prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
prof. dr. sc.
Ninoslava Pećnik

Ninoslava Pećnik rođena je 1965. godine u Zagrebu. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu diplomirala je 1990. godine obranom rada ‘Nasilje u ljubavnim vezama mladića i djevojaka i stavovi prema fizičkom zlostavljanju žena’, magistrirala 1993. u području procjene rizika za zlostavljanje djeteta, a doktorirala 2001. godine obranom disertacije 'Međugeneracijski prijenos tjelesnog zlostavljanja djece'.

 

Izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području socijalnih djelatnosti, a u izvanrednog i redovitog profesora u području psihologije (grane socijalne i razvojne psihologije). Predstojnica je Katedre za psihologiju Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu te nositeljica dodiplomskih kolegija ‘Uvod u psihologiju’, ‘Socijalna psihologija’ i ‘Zlostavljanje i zanemarivanje djece’ te su-nositeljica diplomskog kolegija 'Obiteljska politika, roditeljstvo, djeca’ za studente socijalnog rada i socijalne politike. Za studente pravnog studija predaje izborni kolegij ’Socijalna psihologija’. Na Doktorskom studiju socijalnog rada i socijalne politike nositeljica je kolegija ‘Suvremena istraživanja u socijalnom radu’, dok na specijalističkim studijima predaje kolegije ‘Suvremeno roditeljstvo’, ‘Suvremeno roditeljstvo i prava djeteta’ te ‘Roditeljstvo i razvod’. Pod njezinim mentorstvom obranjene su tri doktorske disertacije,  5 magistarskih i 3 specijalistička rada te više od  50 diplomskih radova.

 

Bila je voditeljica dva znanstveno-istraživačka projekta: (1) ‘Roditlejstvo i usluge podrške roditeljstvu u zajednici’ (2011-2013) koji je uz podršku Ureda UNICEFa za Hrvatsku proveden s 1600 roditelja djece predškolske dobi širom Hrvatske, te (2) 'Obilježja obitelji u Republici Hrvatskoj i stavovi prema odgoju’ (2009-2011) koji je uz podršku Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti proveden s nacionalno reprezentativnim uzorkom  od 1200 trinaestogodišnjaka i njihovim majkama i očevima.  Bila je suvoditeljica međunarodnog istraživanja ‘Socijalni rad s djecom pod rizicima u Hrvatskoj i Švedskoj’, uz podršku Švedske agencije za razvoj (2005-2006). U svojstvu istraživača sudjelovala je u više znanstveno-istraživačkih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske; Akcijska i evaluacijska istraživanja u socijalnom radu, i dr.)  te u istraživačkom projektu  'Jednoroditeljske obitelji: Osobni doživljaj i stavovi okoline' (2001-2003) Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Do sada je, samostalno ili u suautorstvu, objavila 8 knjiga, te oko 50 znanstvenih i stručnih radova. Kao predavač gostovala je na sveučilištima u Amsterdamu, Galwayu, Orebru, Oxfordu, Sevilli i drugima te na poslijediplomskim studijima Odsjeka za psihologiju Filozofskih fakulteta u Zagrebu i Rijeci te Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

 

Bila je potpredsjednica Radne skupine za roditeljske vještine, posebice za sprečavanje nasilja protiv djece pri Odboru za socijalnu koheziju Vijeća Europe (2005-2006)  te konzultantica za izradu izvješća u podlozi Preporuke 19 (2006) o politici podrške pozitivnom roditeljstvu. Sudjelovala je u pokretanju više građanskih socijalnih inicijativa aktivnih u područjima pružanja pomoći žrtvama nasilja (SOS telefon za žene žrtve nasilja, Autonomna ženska kuća) te bila prva predsjednica Udruge ‘Suncokret’ za volontersku pomoć prognanicima i izbjeglicama (1991-1996). Su-autorica je međunarodno priznatog Programa podrške roditeljima djece najmlađe dobi ‘Rastimo zajedno’ koji je 2009. razvijen u okrilju UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku te je i predsjednica Centra za podršku roditeljstvu ‘Rastimo zajedno’. U 2011. godini primila je Godišnju nagradu za promicanje prava djeteta Vlade Republike Hrvatske te nagradu Udruge ‘Roditelji u akciji’ za doprinos u području podrške odgovornom roditeljstvu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Interdisciplinarnost na djelu: programi podrške roditeljstvu “Rastimo zajedno”

