OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Upravljanje decentralizacijom
Upravljanje decentralizacijom
Studij: Lokalna samouprava - 3. semestar
Šifra: 128013
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
Osnovni podaci
Upravljanje decentralizacijom Lokalna samouprava - 3. semestar
5.0 128013
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Ćirilometodska 4, soba 43
Literatura
Ivan Koprić; Suvremeni trendovi u razvoju lokalne i regionalne samouprave i hrvatska lokalna i regionalna samouprava. U: Koprić, I. (ur.) Europeizacija hrvatske lokalne samouprave.; Zagreb: Institut za javnu upravu (2018), str. 1-56
Ivan Koprić; Upravljanje procesom decentralizacije; Hrvatska javna uprava (2008), str. 95-133 - dostupno u elektronskom obliku na: http://www.iju.hr
Ivan Koprić; Djelokrug lokalne i regionalne samouprave; Hrvatska javna uprava (2005), str. 35-79
Stjepan Ivanišević; Europska iskustva u decentralizaciji upravljanja velikim gradovima; Hrvatska javna uprava (2008), str. 407-420
Ivan Koprić; Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima; Hrvatska javna uprava (2009), str. 69-78
Vedran Đulabić; Razvoj i modernizacija regionalne samouprave u Hrvatskoj. U: Grupa autora (2011) Decentralizacija.; Zagreb: Centar Miko Tripalo (2011), str. 35-62
Mihovil Škarica; Lokalni djelokrug u svjetlu novih funkcija i uloga lokalne samouprave. U: Koprić, I. (ur.) Reforma lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj.; Zagreb: Pravni fakultet i Institut za javnu upravu. (2013), str. 55-98
Vedran Đulabić; Lokalna samouprava i decentralizacija u Hrvatskoj; Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung. (2018), str. 1-20
Vedran Đulabić; Harmonizacija regionalne samouprave u Europi i regionalno pitanje u Hrvatskoj. U: Koprić, I. (ur.) Europeizacija hrvatske lokalne samouprave.; Zagreb: Institut za javnu upravu. (2018), str. 447-469
Ivan Koprić; Okviri, naglasci i perspektive aktualne decentralizacije u Hrvatskoj; Hrvatska javna uprava (2001), str. 411-454
Gordana Marčetić, Iva Lopižić; Utjecaj procesa decentralizacije na jačanje personalnih kapaciteta hrvatske lokalne i područne (regionalne) samouprave; Hrvatska i komparativna javna uprava (2017), str. 407-435
Opis predmeta
Lokalna samouprava i decentralizacija: tipovi decentralizacije i koncepcije o ulozi lokalnih jedinica. Decentralizacija i društveni procesi: globalizacija, europeizacija i urbanizacija. Regionalni razvoj i višestupanjska uprava. Decentralizacija i suvremene reforme javne uprave - novi javni menadžment i dobra vladavina. Decentralizacija u zapadnoeuropskim zemljama. Decentralizacija u tranzicijskim zemljama. Temelji procesa decentralizacije: pravni, kulturološko-tradicijski. Rubni uvjeti procesa decentralizacije. Ciljevi i program decentralizacije. Tijela i subjekti važni za provođenje decentralizacije. Planiranje i priprema decentralizacije. Decentralizacija ovlasti, poslova i funkcija Jačanje kapaciteta lokalnih institucija. Evaluacija decentralizacije: praćenje i dodatne korekcije. Proces decentralizacije u Hrvatskoj. Upravljanje procesom decentralizacije u Hrvatskoj.
Ispitni rokovi