prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
prof. dr. sc.
Goranka Lalić Novak

Goranka Lalić Novak diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1999. godine, magisterij znanosti stekla 2009. godine na Fakultetu političkih znanosti (poslijdiplomski studij Komparativna politika), a doktorat znanosti iz područja javnog prava i javne uprave na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2012. godine.

Od 2008. do 2012. radila je kao predavačica na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Radila je kao direktorica programa azila i migracija u Hrvatskom pravnom centru (2005. – 2008.) te izvršna direktorica i voditeljica projekata u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava (2000. - 2005.).

Sudjeluje u nastavi na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom preddiplomskom i specijalističkom studiju javne uprave i stručnom preddiplomskom poreznom studiju te na doktorskom i specijalističkom poslijediplomskom studiju Javno pravo i javna uprava.

Aktivno sudjeluje u radu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu kao akademska mentorica Grupe za pomoć tražiteljima azila i strancima.

Koautorica je dva udžbenika (Upravna znanost – javna uprava u suvremenom europskom kontekstu, 2021. i Europski upravni prostor, 2012.) te tri samostalne knjige (Migration Law - Croatia, 2022., Azil: pravni i institucionalni aspekti, 2016. i Razvoj sustava azila u Hrvatskoj, 2010.). Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih i stručnih projekata.

Od 2020. zamjenica je voditelja projekta Europskog sveučilišta post-industrijskih gradova (UNIC) za Sveučilište u Zagrebu.

Članica je  Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Instituta za javnu upravu te predsjednica Hrvatskog pravnog centra.

Njezini interesi uključuju teme povezane s javnom upravom i javnim upravljanjem, ljudskim pravima, migracijama, azilom i integracijom migranata u društvo.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1999

Godina magistriranja: 2009

Godina doktoriranja: 2012

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 208
Adresa:
Gundulićeva 10, soba 17
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Protokol postupanja prilikom integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i pripadajući priručnik s primjerima dobre prakse

Lalić Novak , Goranka ; Giljević , Teo
, 2023.

»We are with You, Ukraine« – analiza upravnih kapaciteta za implementaciju instituta privremene zaštite u Hrvatskoj

Koren, Lucija ; Lalić Novak , Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Migration and Asylum Governance in CEE Countries: Between Historical Legacies and the Europeanisation Process

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

International Encyclopaedia of Laws: Migration Law Croatia

Lalić Novak, Goranka
Autorske knjige, 2022.

(Never)mind the Evidence: Evidence-Based Law- Making in the Croatian Regulation on Migration

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo ; Manojlović Toman, Romea
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

(Never) mind the evidence: Croatian regulation on forced migration throughout the ‘better regulation policy’ lenses

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo ; Manojlović Toman, Romea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
IPSA 26th World Congress of Political Science

Croatian Public Administration: Good Governance Accompanied by an Authoritarian Legacy

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka ; Lopižić, Iva
Poglavlja u knjigama, 2021.

Local Integration Policy of Migrants in Croatia: In Search of Coherence and Capacity

Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Poglavlja u knjigama, 2021.

UPRAVNA ZNANOST Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Udžbenik, 2021.

Javne politike migracije i integracije u Hrvatskoj – izazovi za javnu upravu

Lalić Novak, Goranka
Poglavlja u knjigama, 2020.

Sustav integracije osoba pod međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj

Lalić Novak, Goranka
Poglavlja u knjigama, 2020.

Integration of migrants through a prism of specific sustainable development goals: A perspective of public administration

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Development of asylum legislation in Croatia: evidence-based policy making or EU top-down pressure

Lalić Novak , Goranka ; Giljević , Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Migration Policymaking in the EU: Towards an Evidence-Based Approach

Suvremene upravne doktrine: Nastavni materijali 2020.

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović Toman, Romea
Skripta, 2020.

Regulacijski menadžment: Nastavni materijali 2020.

Musa, Anamarija ; Banić, Slavica ; Džinić, Jasmina ; Đurman, Petra ; Giljević, Teo ; Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Lopižić, Iva ; Zelenika, Boris
Skripta, 2020.

Ljudska prava migranata – temeljni međunarodni, europski i domaći standardi

Lalić Novak, Goranka
, 2019.

Pristup sustavu azila

Lalić Novak, Goranka
, 2019.

Javne politike imigracije i integracije u Hrvatskoj – izazovi za javnu upravu

Lalić Novak , Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Okrugli stol Izazovi migracija i integracije za javnu upravu, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

The (Lack of) Demand for Performance Information by the Croatian Parliament

Manojlović Toman, Romea ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Pravno i institucionalno uređenje integracije migranata u Republici Hrvatskoj – prema europskom modelu

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Serendipity in governing wicked issues: The local integration of refugees in Croatia

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka ; Župarić-Iljić, Drago
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Local Governance and Human Rights in the World of Wicked Problems

The Janus-Faced Character of Migration Governance in CEE Countries

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
3. Međunarodni znanstveni skup Public Administration in a Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe, Dubrovnik, 4.-6.10.2019., Institut za javnu upravu, IPSA i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Towards the achieving SDGs: Administrative capacities for integration of migrants on local level

Giljević, Teo ; Goranka Lalić Novak
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
International conference Public Administration’s Missions and Goals for the Achievement of the SDGs

Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond


Uredničke knjige, 2019.