Mihetec, Sanja i Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
NTERDISCIPLINARNOST KAO RESURS - SINERGIJA I SURADNJA STRUČNJAKA ZA OTPORNIJE I ODRŽIVO DRUŠTVO. 1. KOKKOS KONFERENCIJA

KAKO SMO NASTAVILI RASTI ZAJEDNO KROZ ONLINE PROGRAME PODRŠKE RODITELJSTVU

Pećnik, Ninoslava ; Bušljeta, Kristina ; Modić Stanke, Koraljka ; Malčić, Ljiljana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
XI. Konferencija socijalnih radnika Socijalni rad na prekretnici: identitet, moć i promjena

The Use of Information and Communication Technologies in Family Support across Europe: A Narrative Review

Canário, Ana Catarina ; Byrne, Sonia ; Creasey, Nicole ; Kodyšová, Eliška ; Kömürcü Akik, Burcu ; Lewandowska-Walter, Aleksandra ; Modić Stanke, Koraljka ; Pećnik, Ninoslava ; Leijten, Patty
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Supporting Involved Fathering of Young Children in Croatia: Evaluation of the "Growing Up Together Fathers' Club"

Pećnik, Ninoslava ; Modić Stanke, Koraljka ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Increasing quality of family support to vulnerable families with preschool children in Croatia

Pećnik, Ninoslava ; Modić Stanke, Koraljka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
16th ISPCAN European Congress on child abuse and neglect - ISPCAN Milan 2021

CROATIA - National report on family support policy & provision

Brajša-Žganec, Andreja ; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Pečnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Dokazi djelotvornosti programa "Rastimo zajedno i mi": Kako smo i koliko zajedno narasli?

Pećnik, Ninoslava ; Modić Stanke, Koraljka ; Bušljeta, Kristina
Poglavlja u knjigama, 2021.

Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima i djeci u zahtjevnijim okolnostima


Uredničke knjige, 2021.

The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multi-disciplinary Action

Jiménez, Lucía ; Canavan, John ; Abela, Angela ; Boskovic, Branko ; Byrne, Sonia ; Churchill, Harriet ; Devaney, Carmel ; Ene, Theodora ; Iliadou, Vasiliki Maria ; Karpava, Sviatlana ; Pecnik, Ninoslava and Zegarac, Nevenka
, 2021.

Issues, perspectives and arguments regarding family and parenting support program evaluation strategies

Almeida, Ana ; Canario, Ana ; Cruz, Orlanda ; Milani, Paola ; Serbati, Sara ; Pecnik, Ninoslava ; Byrne, Sonia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
8th International Congress of Educational Sciences and Development

"Rastimo zajedno i mi" Program podrške roditeljima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva i njihovoj djeci rane i predškolske dobi. Priručnik za radionice s roditeljima - Prvi dio.


Uredničke knjige, 2020.

"Rastimo zajedno i mi" Program podrške roditeljima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva i njihovoj djeci rane i predškolske dobi: Priručnik za radionice s roditeljima – Drugi dio

Pećnik, N., Lipanović, M., Krajcar Kokalj, I., Glavina, E., Ustić, D., Marušić, V., Medved, M., Miletić, D.
Autorske knjige, 2020.

Suroditeljstvo: određenje, obilježja i implikacije za obiteljsku medijaciju

Pećnik, Ninoslava ; Klarić, Blaženka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Univerzalna podrška roditeljstvu očeva predškolske djece kroz "Klub očeva Rastimo zajedno"

Pećnik, Ninoslava ; Erceg, Tena ; Modić Stanke, Koraljka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija i digitalni svijet

Usluge podrške roditeljstvu u Hrvatskoj: Potrebe roditelja i postojeći programi

Pećnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Evidencing the value of parenting support as a policy and practice orientation: The case of ‘Growing Up Together’ in Croatia

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2019.

Ostvarivanje univerzalnog prava na podršku u roditeljstvu kroz ciljani program Rastimo zajedno i mi

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
10. Konferencija socijalnih radnika: Drugi i drugačiji

Klub očeva Rastimo zajedno: Program podrške roditeljstvu očeva djece rane i predškolske dobi.

Pećnik, N., Milanković Belas, R. Pribela - Hodap, s:, Domaćinović Pićuljan, V., Erceg, T., Mišćenić, G., Duspara, Lj., Butorac, D., Brnić, P. ; Vela Vrabec, N.
Autorske knjige, 2019.

How do parents facilitate or inhibit adolescent disclosure? The role of adolescents’ psychological needs satisfaction

Tokić Milaković, Ana ; Glatz, Terese ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Specifičnosti supervizije u razvoju programa podrške roditeljima i djeci Rastimo zajedno – i mi

Urbanc, Kristina ; Pećnik, Ninoslava ; Sladović Franz, Branka ; Matić, Višnja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

Supporting positive fathering in Croatia: "Growing up Together" Clubs with Fathers of Young Children

Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
15th ISPCAN EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE - Multidisciplinary Interagency Approaches to the Prevention and Treatment of Child Abuse & Neglect

ODREDNICE REAKCIJA STRUČNJAKA NA MANIPULACIJU DJETETOM U PROCESU RAZVODA BRAKA

Ernečić, Maja ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
23. DANI RAMIRA I ZORANA BUJASA

Programi “Rastimo zajedno” u promicanju i zaštiti prava djece u obitelji: Izazovi i perspektive

Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
PSIHOLOGIJA U PROMOCIJI I ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I DRUŠTVENE PRAVEDNOSTI

Suvremeno roditeljstvo i prava djeteta

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2016.

Fulfillment of the Child’s Participation Rights in the Family and the Child’s Psychosocial Adjustment: Children’s and Parents’ Views

Pećnik, Ninoslava ; Matić, Jelena ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Ciljana podrška roditeljstvu korisnicima CZSS s predškolskom djecom: Iskustva i perspektive Projekta "Rastimo zajedno- i mi"

Pećnik, Ninoslava Novalić, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
7. Konferencija socijalnih radnika

Evaluacija učinaka "Kluba očeva Rastimo zajedno" na uvjerenja i ponašanja očeva djece rane i predškolske dobi

Pećnik, Ninoslava Sladić, Ivna
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Parental needs and provision of support services to parents raising children in difficult circumstances

Dobrotić, Ivana ; Pećnik, Ninoslava ; Baran, Jelena
, 2016.

Socio-demografske odrednice stava prema tjelesnom kažnjavanju djece

Rajter, Miroslav ; Trbus, Marina ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Professionals’ decision-making in post-divorce conflict: Effects of parent’s alienating behaviors, co-operativnes with professionals and child’s adjustment

Pećnik, Ninoslava ; Ernečić, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Decisions, Assessment, Risk and Evidence in Social Work. Fourth Biennial INternational Symposium.

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Family and Parenting Support: Policy and Provision in a Global Context

Daly, Mary ; Bray, Rachel ; Bruckauf, Zlata ; Byrne, Jasmina ; Margaria, Alice ; Pećnik, Ninoslava ; Samms-Vaughan, Maureen
Autorske knjige, 2015.

