Professores emeriti

Professor emeritus je počasno znanstveno-nastavno zvanje koje Sveučilište dodjeljuje zaslužnim redovitim profesorima u mirovini u postupku i pod uvjetima utvrđenim statutom Sveučilišta. Professores emeriti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu su:

BARBIĆ, Jakša

DIKA, Mihajlo

GAVELLA, Nikola

JOSIPOVIĆ, Ivo

PULJIZ, Vlado

SAJKO, Krešimir

SMERDEL, Branko