OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Marginalne grupe
Marginalne grupe
Studij: Socijalna politika - pripremni semestar - 1. semestar
Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Šifra: 70225
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Šućur
Osnovni podaci
Marginalne grupe Socijalna politika - pripremni semestar - 1. semestar
Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
3.0 70225
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zoran Šućur

 ponedjeljkom od 13-14 i četvrtkom od 12-13 sati

Nazorova 51, soba 1
Literatura
OBVEZNA: A. Giddens; Sociologija; Nakladni zavod Globus (2001), str. 106-118, 124-133, 144- 166
OBVEZNA: V. Ilišin, F. Radin; Mladi uoči trećeg milenija; IDIS (2002), str. 27-46
OBVEZNA: B. Perasović; Urbana plemena; Hrvatska sveučilišna naknada (2001), str. 94-110, 402-412
OBVEZNA: A.M. Rose; Potkultura starih: tema za sociološko istraživanje; Potkulture, 3 (1988), str. 102-106
OBVEZNA: Ž. Šporer; Koncept socijalne isključenosti; Društvena istraživanja, 13(1-2) (2004), str. 1-2, 171-193
OBVEZNA: Z. Šućur; Siromaštvo; Pravni fakultet u Zagrebu (2001), str. 40-53, 83-93, 101-112
OBVEZNA: Z. Šućur; Socijalna isključenost: pojam, pristupi i operacionalizacija; Revija za sociologiju, (1-2) (2004), str. 45-60
OBVEZNA: M. Štambuk; Kako žive hrvatski Romi; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (2005), str. 133-158
OBVEZNA: I. Živković, Ž. Šporer, D. Sekulić; Asimilacija i identitet; Školska knjiga (1995), str. 10-41
PREPORUČENA: UNDP Hrvatska; Siromaštvo, nezaposlenost i socijalna isključenost; UNDP Hrvatska (2006), str. 14-47
PREPORUČENA: D. Vuletić; Gay i lezbijska povijest Hrvatske: Od Drugog svjetskog rata do 1990; Gordogan, 1 (2003), str. 106-122
PREPORUČENA: D. Vuletić; Devedesete godine: između autoritarnosti i liberalizma: gay i lezbijska povijest Hrvatske od 1990. do 2000.,; Gordogan, 2/3(46/47) (2004), str. 138-156
Opis predmeta
Predmet marginalne grupe pruža znanja i informacije o procesima marginalizacije i isključivanja (načini ispadanja iz "središnjeg društva", posljedice i mehanizmi uključivanja). Isto tako, kroz nastavu ovoga predmeta identificiraju se najznačajniji socijalni problemi hrvatskog društva (siromaštvo, nezaposlenost, isključenost, diskriminacija itd.). Polazeći od marginalnih skupina unutar širega društva, studenti se upoznaju s obilježjima, izazovima i strategijama nošenja zastupljenijih marginalnih skupina, iz kojih dolazi većina onih koji se koriste uslugama socijalnog rada. U tom se smislu ovaj kolegij naslanja na znanja koja se stječu u sklopu sociologije, socijalne demografije i osnova socijalne politike te služi kao "pripremni kolegij" za dio predmeta iz područja socijalne politike i socijalnog rada. Sadržaj predmeta - Pojam marginalnih grupa, procesi i dimenzije marginalnosti. - Koncepti, teorije i izazovi siromaštva. - Određenje, tipovi i mehanizmi socijalne isključenosti. - Odrednice, oblici i posljedice nezaposlenosti. - Subkulture i kontrakulture: bijeg iz marginalnosti - Ambivalentnost položaja mladih: "privilegirana" marginalnost - Društveni položaj starijih osoba, izazovi starosti i potkulture starijih osoba. - Društveni položaj migranata, odrednice migracije i izazovi integracije migranata. - Društveni položaj i integracija Roma - Rod i marginalizacija: razlike, uloge i nejednakosti - Stigma, društvene uloge i marginalizacija bolesnika i osoba s invaliditetom - Socijalna isključenost seksualnih manjina
Ispitni rokovi