izv. prof. dr. sc. Ana Opačić
izv. prof. dr. sc.
Ana Opačić

Ana Opačić rođena je 1986. godine u Sisku. 2004. godine upisala je studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 2008. godine nakon čega se zaposlila 2009. kao asistent na istom studiju. Do sada je bila uključena u izvođenje kolegija Socijalni rad u organiziranju zajednice, Međunarodni socijalni rad, Teorijske osnove socijalnog rada, Interpersonalna komunikacija, a kao gost predavač i suradnik na terenskoj praksi na kolegijima Socijalni rad s grupom i Osnove savjetovanja. 2012. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, a 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju Socijalni rad i socijalna politika (Pravni fakultet u Zagrebu). Osvojila je više nagrada kao student i kasnije kao mladi istraživač. Od 2016. zaposlena je na radnom mjestu docenta.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2008

Na katedri od: 2009

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 801 Telefon kućni:
801
Adresa:
Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
Katedra/služba:
Teorija i metode socijalnog rada
Konzultacije:

Po dogovoru uživo ili online. Prethodno se javiti na ana.opacic@pravo.hr radi dogovora termina

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Development and psychometric evaluation of a social workers professional competencies scale (SWPCS): a sequential exploratory mixed-method study

Opačić, Ana ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2023.
ECSWR 2023 12th European Conference for Social Work Research

Društvena i gospodarska revitalizacija Siska i Banije/Banovine


Uredničke knjige, 2022.

Knowledge Base and Process Competencies in Social Work Practice

Buljevac, Marko ; Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Professional Competencies for Social Change

Buljevac, Marko ; Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Socijalne usluge u zajednici


Uredničke knjige, 2022.

Profesionalne kompetencije kao temelj identiteta – samoprocjena profesionalnih kompetencija socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb

Opačić, Ana ; Podobnik, Martina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
XI. Konferencija socijalnih radnika Socijalni rad na prekretnici: identitet, moć i promjena

Uloga socijalne skrbi u procesu integracije osoba s međunarodnom zaštitom

Bekiri, Zana ; Brozić Perić, Tatjana ; Biočić, Marija ; Družić Ljubotina, Olja ; Helfrih, Sanja ; Jazvić, Ivan ; Karačić, Štefica ; Kronstein, Domagoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Koražija, Nataša ; Opačić, Ana ; Šimić, Cvita ; Štritof, Tatjana
, 2021.

DOSTUPNOST SOCIJALNIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ: PRVA NACIONALNA STUDIJA O DOSTUPNOSTI SOCIJALNIH USLUGA

Knezić, Dragana ; Opačić, Ana
, 2021.

Challenges of Community Practice in Deprived Communities

Opacic, Ana ; Makhubele, Jabulani Calvin ; PV Vareed, Baiju ; Mafa, Prudence ; Schmidt, Glen
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
Virtual World Community Development Conference: Community development: our connectedness, resilience and empowerment

Challenges for Social Work Education in Croatia: Lessons from a Post-socialist Context

Opačić, Ana ; Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2021.

Practicing Social Work in Deprived Communities: Competencies, Methods, and Techniques


Uredničke knjige, 2021.

Understanding Deprived Communities at the Global Level: Semantic, Operative and Theoretical Dimensions of the Phenomenon

Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Effects of Living in Disadvantaged Neighbourhoods on Personal Well-Being

Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Principles of Community Development and Challenges Facing Deprived Communities

Žganec, Nino ; Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Social Work Higher Education Institutions: Allies of Most Vulnerable Communities

Luca Sugawara, Carmen ; Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Development of Deprived Communities Through Multidisciplinary, Interdisciplinary, and Transdisciplinary Approaches

Pimentel Walker, Ana Paula ; Checkoway, Barry ; Gonzalez Benson, Odessa ; Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Conclusion: Full Profile of Social Work in Deprived Communities

Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Inclusive Society Within the Framework of a Transitioning Society: Examples from the Republic of Croatia

Žganec, Nino ; Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Socioekonomske nejednakosti na relaciji selo-grad: izgradnja baze znanja u kontekstu provedbe mjera ruralnog razvoja


Uredničke knjige, 2021.

