OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Siromaštvo i socijalna isključenost
Siromaštvo i socijalna isključenost
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 69787
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Šućur
Osnovni podaci
Siromaštvo i socijalna isključenost Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 69787
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zoran Šućur

 ponedjeljkom od 13-14 i četvrtkom od 12-13 sati

Nazorova 51, soba 1
Literatura
Z. Šućur; Siromaštvo: teorije, koncepti i pokazatelji; Zagreb: Pravni fakultet (2001), str. 31-39, 53-60, 67-82, 92-130
UNDP Hrvatska; Neumreženi: lica socijalne isključenosti; Zagreb: UNDP Hrvatska (2006), str. 43-144
Z. Šućur; Siromaštvo, višedimenzionalna deprivacija i socijalna isključenost u Hrvatskoj; Revija za sociologiju, 3-4 (2006), str. 131-147
O. Družić Ljubotina; Beskućništvo: pogled iz različitih perspektiva; Zagreb: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (2012), str. 15-63
H.-J. Andress; Empirical Poverty Research in Comparative Perspective; Aldershot: Ashgate (1998), str. Poglavlje: "Social exclusion" and "underclass" - two new concepts for the analysis of poverty
Opis predmeta
Novo siromaštvo.
Pojam i tipologija linija siromaštva.
Funkcije i načini konstrukcije ekvivalentnih ljestvica.
Ekonomske nejednakosti i siromaštvo.
Empirijski pokazatelji siromaštva i nejednakosti u Hrvatskoj.
Strategije reduciranja nejednakosti i siromaštva.
Uloga pojedinih socijalnih sustava u borbi protiv siromaštva.
Utjecaj socijalnih transfera na redukciju siromaštva.
Paradigmatski pristupi socijalnoj isključenosti.
Operacionalizacija socijalne isključenosti.
Rezultati empirijskih istraživanja socijalne isključenosti.
Mjere protiv siromaštva i socijalne isključenosti: uloga socijalne politike.
Ispitni rokovi