Ciljana podrška roditeljstvu: višestruke perspektive

Pećnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana ; Baran, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
VII. Simpozij socijalnih radnika

Moderatori učinkovitosti programa podrške roditeljstvu "Rastimo zajedno Plus"

Pećnik, Ninoslava ; Ljubešić, Marta ; Starc, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
IV. Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu

Uloga karakteristika adolescenata i roditeljskog ponašanja u predviđanju samootkrivanja roditeljima

Tokić Milaković, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
22. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Evaluating effectiveness of parenting support : an on-going learning process

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Galway School 2015 "Child Rights in Practice and Research" : Realising children’s rights through empowering parents and families

Potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima

Dobrotić, Ivana ; Pećnik, Ninoslava ; Baran, Jelena
Autorske knjige, 2015.

Parental Behaviors in the Context of Adolescent Disclosure (PBAD): Instrument Development

Tokić Milaković, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

RASTIMO ZAJEDNO PLUS - program radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju (priručnik za voditelje)

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka ; Ljubešić, Marta ; Jeić, Minja ; Pribela Hodap, Sonja ; Grubić, Marina
Autorske knjige, 2014.

Evaluacija učinaka programa "Rastimo zajedno plus"

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2014.

Ovisi li učinkovitost programa „Rastimo zajedno“ o spolu i obrazovanju sudionika?

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka ; Putarek, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
22.godišnja konferencija hrvatskih psihologa Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe

Doživljaj roditeljstva, roditeljsko ponašanje i prakse: postoje li rodne razlike?

Dobrotić, Ivana ; Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Roditeljske potrebe za podrškom i dostupnost usluga za podršku roditeljstvu: perspektiva predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave

Pećnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2013.

Roditeljske razvojno poželjne i razvojno nepoželjne interakcije s djecom najmlađe dobi

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Uvjerenja o traženju stručne pomoći u roditeljstvu

Pećnik, Ninoslava ; Pribela-Hodap, Sonja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Preventing child abuse and neglect with parents of young children in Croatia

Pecnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
13th ISPCAN European conference on child abuse and neglect

Roditeljska skrb kod poroda, dojenja i dohrane

Grgurić, Josip ; Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Dostupnost i korištenje usluga zdravstvene skrbi za majku i dijete

Grgurić, Josip ; Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Preventing child abuse and neglect with parents of young children in Croatia

Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
13th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

Doživljaj roditeljstva u razdoblju ranog djetinjstva

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Roditeljske potrebe za podrškom i dostupnost usluga za podršku roditeljstvu: perspektiva davatelja usluga

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Roditelji u socijalnom okruženju

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Stručna podrška u rješavanju roditeljskih pitanja

Pećnik, Ninoslava ; Pribela-Hodap, Sonja
Poglavlja u knjigama, 2013.

Resursi za roditeljstvo u razdoblju ranog razvoja djeteta

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Dostupnost i korištenje usluga podrške roditeljstvu te usluga za djecu rane dobi.

Pećnik, Ninoslava ; Pribela-Hodap, Sonja
Poglavlja u knjigama, 2013.

Evaluacija učinaka programa radionica s roditeljima 'Rastimo zajedno PLUS'

Pećnik, N., Ljubešić, M., Pribela-Hodap, S., Starc, B., Jeić, M., Grubić, M.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Treći hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu -

Evaluacija učinaka programa radionica s roditeljima 'Rastimo zajedno PLUS'

Pećnik, Ninoslava ; Ljubešić, Marta ; Pribela Hodap, Sonja ; Starc, Branka ; Jeić, Minja ; Grubić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Treći hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu - Tim oko obitelji: zabluda ili stvarnost?

Radionice s roditeljima najmlađe djece ‘Rastimo zajedno’ u obiteljskim centrima

Pećnik, Ninoslava ; Lugović, Gina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Parental Behaviors Related to Adolescents' Self-Disclosure : Adolescents' Views

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Uvjerenja javnosti o ispravnim roditeljskim postupcima prema djeci najmlađe dobi

Pećnik, Ninoslava ; Radočaj, Tanja ; Tokić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Roditelji i djeca na pragu adolescencije:pogled iz tri kuta, izazovi i podrška

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Autorske knjige, 2011.