Three types of underdeveloped communities in Croatia: Latent, collapsed, and disorganized communities

Opačić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE SOCIJALNIH RADNIKA: TEMELJ IDENTITETA JEDNE POMAŽUĆE PROFESIJE

Buljevac, Marko ; Opačić, Ana ; Podobnik, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Dostupnost socijalnih prava i usluga za obitelji u općinama u ruralnim područjima Hrvatske

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Opačić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Obilježja klubova liječenih alkoholičara u Hrvatskoj

Opačić, Ana ; Oreb, Tereza ; Radat, Katarina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

How do Clubs of Alcoholics in Treatment Function? Differences Between the Perspectives of Members with Addiction and Family Members

Opačić, Ana ; Oreb, Tereza ; Radat, Katarina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

From Alcoholism to Firm Abstinence: Revealing multidimensional Experiences of Treated Alcoholics in Croatia

Opačić, Ana ; Keserica, Vendi
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Doživljaj zajednice i odnos prema kulturnoj baštini iz perspektive dviju etničkih skupina: primjer općine Vojnić

Oparnica, Natalija ; Opačić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Kako socijalni radnici doživljavaju sebe kao stručnjake?: Analiza diskursa socijalnih radnika u Centrima za socijalnu skrb

Opačić, Ana ; Podobnik, Martina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
10. Konferencija socijalnih radnika: Drugi i drugačiji

Ecological Hazards of Nuclear Waste Disposal: Tensions between Aspiration and Economic Prosperity and Community Sustainability: Lessons for social work in a small Croatian municipality

Žganec, Nino ; Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Perspektive članova obitelji o djelovanju klubova liječenih alkoholičara

Oreb, Tereza ; Opačić, Ana ; Radat, Katarina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Practising democracy in underprivileged community faced with ecologically hazardous context: possible roles for social work

Žganec, Nino ; Opačić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
The Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development: Environmental and Community Sustainability: Human Solutions in Evolving Societies (SWSD)

Who has a chance to overcome poverty? Predictors of educational achievement of youth living in poverty

Ružojčić, Mitja ; Opačić, Ana ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

OBILJEŽJA RAZVOJA SOCIJALNIH USLUGA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Opačić, Ana ; Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
VIII. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA „SOCIJALNI RAD U SVIJETU PROMJENA“

DRUŠTVENO KORISTAN RAD - MODEL RAZVOJA I UMREŽAVANJA LOKALNIH ZAJEDNICA

Vuković, Dijana ; Opačić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
VIII. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA „SOCIJALNI RAD U SVIJETU PROMJENA“

Characteristics and Significance of Professional-Led Support Groups in the Treatment of Alcoholism

Opačić, Ana ; Oreb, Tereza ; Radat, Katarina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

CHARACTERISTICS AND SIGNIFICANCE OF PROFESSIONAL- LED SUPPORT GROUPS IN THE TREATMENT OF ALCOHOLISM

Opačić, Ana ; Oreb, Tereza
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Lisbon Addictions 2017, Second European Conference on Addictive Behaviours and Dependencies

LOCAL FAMILY SOCIAL SERVICES IN CROATIA BETWEEN EUROPEAN UNION’S STANDARDS AND RURAL REALITIES

Opačić, Ana ; Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
MULTIDISCIPLINARY EDUCATION AND PRACTICE FOR SOCIAL DEVELOPMENT AND SOCIAL GOOD - 20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT (International Scientific Conference)

Obrazovni ishodi i radne karijere mladih odraslih u siromaštvu. Rezultati istraživanja

Ogresta, Jelena ; Ružojčić, Mitja ; Miljenović, Ana ; Tokić Milaković, Ana ; Vučković Juroš, Tanja
, 2016.

