Upute za pripremu fotografije

Fotografija mora biti u JPG ili PNG formatu, u veličini koja omogućuje ispis u dimenzijama 4 x 6 cm ili većima. Iznimno je važno da fotografija vjerno prikazuje fotografiranu osobu. Fotografija mora prikazivati osobu s lica (en face). Fotografija bi trebala biti profesionalno izrađena, kako bi se postigla potrebna razina kvalitete. Fakultet zadržava pravo odbiti koristiti primljenu fotografiju i zatražiti od studenta da dostavi drugu odgovarajuće kvalitete.