OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Metode analize u socijalnoj politici - seminar
Metode analize u socijalnoj politici - seminar
Studij:
Šifra: 70221
ECTS: 5.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Metode analize u socijalnoj politici - seminar 5.0 70221
Literatura
Opis predmeta
Policy analiza u socijalnoj politici.
Kvalitativni pristupi u istraživanju socijalne politike.
Kvantitativne metode u istraživanju socijalne politike.
Longitudinalne analize u socijalnoj politici.
Nacrt istraživanja/prijedlog projekta.
Strategijsko planiranje u socijalnoj politici.
Socijalni indikatori.
Procjena potreba u socijalnim programima.
Evaluacija programa socijalne politike.
Faktori koji ometaju procjenu efekata provođenja programa socijalne politike.
Utjecaj istraživanja na programe socijalne politike.
Ispitni rokovi