar
Supervizija psihosocijalnog rada - 1., 2., 3. semestar
5.0 179524
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Konzultacije se održavaju prema prethodnom dogovoru putem e-maila

 

Nazorova 51, soba 2
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti