OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Strategijsko planiranje u socijalnoj politici
Strategijsko planiranje u socijalnoj politici
Studij: Socijalni rad - 5. semestar
Šifra: 36684
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gojko Bežovan
izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević
Osnovni podaci
Strategijsko planiranje u socijalnoj politici Socijalni rad - 5. semestar
3.0 36684
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević

ponedjeljkom od 11-13 sati

Nazorova 51, soba 5f
Literatura
OBVEZNA: G. Bežovan; Evaluacijske studije i stambeni programi; Kulturni radnik, 6 (1990), str. 131-142
PREPORUČENA: S. Mandič; Socijalni programi, društveni problemi i osnaživanje utjecaja javnosti; Revija za socijalnu politiku, 11(2) (2004), str
Opis predmeta
Predmet strategijsko planiranje u socijalnoj politici studentima omogućuje bolje razumijevanje procesa sačinjavanja socijalne politike - pripreme socijalnih programa, donošenja odluka i primjene socijalnih programa. Unutar predmeta objašnjava se suvremeni značaj i uloga strategijskog planiranja u planiranju socijalnih programa na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini organizacije. Također, studenti se upoznaju sa modelima analiza socijalnih procesa i okoline relevantnim za programe socijalne politike, kao i alatkama te pojmovima kojima se služi strategijsko planiranje u javnom sektoru, kroz što unaprjeđuju razumijevanje procesa strategijskog planiranja te vlastitu sposobnost pisanja prijedloga socijalnih programa ili socijalnih projekata.

Sadržaj predmeta
* Tradicije socijalne politike, različite ideološke i vrijednosne osnove socijalnog
planiranja.
* Pojmovi socijalnog sustava, kvalitete života, društvenog razvoja i socijalnog
planiranja.
* Pristupi problemu planiranja.
* Legitimitet i strategija legitimacije socijalnog planiranja.
* Svrha uspostave nacionalne socijalne politike.
* Strategije socijalnog planiranja.
* Identifikacija potreba.
* Modeli evaluacije potreba.
* Socijalni indikatori i njihova analiza.
* Analiza korištenja socijalnih usluga.
* Socijalne potrebe.
* Aktualni dokumenti iz područja socijalne politike u Hrvatskoj te važnost
socijalnog planiranja.
Ispitni rokovi