OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Lokalna samouprava
Lokalna samouprava
Studij: Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 2. semestar
Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 2. semestar
Šifra: 136924
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić - Predavanja
Osnovni podaci
Lokalna samouprava Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 2. semestar
Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 2. semestar
7.0 136924
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Ćirilometodska 4, soba 43
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić (Predavanja)

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Ivan Koprić; Javna uprava - nastavni materijali; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Društveno veleučilište u Zagrebu (2006), str. 193-224, 299-319
Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 267-341
koprić, I. et al.; Europeizacija lokalne samouprave; Institut za javnu upravu (2018), str. 1-47
Ustav Republike Hrvatske (čl. 4., 138-131); Narodne Novine, str
Europska povelja o lokalnoj samoupravi; Narodne Novine, str
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Narodne Novine, str
Zakon o Gradu Zagrebu; Narodne Novine, str
Opis predmeta
Temeljna pojmovna pitanja - koncepcije o ulozi lokalnih jedinica (3h)
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave - zahtjevi teritorijalne podjele (3h)
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave - dileme teritorijalne podjele (3h)
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u Hrvatskoj (3h)
Regionalizam i regionalna samouprava (3h)
Urbanizacija i metropolitanizacija: gradovi kao specifične jedinice lokalne samouprave (3h)
Djelokrug lokalne samouprave: kategorije i pravne tehnike određivanja (3h)
Djelokrug lokalne samouprave u Hrvatskoj (3h)
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: oblici neposrednog odlučivanja i sudjelovanja građana (3h)
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: izborni sustavi i predstavnička tijela (3h)
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: tipovi izvršnog sloja (3h)
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: lokalna upravna tijela (3h)
Proces decentralizacije: općenito i u Republici Hrvatskoj (3h)
Centralno-lokalni odnosi: nadzor nad lokalnom samoupravom i zaštita prava na lokalnu samoupravu (3h)
Završno predavanje: rekapitulacija i repetitorij (3h)
Ispitni rokovi