E-UPRAVA:
E-uprava
E-uprava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166974
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
Osnovni podaci
E-uprava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166974
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
Literatura
OBVEZNA: Koprić, I., Musa, A., Vrček, N.; E-uprava; Institut za javnu upravu (2017), str
OBVEZNA: Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 87-109, 118-124, 230-256
OBVEZNA: Koprić, I., Musa, A., Giljević, T.; Građani i uprava (poglavlja: E-uprava, One-stop-shop, Transparentnost i otvorenost); Institut za javnu upravu (2017), str
OBVEZNA: Musa, A. (ur.); Uprava u digitalno doba: Otvoreni podaci.; Friedrich Ebert Stiftung. (2015), str
OBVEZNA: Nixon et al.; Understanding e-government in Europe, Issues and Challenges.; Routledge (2009), str
PREPORUČENA: Odabrani recentni radovi o e-upravi u uglednim časopisima iz područja javne uprave, a osobito časopisa Electronic Journal of E-Government, Journal of Information Technology and Politics, Electronic Government, Journal of E-Governance; , str
PREPORUČENA: Periodične recentne publikacije na temu korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u javnom sektoru OECD-a i UN-a (npr. UN E-government Survey 2016); (2016), str
PREPORUČENA: Recentni dokumenti Europske unije o e-upravi i informacijskom društvu (npr. Europska komisija (2015) Digital Single Market); , str
PREPORUČENA: Contini, F., Lanzara, G.F.; ICT and Innovation in Public Sector; Palgrave McMillan (2009), str
PREPORUČENA: Dunleavy et al.; Digital Era Governance; Oxford University Press (2005), str
PREPORUČENA: Hague, B.N., Loader, B.D.; Digital Democracy. Discourse and decisionmaking in information age.; (1999), str
PREPORUČENA: Henmann, P.; Governing Electronically, E-Government and Reconfiguration of Public Administration.; Palgrave Macmillan (2010), str
PREPORUČENA: Holzer, M., Manoharan, A.; Digital Governance In Municipalities Worldwide; Rutgers University (2012), str
PREPORUČENA: Homburg et al.; Understanding E-Government: Information Systems in Public Administration; Routledge (2008), str
PREPORUČENA: Lathrop, D., Ruma, L., eds.; Open Government: Collaboration, Transparency and Participation in Practice.; O'Riley Media (2010), str
PREPORUČENA: OECD; Rethinking e-government services; OECD (2009), str
PREPORUČENA: Public Administration in an Information Age; Snellen, I.T.M., W.B.H.J. van de Donk; IOS Press. (2002), str
Opis predmeta
Upoznati studente s razvojem, procesima i instrumentima elektroničke uprave (e-uprave), uključujući globalne, europske, komparativne i hrvatske trendove
Upoznati studente s upravno-organizacijskim, političkim, društvenim i gospodarskim uzrocima i posljedicama razvoja e-uprave

Sadržaj kolegija

1. Pojam, značajke i mjerenje e-uprave, informacijskog i digitalnog društva. Teorijski pristupi e-upravi. Tehnološki, organizacijski, pravni, politički, društveni i procesni aspekti e-uprave. Organizacijska tehnologija u javnoj upravi - pojam, komponente, razvoj. Komunikacije u javnoj upravi. Ciljevi i posljedice primjene informatičke i komunikacijske tehnologije i tehnološke modernizacije uprave
2. Društveni i gospodarski aspekti e-uprave i e-javnih usluga. Razvojna uloga e-uprave. E-uprava i građani. Pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija javnog sektora i otvoreni podaci. Zaštita privatnosti i sigurnost. E-participacija. E-uprava i privatni sektor.
3. E-uprava kao interno-organizacijski proces (unutar uprave te između uprave i drugih tijela vlasti). E-uprava i lokalna samouprava.
4. Međunarodni i europski trendovi uz odabrana komparativna iskustva i primjenu u Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
Obavijesti