KONTEKSTUALNI ČINITELJI OBRAZOVNIH ISHODA MLADIH KOJI SU ODRASLI U SIROMAŠTVU

Miljenović, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
3. Dani obrazovnih znanosti - Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja.

Social Surrounding of Youth Living in Conditions of Poverty

Miljenović, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
SWSD 2016: JOINT WORLD CONFERENCE ON SOCIAL WORK, EDUCATION AND SOCIAL DEVELOPMENT 2016

Izvještaj s Tribine IEF-a „Što se danas istražuje na selu? Predstavljanje neformalne istraživačke skupine Ruralije

Orlić, Olga, Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Bokan, Nataša ; Klepač, Olgica ; Lukić, Aleksandar ; Miljenović, Ana ; Obad, Orlanda
, 2016.

Kvaliteta života obitelji na različitim ruralnim područjima: primjer četiriju općina Sisačkomoslavačke županije

Miljenović, Ana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Pathways of knowledge transfer: transplantation of neoliberal social care system into Croatian context

Miljenović, Ana ; Knežević, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Senzibilizacija lokalne zajednice i uključivanje osoba s invaliditetom

Žganec, Nino ; Miljenović, Ana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Organiziranje dnevnog centra, volonterske podrške i grupe podrške za članove obitelji

Jović, Medina ; Miljenović, Ana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Socijalne usluge u zajednici za osobe s invaliditetom. Priručnik za početnike.


Uredničke knjige, 2015.

PANTA RHEI: FACING THE INEVITABILITY OF CHANGE IN SOCIAL WORK EDUCATION AND REALITY

Miljenović, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Social Work Education in Europe: towards 2025

KONCEPTUALIZACIJA RAZVOJNO UGROŽENIH ZAJEDNICA U HRVATSKOJ: EKLEKTIČNI PRISTUP

Miljenović, Ana
Doktorske disertacije, 2015.

Treball social a Croàcia. L’estat de la qüestió o la qüestió de l’estat?

Miljenović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Mladi i lokalna politika

Radat, Katarina ; Miljenović, Ana ; Petak, Martina
, 2014.

EKONOMSKA KRIZA – POKRETAČ TRANSFORMACIJE PROFESIJE SOCIJALNOG RADA?

Miljenović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Pristup razvojno osjetljivim zajednicama u Hrvatskoj: između teorijske konceptualizacije i političko-pravnih rješenja

Miljenović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

OBILJEŽJA I PERSPEKTIVE RAZVOJA NERAZVIJENIH LOKALNIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Miljenović, Ana
Završni radovi, 2013.

Teorija socijalnog rada

Knežević, Mladen ; Miljenović, Ana ; Branica Vanja
Autorske knjige, 2013.

Disintegration and possibilities for rebuilding of war-affected communities : The Vojnić Municipality case

Miljenović, Ana ; Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Neka obilježja klubova liječenih alkoholičara u Hrvatskoj: pogled iz nekoliko perspektiva

Radat, Katarina ; Miljenović, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
11. Alpe-Jadran konferencija o alkoholizmu

Iskustva liječenih alkoholičara: fenomenološki pristup

Miljenović, Ana ; Keserica, Vendi
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
11. Alpe-Jadran konferencija o alkoholizmu

Underdeveloped communities in Croatia: synergy of unfavourable economic and social development

Miljenović, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and impact

Klubovi liječenih alkoholičara. Korak dalje.

Miljenović, Ana ; Radat, Katarina
, 2012.

