OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Religije i socijalna pitanja
Religije i socijalna pitanja
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 20048
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
Osnovni podaci
Religije i socijalna pitanja Socijalni rad - 2. semestar
3.0 20048
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak

Utorkom od 11,00 - 12,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 16
Literatura
K. Nikodem, S. Zrinščak; Između distancirane crkvenosti i intenzivne osobne religioznosti: Religijske promjene u hrvatskom društvu od 1999. do 2018. godine; Društvena istraživanja, 28(3) (2019), str. 371-390
H. Knoblauch; Sociologija religije; Zagreb: Demetra (2004), str. 183-193, 203-213, 215-238
Opis predmeta
Kroz predmet Religije i socijalna pitanja studenti stječu opća znanja o religijama, njihovu socijalnom učenju te povijesnom i aktualnom utjecaju na društvo, kao i na razvoj socijalne politike i socijalne skrbi te spoznaje o konkretnim modalitetima djelovanja religijskih organizacija unutar kombiniranog modela socijalne politike.

Sadržaj predmeta
Religioznost u Hrvatskoj
Društvena očekivanja, religija i politika
Tipologija vjerskih zajednica
Vjerske zajednice u Hrvatskoj i odnosi sa državom
Posjeti odabranim vjerskim zajednicama
Socijalno djelovanje vjerskih zajednica
Ispitni rokovi