OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Povijest hrvatske uprave
Povijest hrvatske uprave
Studij: Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
Šifra: 123692
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivan Kosnica - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 15. 06. 2023.
  • 29. 06. 2023.
  • 31. 08. 2023.
  • 14. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Povijest hrvatske uprave Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
5.0 123692
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 33
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivan Kosnica (Predavanja)

Četvrkom od 12 do 13:30 sati. 

Ćirilometodska 4, soba soba 41 (2. kat)
Literatura
OBVEZNA: Dalibor Čepulo; Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 65-76, 82-94, 144- 155, 172-192, 202-206, 218-227, 231-236, 241-242, 243-247, 261-264, 268-276, 278-283, 289- 294, 300-302, 306-314, 336-343, 349-378, 390-395, 408-413
OBVEZNA: Dalibor Čepulo; Izgradnja hrvatske moderne uprave i javnih službi 1874 - 1876.; Hrvatska i komparativna javna uprava, 3 1 (2002), str. 89-126
OBVEZNA: Eugen Pusić; Hrvatska središnja državna uprava i uporedni sustavi; Zagreb: Školska knjiga (1997), str. 163-168, 172-181
PREPORUČENA: Ivan Beuc; Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije; Zagreb, str
PREPORUČENA: Ivo Goldstein i dr.; Hrvatske županije kroz stoljeća; Zagreb: Školska knjiga (1996), str
PREPORUČENA: Medvedović, Dragan; Hrestomatija upravnog prava; Zagreb (2003), str
Opis predmeta
Svrha izučavanja razvoja uprave kroz povijest; suvremena upravna organizacija i tradicijske odrednice; kontinuitet i diskontinuitet, Glavni upravni modeli u Europi: Engleska, Francuska, Njemačka. Razvoj uprave u hrvatskom okruženju: Austrija, Ugarska, Venecija, Srbija. Upravna organizacija na području Hrvatske u srednjem vijeku. Središnja vlast. Pojava i razvoj županija, položaj i uređenje gradova.
Dalmatinski gradovi do i nakon pada pod mletačku vlast; Dubrovačka republika. Upravne reforme Marije Terezije i Josipa II: apsolutizam, centralizam i modernizacija; kraljevinsko vijeće; okružja i gradovi, Počeci upravne naobrazbe (Škola za političko-kameralne studije u Varaždinu i Pravni fakultet u Zagrebu)
Bachov apsolutizam i modernizacija hrvatske uprave; krunovine u Monarhiji, okružja, gradovi, općine. Austro-ugarska nagodba. Hrvatsko-ugarska nagodba i modernizacija uprave u autonomnom okviru: Hrvatski sabor, Zemaljska vlada, županije, gradovi; općine; Rijeka. Počeci javnih službi. Dalmacija i Istra: upravne reforme u razdoblju francuske vlasti (1805-13); organizacija uprave u razdoblju austrijske vlasti (1813-1918). Organizacija uprave u razdoblju prve jugoslavenske države (1918-41). Uprava u NDH: ustaški pokret i organizacija uprave; središnja vlast, upravno-teritorijalna organizacija. Uprava u antifašističkom pokretu: KPJ i upravni organi; AVNOJ, ZAVNOH, NOO. Hrvatska uprava u jugoslavenskoj državi 1945-90. I. Hrvatska uprava u jugoslavenskoj državi 1945-90. Razvoj uprave u samostalnoj Republici Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
15. 06. 2023.
29. 06. 2023.
31. 08. 2023.
14. 09. 2023.