Children's views on (the legal ban of) corporal punishment

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

'Growing-Up Together' Workshops With Parents of Young Children

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

Adolescent’s personality and disclosure to parents

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
SRCD 2011 Biennial Meeting

Parental Behaviors in the Context of Adolescent Disclosure (PBAD): Instrument Development and Validation

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
SRCD 2011 Biennial Meeting

Does social workers’ personal experience with violence in the family relate to their professional responses, and how?

Pećnik, Ninoslava ; Bezenšek-Lalić, Olga
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Suvremeno roditeljstvo i prava djeteta

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Učinci i izazovi provedbe Programa 'Rastimo zajedno' u dječjim vrtićima

Rusijan LJuština, Vesna ; Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

ODREĐENJE ODGOVORNOG RODITELJSTVA, ANALIZA MJERA RANE POMOĆI U SUOČAVANJU S ČIMBENICIMA RIZIKA I PRIJEDLOZI NOVIH PREVENTIVNO-SAVJETODAVNIH OBLIKA POMOĆI OBITELJIMA U RIZIKU

Pećnik, Ninoslava ; Ferić, Martina
, 2011.

Stavovi prema samohranom roditeljstvu

Raboteg-Šarić, Zora ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Rastimo zajedno program radionica za roditelje najmlađe djece: Priručnik za voditelje

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka
Autorske knjige, 2010.

Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima najmlađe djece

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka
Autorske knjige, 2010.

Parenting in the Best Interests of the Child and Support to Parents of the Youngest Children

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka
Autorske knjige, 2010.

Uvjerenja o ispravnim roditeljskim postupcima prema malom djetetu

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
19. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Načela roditeljstva i podrške roditeljstvu u preporukama Vijeća Europe

Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
2. kongres primijenjene psihologije

Validacija skale percipiranog roditeljskog ponašanja u kontekstu samootkrivanja adolescenata

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
II.hrvatski kongres primjenjene psihologije

Podrška osjetljivom i poticajnom roditeljstvu djeci u najranijoj dobi – Doprinos patronažne sestre

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
IV simpozij patronažnih sestara

Radionice za roditelje 'Rastimo zajedno': Evaluacija ishoda pilot projekta

Pećnik, Ninoslava ; Starc, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
2. hrvatski kongres primijenjene psihologije 'Zaštita zdravlja djece i mladih'

Radionice za roditelje 'Rastimo zajedno': Iskustva roditelja i voditelja

Starc, Branka ; Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
2. hrvatski kongres primijenjene psihologije 'Zaštita zdravlja djece i mladih'

Self-disclosure to parents: Adolescents' views

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
4th European Conference on Positive Psychology

Defining and Supporting Positive Parenting in European Societies: The Council of Europe’ s Contribution

Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
The Fifth Nordic Congress on Child Abuse and Neglect: Child Neglect: Needs-Obligations-

Suvremeni pogledi na dijete, roditeljstvo i socijalizaciju

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Prema viziji roditeljstva u najboljem interesu djeteta

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2008.

Assessment processes in social work with children at risk in Sweden and Croatia

Brunnberg, Elinor ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Roditeljstvo u prve tri godine

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
XIX Simpozij socijalne pedijatrije: Prve tri su najvažnije

Private history of family violence and professional responses to child and wife abuse

Pećnik, Ninoslava ; Bezensek-Lalic, Olga
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

Što odgajatelji, učitelji i pedagpzi trebaju znati o međugeneracijskom prijenosu nasilnog ponašanja

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Nasilje i nasilno ponašanje u školi, vrtiću, učeničkom domu

Personal wounds – a burden or a resource for future professional helpers?