Introduction: Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond

Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Coordination Instruments in Croatian Integration Policy: Classification, Evaluation, and Proposals for Improvements

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Integration of ‘new’ refugees in the non- immigrant countries along the Balkan route of migration - overview of legal framework and practices

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Poglavlja u knjigama, 2018.

Pravno i institucionalno uređenje integracije migranata u Republici Hrvatskoj – prema europskom modelu

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
9. Godišnja znanstvena konferencija Akademije pravnih znanosti Hrvatska u Europskoj uniji- 5 godina poslije

Obrazovanje za javnu upravu: pravo, javno uprava i uloga kvalifikacijskog okvira

Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Poglavlja u knjigama, 2018.

The Role of Deconcentrated State Administration in Migration and Integration Affairs: A Way Forward

Lopižić, Iva ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Osiguravanje kvalitete visokih učilišta u kontekstu uspostave hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Grubišić, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2018.

Poboljšanje upravljanja granicama i pristupa azilu uz praćenje civilnog sektora: postoji li poveznica?

Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Symposium Borders: Separation, Transition and Sharing

Leadership in public administration: is there a ‘woman’s way’?

Lalić Novak , Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Scientific Seminar and Summer School "Researching, Theorizing, and Teaching Administrative Science and Public Administration: Croatia, South East Europe, and Beyond"

Looking Beyond the Crises: Impact of Mass Migrations on the Local, Regional, National and EU Governance

Lalić Novak , Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Conference Looking beyond the crisis: impact of mass migrations on the local, regional, national and EU governance, Institute for Public Administration, International Political Science Association – IPSA Research Committee 05 Comparative Studies on Local Government and Politics and Research Committee 32 Public Policy & Administration

Human trafficking and refugee status determination - Asylum as protection for victims

Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Annual Colloquium - Migrations and trafficking in human beings

Integracija stranaca i manjina u lokalnu zajednicu kao zadatak lokalne samouprave

Lalić Novak, Goranka, Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Udruge kao element civilnog društva: adekvatnost pozitivnopravne regulacije i međunarodni primjeri aktivizma s naglaskom na lokalnu razinu

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Poglavlja u knjigama, 2017.

Coordination of integration policies in Croatia

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Conference Looking beyond the crisis: impact of mass migrations on the local, regional, national and EU governance, Institute for Public Administration, International Political Science Association – IPSA Research Committee 05 Comparative Studies on Local Government and Politics and Research Committee 32 Public Policy & Administration

Udruge kao element civilnog društva: adekvatnost pozitivnopravne regulacije i međunarodni primjeri aktivizma s naglaskom na lokalnu razinu

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Znanstveno-stručni skup / savjetovanje Instituta za javnu upravu Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?

Implementation of Rules on Tax Transparency by Tax Administrations: Administrative Capacities on the Test

van der Maas, Ivana ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Poglavlja u knjigama, 2017.

Public Administration Study Programmes in Eastern Europe

Marčetić Gordana ; Lalić Novak , Goranka ; Džinić , Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Scientific Seminar and Summer School "Researching, Theorizing, and Teaching Administrative Science and Public Administration: Croatia, South East Europe, and Beyond"

The role of deconcentrated state administration in migration policy

Lopižić , Iva ; Lalić Novak , Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Conference Looking beyond the crisis: impact of mass migrations on the local, regional, national and EU governance, Institute for Public Administration, International Political Science Association – IPSA Research Committee 05 Comparative Studies on Local Government and Politics and Research Committee 32 Public Policy & Administration

Azil: pravni i institucionalni aspekti

Lalić Novak, Goranka
Autorske knjige, 2016.

Integracija izbjeglica u hrvatsko društvo – pravni standardi i upravni kapaciteti na testu

Lalić Novak, Goranka ; Kovač, Anamarija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Novi (i)migranti u EU: prema izazovima integracije

Utjecaj migracija na javnu upravu - prema većoj djelotvornosti upravnih organizacija

Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Skup povodom 240 godišnjice postojanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Suvremene migracije: pravni i institucionalni aspekti

Upravno obrazovanje u Hrvatskoj: stanje i perspektive

Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
10. forum za javnu upravu, Profesionalna javna uprava: stanje i perspektive obrazovanja za javnu upravu

Administrative capacities on the test: the case study of Croatian tax administration’s alignment with the EU rules on tax transparency and tax rulings

van den Maas, Ivana ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
24th NISPAcee Annual Conference - Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress

Komparativna metoda u proučavanju javne uprave: potencijali i problemi

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Načelo zabrane vraćanja i pristup sustavu azila: dva lica iste kovanice

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Zabrana vraćanja izbjeglica i tražitelja azila u međunarodnom pravu i praksi Europskog suda za ljudska prava – pouke za Hrvatsku

Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Međunarodna znanstvena konferencija bilateralnog znanstveno-istraživačkog projekta - Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u upravnoj i ustavnoj zaštiti ljudskih prava u hrvatskom i slovenskom pravnom sustavu,

