OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 37657
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Berc
Ispitni rokovi:
  • 04. 04. 2023.
  • 06. 06. 2023.
  • 27. 06. 2023.
  • 11. 07. 2023.
  • 29. 08. 2023.
  • 12. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju Socijalni rad - 6. semestar
3.0 37657
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gordana Berc

Petkom od 11:00 do 12:00 sati

Nazorova 51, soba 5D
Literatura
OBVEZNA: Baturina, D., Berc, G., Majdak, M.; Nevidljiv problem-stvarni rizik: ispadanje učenika iz srednjoškolskog obrazovanja; Revija za socijalnu politiku, 21(1) (2014), str
OBVEZNA: Berc, G.; Uloga školskog socijalnog rada u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih. U:Prevencija poremećaja u ponašanju - stanje i perspektive. R. Galić i M. Koren Mrazović (ur.); Grad Zagreb (2009), str. 29-42
OBVEZNA: Berc, G., Buljevac, M.; Slobodno vrijeme i mladi - preventivni aspekti; Dijete i društvo 1 (2007), str. 25-48
OBVEZNA: Janković, J.; Školski socijalni rad; Napredak 1 (2002), str. 47-59
OBVEZNA: Janković, J.; Obitelj, škola i lokalna zajednica. Lokalna zajednica - izvorište Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2003), str. 57-121
OBVEZNA: Martinović, M.; Doprinos školskog socijalnog rada funkcioniranju interdisciplinarnog školskog tima; Ljetopis studijskog centra socijalnog rada (1994), str. 43-57
OBVEZNA: Žganec, N.; Ima li mjesta za socijalne radnike u novoj hrvatskoj školi?; Ljetopis sudijskog centra socijalnog rada 3 (1996), str. 125-132
OBVEZNA: Predavanja i nastavni materijali; , str
PREPORUČENA: Bašić, J.; Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži: teorijsko motrište. Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2000), str. 31-45
PREPORUČENA: Glasser, W.; Svaki učenik može uspjeti; Alinea (2001), str
PREPORUČENA: Ilišin.V., Bouillet, D., Gvozdanović, A., Potočnik, D.; Mladi u vremenu krize; IDIZ i Friedrich Ebert Stiftung (2013), str
PREPORUČENA: Janković, J.; Zločesti đaci genijalci. Zamke i stranputice socijalizacije; Alinea (1996), str
PREPORUČENA: Janković, J., Bašić, J.; Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2001), str
PREPORUČENA: Kranželić-Tavra, V., Bašić, J.; Školski neuspjeh i napuštanje škole; Dijete i društvo 1 (2005), str. 15-28
PREPORUČENA: Mijatović, A.; Sustav odgoja i obrazovanja, u: Osnove suvremene pedagogije; Hrvatski pedagoško-književni zbor (1999), str
PREPORUČENA: Puhovski, J; Rabotek-Šarić, Z.; Sakoman, S., Brajša-Žganec, A; Stilovi roditeljskog odgoja, slobodno vrijeme i rizično ponašanje mladih; Društvena istraživanja 2-3 (2002), str. 239-260
Opis predmeta
"Socijalni rad u odgoju i obrazovanju" je izborni kolegij koji nudi znanja o ulozi i djelovanju socijalnog radnika u odgoju (dječjim vrtićima) i obrazovnom sustavu (osnovnim i srednjim školama).
Predmet je baziran na razumijevanju uloge socijalnog radnika u povezivanju predškolskih ustanova, škola, obitelji i lokalnih zajednica kako bi se ostvarili najbolji interesi djece u njihovom rastu i razvoju.

Sadržaj predmeta
- Socijalni rad - definicija i povijesni razvoj - SAD, Europa i Hrvatska
- Školski socijalni rad - uloge i funkcije
- Etički principi školski socijalnih radnika
- Socijali rad u odgojnim ustanovama
- Ekološka perspektiva u školskom socijalnom radu
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju - Procjena i savjetovanje
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju - Studija slučaja
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju - Rad s obiteljima
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju - Rad s lokalnom zajednicom
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju i međuvršnjačko nasilje
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju i medijacija
- Školski socijalni rad i krizne intervencije
- Socijalni rad u odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj - perspektive i izazovi
Ispitni rokovi
04. 04. 2023.
06. 06. 2023.
27. 06. 2023.
11. 07. 2023.
29. 08. 2023.
12. 09. 2023.