OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo informacijskih tehnologija
Pravo informacijskih tehnologija
Studij: Pravo - 3. semestar
Šifra: 187236
ECTS: 8.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej
izv. prof. dr. sc. Marko Jurić
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar
Osnovni podaci
Pravo informacijskih tehnologija Pravo - 3. semestar
8.0 187236
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej

Petkom u 8 h uz raniju najavu na email

Ćirilometodska 4, soba 55/II
izv. prof. dr. sc. Marko Jurić

Utorkom od 9 do 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 39
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić

Utorkom u 10 sati.

Gundulićeva 10, soba br. 7
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar

Četvrtkom u 12 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 7
Literatura
Dragičević, D., Gumzej, N., Jurić, M., Katulić, T., Lisičar, H.: "Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija", NN Zagreb, 2015: poglavlja 1, 2, 3, 5(*), 6, 7, 8(**) i 9(***) * Umjesto poglavlja 5, str. 115-159, učiti novi tekst poglavlja 5, koji je dostupan u rubrici Dokumenti, a vidljiv je nakon prijave na web stranicu putem AAI identiteta. Novi tekst usklađen je i s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. ** Uz poglavlje 8 učiti tekst Zakona o elektroničkoj trgovini. Umjesto poglavlja 8.4, str. 309-327, učiti: UREDBA (EU) br. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ: čl. 1-5 te 25-46.; Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, NN 62/17: čl. 8-9. *** Uz poglavlje 9, učiti: Zakon o informacijskoj sigurnosti, NN 79/07, čl. 1-26.; Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga NN 64/18, čl. 1-39; Zakon o tajnosti podataka NN 79/07, 86/12: čl.1-10.; , str
Opća uredba o zaštiti podataka, * članci 1-43, 51-59, 68, 70, 77-84; pripadajuće uvodne izjave (1-100; 117-121; 141-152); , str
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka; , str
Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 99-110.; , str
Zakon o elektroničkoj trgovini; , str
UREDBA (EU) br. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, Službeni list Europske unije L 257, 28.8.2014, str. 73-114: članci 1-5 te članci 25-46.; , str
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, NN 62/17: čl. 8-9.; , str
Zakon o informacijskoj sigurnosti, članci 1-26; , str
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, članci 1-39; , str
Zakon o tajnosti podataka NN 79/07, 86/12 čl.1-10.; , str
Opis predmeta
Predmet Pravo informacijskih tehnologija bavi se pravnim uređenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njene uporabe u digitalnom okruženju. Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija analizira se u povijesnoj perspektivi, s posebnim naglaskom na razvoj i arhitekturu Interneta. Nadalje, predmet obrađuje osnovna načela pravne regulacije informacijskih tehnologija te se bavi njenim utjecajem na društvo u cjelini. Predmetne cjeline podijeljene su tako da reflektiraju najvažnija područja regulacije informacijskih tehnologija i to: računalni kriminalitet; pravo zaštite osobnih podataka; zaštita intelektualnog vlasništva u digitalnom okruženju; upravljanje Internetom i regulacija interneta; elektronička trgovina i elektroničko poslovanje; i informacijska sigurnost. Cjelina koja obrađuje računalni kriminalitet bavi se etiologijom, pojavnim oblicima te materijalnim i procesnim kaznenopravnim uređenjem računalnog kriminaliteta. Pravo zaštite osobnih podataka i zaštite privatnosti u informacijskom društvu obrađuje se u kontekstu europskog pravnog uređenja zaštite osobnih s posebnim osvrtom na temeljna načela zaštite osobnih podataka, pravne pretpostavke za obradu osobnih podataka, posebnim kategorijama osobnih podataka te tehničkim i organizacijskom mjerama u svrhu bolje zaštite osobnih podataka. U sklopu navedene cjeline obrađuje se i zaštita privatnosti u elektroničkim komunikacijama. Cjelina koja se bavi zaštitom intelektualnog vlasništva obrađuje sve vrste licencnih ugovora za korištenje računalnih programa i digitalnog sadržaja te zaštitom nazivlja internetskih domena. Poglavlje koje se bavi upravljanje internetom i regulacijom interneta obrađuje temeljne pojmove, arhitekturu interneta te ulogu međunarodnih organizacija i arbitražnih tijela u regulaciji interneta. Nadalje, cjelinom "Elektroničko poslovanje i elektronička trgovina" obuhvaćen je zakonodavni okvir koji regulira odvijanje poslovanja i trgovine putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija te pravno uređenje elektroničkog potpisa kao temeljne pretpostavke za nesmetano odvijanje i pouzdanost identifikacije u digitalnom okruženju. U posljednjoj cjelini, "informacijska sigurnost", predmet se bavi osnovnim pretpostavkama za postizanje informacijske sigurnosti, njenom ulogom i važnosti u zaštiti informacijskih sustava te fenomenom informacijskog ratovanja.
Ispitni rokovi