Connection between demand and supply of performance information – study case of Croatian Parliament and public administration

Manojlović, Romea ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
2015 EGPA Annual Conference

Europska politika pametne regulacije: stanje i perspektive u Hrvatskoj

Lalić Novak, Goranka ; Jasmina Džinić ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Izazovi djelovanja hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji

From traditional models of accountability to accountability for performance: Inter-sector comparison in Croatian public administration

Lalić Novak, Goranka ; Manojlović, Romea ; Džinić, Jasmina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Improving performance of public administration: current experiences and future perspectives

Obrazovanje za javnu upravu na pravnom i stručnim studijima: uloga Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Konferencija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i socijalnih djelatnosti

Services of General Interest and Europeanization of Health Policy in Croatia

Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Međunarodni znanstveni skup - 4th Bosnian Herzegovinian, Turkish and Croatian Jurist Days

Komparativna javna uprava – nastavni materijali

Marčetić, Gordana ; Lalić Novak, Goranka ; Škarica, Mihovil ; Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea ; Lopižić, Iva ; Đurman, Petra
Priručnik, 2015.

Alternative ograničavanju slobode kretanja tražitelja azila u Republici Hrvatskoj – analiza stanja, komparativni pregled i preporuke de lege ferenda

Lalić Novak, Goranka ; Gojević-Zrnić, Marija ; Radečić, Gligor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Hrvatska - Indeks razvijenosti politika integracije migranata (MIPEX)

Vankova, Zvezda ; Gregurović, Snježana ; Župarić- Iljić, Drago ; Kranjec, Julija ; Lalić Novak, Goranka ; Špadina, Helga ; Zlatković Winter, Jelena ;
, 2014.

Pravo na azil u sudskoj praksi – promiču li hrvatski sudovi više standarde zaštite tražitelja azila i azilanata

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Improving state administration accountability for performance by means of civil sector monitoring: A case study on ‘border monitoring’ in Croatia

Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2014 IIAS Congress

Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak Goranka
Autorske knjige, 2014.

Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Europeizacija hrvatskoga sustava azila: mehanizmi i instrumenti utjecaja Europske unije na javne politike i institucije

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Institucionalizacija organizacijskog polja i utjecaj institucionalne logike upravnog sustava na prijenos i interpretaciju pravila polja: azil kao studija slučaja

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Sustav azila u Republici Hrvatskoj: dosadašnji razvoj i moguće perspektive

Lalić Novak, Goranka
Poglavlja u knjigama, 2013.

Ograničenje slobode kretanja tražitelja azila : zaštitna mjera ili kazna?

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Public Administration Education in Twelve Post-Socialist Countries and Croatia: Is There a Convergence?

Marčetić Gordana ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić Jasmina
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Pravni i institucionalni aspekti azila

Lalić Novak, Goranka
Doktorske disertacije, 2012.

Pojmovnik

Lalić Novak, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Europski upravni prostor

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka
Autorske knjige, 2012.

In search of the coordination in Croatian public administration system?

Gordana Marčetić, Goranka Lalić Novak, Teo Giljević
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
19th NISPAcee Annual Conference, Public Administration of the Future, Working group on PA Reform

Public Administration Education in Croatia - Approaching Adulthood?

Marčetić, Gordana ; Lalić Novak Goranka ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Developing policy in different cultural contexts: learning from study, learning from experience

What is good administration in European terms? Legal and institutional adjustments as a ticket to European administrative space

Koprić, Ivan ; Lalić-Novak, Goranka ; Musa, Anamarija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
European Administrative Space – Balkan Realities

Good Administration as a Ticket to the European Administrative Space

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Zaštita azilanata na hrvatskom području: od crkvenog azila do suvremenih tendencija

Lalić, Goranka ; Krešić, Mirela
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Razvoj sustava azila u Hrvatskoj

Lalić Novak, Goranka
Autorske knjige, 2010.

Pregled dokumenata SIGME u razdoblju 1992.-2009.: doprinos reformama javne uprave u srednjoj i istočnoj Europi

Lalić Novak, Goranka
Stručni radovi, 2010.

Hrvatska uprava u izvješćima Europske komisije i SIGME 2010.: ograničen napredak u reformi javne uprave

Lalić Novak, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Zaštita azilanata na hrvatskom području: od crkvenog azila do suvremenih tendencija

Lalić Novak, Goranka ; Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Europaeanisation of Asylum : From Sovereignty via Harmony to Unity

Lalić-Novak, Goranka ; Padjen, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Međunarodni i europski standardi u zaštiti tražitelja azila: prihvat i pristup sustavu azila

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Uspostava sustava azila u Republici Hrvatskoj: teorijsko-metodološki okvir komparativnog politološko - pravnog istraživanja

Lalić, Goranka
Magistarski radovi, 2009.

Stanje javne uprave prema Izvještaju Europske komisije o napretku Hrvatske iz 2009. godine

Lalić, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Hrvatska uprava u izvještajima europskih tijela

Lalić, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Razvoj zajedničkog europskog sustava azila

Lalić, Goranka
Stručni radovi, 2007.