Revitalizing radical social work in 21st century : practical opportunities for social change

Miljenović, Ana ; Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Social Action in Europe "Sustainable Social Development and Economic Challenges"

Revitalizing radical social work in 21st century: practical opportunities for social change

Miljenović, Ana ; Žganec, Nino
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Social Action in Europe : Sustainable Social Development and Economic Challenges

Contributing to social development through community work approach

Žganec, Nino ; Touwen, Anneke ; Despotović, Mirela ; van der Sterren, Hay ; Miljenović, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Social Action in Europe : Sustainable Social Development and Economic Challenges

Contributing to social development through community work approach

Žganec, Nino ; Touwen, Anneke ; Despotović, Mirela ; van der Sterren, Hay ; Miljenović, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Social Action in Europe : Sustainable Social Development and Economic Challenges

Grupni pristup u radu sa socijalno osjetljivim skupinama – obilježja, sličnosti i specifičnosti

Miljenović, Ana ; Buljevac, Marko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferecija »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«

Multikulturalizam u socijalnom radu

Žganec, Nino ; Miljenović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Multikulturalizam u socijalnom radu

Žganec, Nino ; Miljenović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

V. simpozij socijalnih radnika: Volonterizam i socijalni rad- zajedno za humanije društvo.

Vejmelka, Lucija ; Miljenović, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Grupni pristup u radu sa socijalno osjetljivim skupinama – obilježja, sličnosti i specifičnosti

Miljenović, Ana ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Međunarodna znanstvena konferencija „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“

Integriranje spoznaja u socijalnom radu

Miljenović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Značaj seksualnih tema u socijalnom radu

Miljenović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Iskustva iz prakse- PSIHOSOCIJALNI PRISTUP I ALKOHOLIZAM: ISKUSTVO RADA U KLUBOVIMA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Miljenović, Ana
Stručni radovi, 2010.

Groups for treated alcoholics: Croatian good practice example

Miljenović, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
2010 Joint World Conference on Social Work ana Social Development: The Agenda

Groups for Treated Alcoholics: Croatian Good Practice Example

Miljenović, Ana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2010.
2010 Joint World Conference on Social Work and Social Development The Agenda

Integriranje spoznaja u socijalnom radu

Miljenović, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Potrebe lokalnih zajednica na područjima posebne državne skrbi

Miljenović, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
4. Simpozij Hrvatske udruge socijalnih radnika

Procjena potreba stanovništva lokalnih zajednica na području posebne državne skrbi: Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Majur i grad Hrvatska Kostajnica

Miljenović, Ana
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2008.

Profesionalni interesi i članstva

Profesionalni znanstveni i stručni interesi vezani su prije svega za područje razvoja zajednice, s posebnim naglaskom na zajednice s razvojnim problemima. Osim toga, bavi se i područjem teorije socijalnog rada, međunarodnog socijalnog rada i problema ovisnosti.

Članstva:

- International Association for Community Development

- Hrvatska komora socijalnih radnika

- Zagrebačka udruga socijalnih radnika

 


Izabrani projekti

2010.- 2011. suradnik na Matra projektu (sredstva Nizozemskog ministarstva vanjskih poslova) "Community Development in Croatia, Education for Students and Professionals in Social Work˝ (066-0000000-3617). Nositelj projekat HAN University, Nizozemska; projektni partneri Pravni fakultet u Zagrebu i Centar za civilne inicijative. U sklopu Matra projekta od 2012 - Jedan od programskih direktora Ljetne škole Socijalni rad i razvoj zajednice

