:
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Radno i socijalno pravo
Studij: Javna uprava - 4. semestar
Šifra: 111402
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Grgurev
prof. dr. sc. Viktor Gotovac
prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: dr. sc. Iva Bjelinski Radić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Radno i socijalno pravo Javna uprava - 4. semestar
7.0 111402
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati

Gundulićeva 10, soba 11
prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati.

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Bjelinski Radić (Predavanja)

U ak. god. 2023./2024. konzultacije se neće održavati zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
Literatura
Anton Ravnić; Osnove radnog prava - domaćeg, usporednog i međunarodnog; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004), str. 98-116; 130-158; 459-549; 580-626
Željko Potočnjak; Radni odnosi državnih službenika; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 1-22
Željko Potočnjak, Andrea Grgić; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48
Zakon o radu; , str
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata; , str
Zakon o državnim službenicima; , str
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama; , str
Zakon o tržištu rada; , str
Zakon o mirovinskom osiguranju (samo članci 1.-140.a.); , str
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-86. i 119.-134.); ; , str
Opis predmeta
Određenje radnog i socijalnog prava kao posebnih grana prava, njihovog odnosa međusobno i s drugim granama prava. Gospodarski, socijalni i politički aspekti radnih i socijalnih prava. Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom i socijalnom pravu. Načini izrade rješenja o ostvarivanju i zaštiti radnih i socijalnih prava. Evidencije u oblasti radnog i socijalnog prava. Izvori radnog i socijalnog prava te njihove značajke. Osnovne značajke različitih oblika ugovora o radu, organizacije radnog vremena i odmora, plaća, prenošenja ugovora o radu na drugog poslodavca, zabrane natjecanja radnika s poslodavcem, naknadi štete iz radnog odnosa, prestanka ugovora o radu (posebno otkaz ugovora o radu i kolektivni višak radnika), pravo na otpremninu te sudskog i izvansudskog rješavanja radnih sporova. Organiziranje radnika u sindikate i poslodavaca u njihove udruge, kolektivnog pregovaranja i glavnih značajki kolektivnih ugovora, pravo na štrajk te radnička participacije pri odlučivanju. Osnovno o posebnostima radnih odnosa državnih i javnih službenika. Aktivna politika zapošljavanja i funkcije javne službe zapošljavanja. Osnovna obilježja sustava socijalne sigurnosti. Osnovno o organizaciji mirovinskog osiguranja i uvjeti za stjecanje prava na starosnu, invalidsku i obiteljsku mirovinu. Faktori određivanja i usklađivanja mirovina. Osnovno o organizaciji zdravstvenog osiguranja i prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Tržište rada i prava za slučaj nezaposlenosti. Rodiljne i roditeljske potpore. Upravni i sudski postupci ostvarivanja socijalnih prava.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.
Obavijesti