SUVREMENI TEORIJSKI MODELI SOCIJALNOG RADA:
Suvremeni teorijski modeli socijalnog rada
Suvremeni teorijski modeli socijalnog rada
Studij: Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 166845
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica
izv. prof. dr. sc. Ana Opačić
Ispitni rokovi:
  • 03. 09. 2024.
  • 26. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Suvremeni teorijski modeli socijalnog rada Socijalni rad - 1. semestar
6.0 166845
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica Nazorova 51
izv. prof. dr. sc. Ana Opačić

Po dogovoru uživo ili online. Prethodno se javiti na ana.opacic@pravo.hr radi dogovora termina

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
Literatura
OBVEZNA: Beckett, C.; Essential Theory for Social work Practice; London: Sage., str. 2006
OBVEZNA: Adams, R., Dominelli, L. Payne, M.; Social Work. Themes, Issues and Critical Debates; Palgrave Macmillan (2009), str
OBVEZNA: Howe, D.; A brief Introduction to Social Work Theory; Palgrave Macmillan (2009), str
OBVEZNA: Knežević, M., Miljenović, A. Branica, V.; Teorija socijalnog rada; Biblioteka socijalnog rada (2012), str
PREPORUČENA: Hoover, K. Donovan, T.; The Elements of Social Scientific Thinking; Wadsworth (2011), str
PREPORUČENA: Leskošek, V. (ed.); Theories and Methods of Social Work; Faculty of social work, University of Ljubljana (2009), str
PREPORUČENA: Payne, M.; Modern Social Work Theory. A Critical Introduction; Macmillan Education Ltd (1991), str
Opis predmeta
Stjecanje znanja o filozofskim osnovama socijalnog rada kao primijenjene znanosti.
Razlikovanje značajnih teorija obzirom na društvenu razinu: mikro odnosno pojedincu usmjerene teorije ideja kao psihoanaliza, biheviorizam, egzistencijalizam; mezo- ili odnosnu razinu (humanizam, teorija sustava) i makro- ili društvene razine (Čikaška sociološka škola, radikalni, feministički i kritički socijalni rad).
Formuliranje i analiziranje okvira teorije socijalnog rada.
Ispitni rokovi
03. 09. 2024.
26. 09. 2024.
Obavijesti