OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Suvremene upravne doktrine
Suvremene upravne doktrine
Studij: Državna uprava - 3. semestar
Šifra: 128011
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
doc. dr. sc. Petra Đurman - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Teo Giljević - Predavanja
doc. dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Suvremene upravne doktrine Državna uprava - 3. semestar
5.0 128011
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba 17
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Petra Đurman (Predavanja)

Konzultacije su moguće u različitim terminima uz prethodnu najavu i dogovor

Ćirilometodska 4, soba 27
izv. prof. dr. sc. Teo Giljević (Predavanja)

Četvrtak od 11:30-13:00h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: meet.google.com/fxd-udpq-hhv

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
doc. dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Ćirilometodska 4, soba 43
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
­I. Koprić, I., G. Marčetić; Kriza socijalne države, reforma javne uprave i hrvatsko upravno osoblje.; Hrvatska javna uprava vol. 2, no. 1 (2000), str. 2000
­I. Perko Šeparović; Paradoksi novog javnog menadžmenta. U: Ivan Prpić (urednik) Globalizacija i demokracija,; Fakultet političkih znanosti (2004), str. 85-95
Dujšin U.; Kameralizam - politička doktrina mudrih dvorjana. U: Nikola Škrlec Lomnički, svezak 2; HAZU, HDA i Pravni fakultet u Zagrebu (2000), str. 77-100
OECD: Građani kao partneri; Zagreb Oksimoron (2004), str. 11-88
­Prezentacije s predavanja; , str
T. Vukojičić Tomić; Dobra vladavina: od konceptualizacije do realizacije. Politička misao; Politička misao, 53 (2), Fakultet političkih znanosti, dostupno nahttps://hrcak.srce.hr/169145 (2016), str. 105-130
Opis predmeta
Uvod: Vrijednosti i javna uprava; Utjecaj doktrine na upravnu praksu: sistematiziranje iskustva i orijentiranje iskustva; Rani razvoj upravne doktrine. Kameralizam i nauka o policiji; Doktrina nove javne uprave i glavni proponenti (Frederickson, Waldo, Marini, Chandler i dr.); Kriza socijalne države i neoliberalizam; Novi javni menadžment; Efekti suvremenih menadžerskih reformi; Dobra vladavina i dobra uprava; Stvaranje instrumenata za dobro upravljanje; Završno predavanje: Pouke za Hrvatsku.
Ispitni rokovi