Studijski centri

Studijski centri su ustrojbene jedinice Fakulteta koje ustrojavaju i izvode znanstveni i stručni rad. Na Fakultetu su ustrojeni Studijski centar za socijalni radStudijski centar za javnu upravu i javne financije.

Studijski centar socijalnog rada

Studijski centar socijalnog rada ustrojbena je jedinica Fakulteta koja ustrojava i izvodi znanstveni i stručni rad u znanstvenom polju socijalnih djelatnosti te organizira i sudjeluje u izvođenju studija socijalnog rada i socijalne politike. Ujedno je i prva obrazovna institucija koja je u Hrvatskoj izvodila studijske programe u području socijalnog rada i socijalne politike. Studijski programi su organizirani i izvode se na tri razine: preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj. Ukupno je akreditirano 7 studijskih programa: 1 na preddiplomskoj razini, 2 na diplomskoj i 4 na poslijediplomskoj (4 specijalistička studija).

Studij socijalnog rada omogućava osposobljavanje stručnjaka za suočavanje s novim socijalnim problemima i rizicima, kao i temeljitije proučavanje i produbljivanje znanja potrebnih za obavljanje određenih poslova u sustavu socijalne skrbi. Na Studijskom centru socijalnog rada intenzivno se proučava i socijalna politika, koja je integrirana u preddiplomski studij socijalnog rada (za razliku od nekih zemalja gdje je ona samostalan sveučilišni studij ili je integrirana u druge discipline, poput sociologije ili političke znanosti). Iz dosadašnjeg iskustva postalo je razvidno da su socijalnim radnicima koji rade u nizu institucija (ministarstva, državni zavodi, ustanove, lokalna samouprava, organizacije civilnog društva) potrebna veća znanja iz područja socijalne politike. Isto tako, od voditelja/ica centara i ustanova socijalne skrbi traži se da imaju dobre menadžerske vještine, da surađuju sa svojom socijalnom okolinom i da budu nositelji izrade lokalnih socijalnih planova.

Studijski centar za javnu upravu i javne financije

U okviru Studijskog centra za javnu upravu i javne financije izvode se dvije vrste trogodišnjih stručnih studija prvog stupnja, i to: stručni studij javne uprave i stručni porezni studij. Izvodi se i specijalistički diplomski stručni studij „Javna uprava“ u trajanju od dvije godine.

Posebna se pažnja tijekom studija u okviru Studijskog centra posvećuje praktičnoj nastavni i stjecanju vještina. Tako studenti/ce stručnog preddiplomskog poreznog studija imaju razmjerno velik udio nastave u obliku vježbi, dok studenti/ce stručnog preddiplomskog studija javne uprave imaju stručnu praksu koju odrađuju kao obvezni studijski sadržaj treće godine studija. Stručna praksa odvija se u trajanju od 40 sati, a odvija se u zadnjem, šestom semestru nastave, nakon što student/ica položi sve ispite i stekne uvjete za upis u taj semestar.