Od 2015 - Istraživač na projektu "HR.3.2.01-0266 Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu˝ financiranog od Europskog socijalnog fonda i odobrenog u okviru projektnog poziva HR.3.2.01 Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada (OP Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.).
2012-2013 - Pilot projekt Preparing for deinstitutionalisation in Stančić Reahbilitation Centre¸ Nositelj: Anglia Ruskin University
2011 - Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect financiranog u okviru European Community's 7th Framework Programme (Sedmi okvirni program FP7) Europske Unije
2014 – 2020 DESIrE project: Demand for Sexual Exploitation in Europe, financirano sredstvima European Union’s Internal Security Fund Police
2017- Socijalne usluge za obitelji u ruralnim područjima, financirano sredstvima Sveučilišta u Zagrebu
2018- Socijalna promjena i pravo na život u zajednici osoba s invaliditetom, financirano sredstvima Sveučilišta u Zagrebu
2019- Perspektiva razvoja udomiteljstva za mlade s problemima u ponašanju, financirano sredstvima Sveučilišta u Zagrebu
2018 - 2020 Studija o participaciji djece iz ranjivih društvenih grupa, financirao UNICEF
2018 - 2020 Socijalni rad u centrima za socijalnu skrb, Financirano sredstvima Hrvatske komore socijalnih radnika
2018-2020 Društveno korisno učenje za organiziranje inkluzivnih zajednica, financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda
2020 - 2023 THE EUROPEAN UNIVERSITY OF POST-INDUSTRIAL CITIES BOOSTING MOBILITY & INCLUSION FOR SOCIETAL IMPACT; Financirano kroz program Erasmus +
2020 - 2023: Zajednice uključuju - inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici. Financirano iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, kroz financijske mehanizme EGP-a i Kraljevine Norveške

 

Stručna aktivnost i projekti
od 2021. godine - Zamjenik člana ispred Hrvatske komore socijalnih radnika u radnoj skupini Solidarna Hrvatska, za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027.
od 2014. godine - član komisija za dodjeljivanje statusa Gradovi prijatelji djece
od 2018. godine - član Europske grupe za razvoj socijalnih usluga European reference group
2019.Evaluator lokalnog socijalnog plana za područje nadležnosti CZSS Hrvatska Kostajnica, u sklopu projekta Aktiviraj se i zaposli, financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda, Nositelji: Udruga za kreativni socijalni rad i Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica
2014 - 2016. godine - član Savjeta za socijalnu skrb Sisačko - moslavačke županije i ko-autor Plana razvoja socijalnih usluga 2015 - 2020
Od 2015- PRECEDE – Partnership for Reconciliation through Early Childhood Eduacation and Development in Europe, Nositelj: Centar za civilne inicijative, projekt financiran sredstvima EU kroz Okvirne partnerske sporazume za organizacije civilnog društva;
2014-2015: Društveni centar Kostajnica: mreža podrške u zajednici osobama sa invaliditetom, nositelj Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb, projekt financiran sredstvima EU kao IPA projekt
2012: Promicanje sustava vrijednosti EU kroz unapređenje kapaciteta civilnog društva u području suzbijanja i prevencije ovisnosti, nositelj: Društvo za socijalnu podršku, projekt je financiran iz proračuna Grada Zagreba, Ured gradonačelnika Službe za europske integracije i fondove Europske unije; uloga na projektu: voditelj edukativnih radionica, provedba istraživanja i izrada publikacija;
Član organizacijskog i programskog odbora konferencije: Tretman alkoholizma u lokalnoj zajednici – stanje i mogućnosti unapređenja u svijetlu europskih standarda, Zagreb, 15.11.2012.

Evaluator na projektima
1. 2019 - 2021. Jačanje profesionalnih kapaciteta za uspješnu integraciju tražitelja azila, financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda, Nositelj: Hrvatska udruga socijalnih radnika
2. 2015: Home Sweet Home: Community based social services for elderly and infirm persons, Nositelj: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb, HR.2.3.03-0008 
3. 2014: Education for employment, Nositelj: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb, IPA 4.1.2.1.05.01.c01 
4. 2011-2013: Trogodišnji projekt Podrška mladima u zajednici: razvoj socijalnih usluga za mlade, Nositelj: Udruga Pragma, financira Ministarstvo socijalne politike i mladih
5. 2013: Mladi pred izazovom kontinuiranog obrazovanja, Nositelj: Udruga Pragma, financira Ministarstvo socijalne politike i mladih
6. 2011-2012: Osnažimo najslabije na tržištu rada, Nositelj: Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb, IPA4.1.2.1.02.02.c03