OBAVIJESTI:
Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu
Obavijesti
Obavezna literatura Arambašić, L. (2000). Psihološke krizne intervencije. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. (11. – 91. i 121. – 162. str.) Stresni i traumatski događaji i njihove posljedice (L. Arambašić) Krizni događaji i kriza kao psihičko stanje (M. Ajduković) Psihološke krizne intervencije (V. Vizek-Vidović i L. Arambašić) Sažeta psihološka integracija traume: specifični grupni postupak u okviru kriznih intervencija (L. Arambašić i M. Ajduković) Individualna sažeta psihološka integracija traume (M. Ajduković) Arambašić, L. (2005) . Gubitak, tugovanje, podrška. Jastrebarsko: Naklada Slap. Gubici i traumatski događaji (156. – 164. str.) Podrška u procesu tugovanja (305. – 423. str.) Arambašić, L. (2012).  Psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja . Jastrebarsko: Naklada Slap. Načela i opis psiholoških kriznih intervencija – Što općenito radimo, kako i zašto? (55. – 118. str.) Power point prezentacije   Dopunska literatura Arambašić, L. (2000). Psihološke krizne intervencije. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. (93. – 119. i 163. – 177. str.) Psihološke krizne intervencije u zajednici (D. Ajduković) Krizne intervencije u školi (G. Hitrec i L. Arambašić) Arambašić, L. (2012). Psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja . Jastrebarsko: Naklada Slap. Australian Red Cross (2013). Psychological First Aid – An Australian guide to supporting people affected by disaster . Carlton: Australian Red Cross Dass-Brailsford, P. (2007). A practical approach to trauma: Empowering interventions . Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. Pregrad, J. (1996). Stres, trauma, oporavak. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.