Urbanc, Kristina ; Pećnik ; Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Third Congress of Social Work: Social Work for Equal Opportunities

Bračni status, financijske teškoće i socijalna podrška kao odrednice roditeljske depresivnosti i odgojnih postupaka

Raboteg-Šarić, Zora ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Prilog odbacivanju tjelesnog kažnjavanja djece

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Neformalna i formalna podrška jednoroditeljskim i dvoroditeljskim obiteljima

Pećnik, Ninoslava ; Raboteg-Šarić, Zora
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Professionals’ characteristics, victim’ s gender and case assessments as predictors of professional judgments in child protection

Pećnik, Ninoslava ; Brunnberg, Elinor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka roditelja

Laklija, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Sarić, Radmila
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Primjena vinjeta u istraživanju reakcija stručnjaka na zlostavljanje djece

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
Metodologijski pristupi i razine analize u novijim socijalno-psihologijskim istraživanjima

Neke odrednice reakcija hrvatskih i švedskih socijalnih radnika na ugrožavanje djeteta u obitelji

Pećnik, Ninoslava ; Brunnberg, Elinor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
I. Simpozij socijalnih radnika "Uloga socijalnog rada u zaštiti djece"

Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece

Pećnik, Ninoslava
Autorske knjige, 2003.

Single parent and two-parent families: Attitudes towards single parenthood and perceived social support

Raboteg-Šarić, Zora ; Pećnik, Ninoslava ; Josipović, Vedrana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
XIth European Conference on Developmental Psychology

Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline

Raboteg-Šarić, Zora ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Međunarodni dan obitelji

Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline

Raboteg-Šarić, Zora ; Pećnik, Ninoslava ; Josipović, Vedrana
, 2003.

Zadovoljstvo samohranih roditelja podrškom socijalnih službi

Pećnik, Ninoslava ; Raboteg-Šarić, Zora
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
Prva hrvatska konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem - Socijalni rad za socijalnu Hrvatsku

Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline

Raboteg-Šarić, Zora ; Pećnik, Ninoslava ; Josipović, Vedrana
Autorske knjige, 2003.

"Inventar rizičnosti za zlostavljanje djeteta":Prikaz instrumenta i njegove validacije u Hrvatskoj

Pećnik, Ninoslava
Stručni radovi, 2003.

Teorijski pristupi objašnjenju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Kako znanstvene spoznaje o uzrocima i korelatima zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji pretočiti u djelotvornu praksu

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2001.
Okrugli stol Nasilje nad djecom u obitelji - preporuke stručnjaka Vladi RH za unapređenje prevencije i neposrednog rada sa žrtvama

Prilog prevenciji međugeneracijskog prijenosa zlostavljanja djece u obitelji

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2001.

Međugeneracijski prijenos tjelesnog zlostavljanja djece

Pećnik, Ninoslava
Doktorske disertacije, 2001.

Toward an integrated framework for understanding intergenerational transmission of child abuse

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2001.
VIII. European Conference on Child Abuse and Neglect: Improving Child Protection Policies and Practices

Kako znanstvene spoznaje o uzrocima i korelatima zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji pretočiti u djelotvornu praksu?

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2001.

Kognitivne procjene i suočavanje sa zlostavljanjem u djetinjstvu kao čimbenici rizika i zaštite

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2000.

Fenomenologija i etiologija zlostavljanja djece u obitelji

Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2000.
Pravo djeteta na zaštitu od nasilja

Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece u obitelji

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Training for Psycho-Social Work With Refugee and Displaced Women

Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 1997.

Fizičko zlostavljanje na razmeđu zlostavljanja djece i društveno prihvaćenog roditeljskog kažnjavanja

Pećnik, Ninoslava
Stručni radovi, 1996.

Psycho-social Assistance to Refugee and Displaced Women in Croatia

Pećnik, Ninoslava ; Miškulin, Mira
Stručni radovi, 1996.

The Child Abuse Potential Inventory-Cross-validation in Croatia

Pećnik, Ninoslava ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

An analysis of differences between maltreating and general population parents in Croatia

Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1994.
Violence in the family

Zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji

Ajduković, Marina ; Pečnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

Sukobi i strategije njihova rješavanja

Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

Nenasilno rješavanje sukoba

Ajduković, Marina ; Pećnik, Ninoslava
Autorske knjige, 1993.

The influence of displacement on the relation of mothers to their children accomodated in host family

Ajduković, Marina ; Miljević, Renata ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.