OPĆE INFORMACIJE:
Pravo informacijskih tehnologija - vježbe
Pravo informacijskih tehnologija - vježbe
Studij: Pravo - 5. semestar
Šifra: 191596
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar
izv. prof. dr. sc. Marko Jurić
Ispitni rokovi:
  • 20. 11. 2023.
  • 29. 01. 2024.
  • 12. 02. 2024.
  • 15. 04. 2024.
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo informacijskih tehnologija - vježbe Pravo - 5. semestar
2.0 191596
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej

Petkom u 8 h uz raniju najavu na email

Ćirilometodska 4, soba 55/II
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić

Utorkom u 10 sati.

Gundulićeva 10, soba br. 7
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar

Četvrtkom u 12 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 7
izv. prof. dr. sc. Marko Jurić

Utorkom od 9 do 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 39
Literatura
Dragičević, D., Gumzej, N., Jurić, M., Katulić, T., Lisičar, H.: "Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija", Narodne Novine, Zagreb, 2015.; , str
Opća uredba o zaštiti podataka, * članci 1-43, 51-59, 68, 70, 77-84; pripadajuće uvodne izjave (1-100; 117-121; 141-152); , str
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka; , str
Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 99-110.; , str
Zakon o elektroničkoj trgovini; , str
UREDBA (EU) br. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, Službeni list Europske unije L 257, 28.8.2014, str. 73-114: članci 1-5 te članci 25-46.; , str
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, NN 62/17: članci 8-9.; , str
Zakon o informacijskoj sigurnosti, članci 1-26; , str
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, članci 1-39; , str
Opis predmeta
Predmet Pravo informacijskih tehnologija bavi se pravnim uređenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njene uporabe u digitalnom okruženju. Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija analizira se u povijesnoj perspektivi, s posebnim naglaskom na razvoj i arhitekturu Interneta. Nadalje, predmet obrađuje osnovna načela pravne regulacije informacijskih tehnologija te se bavi njenim utjecajem na društvo u cjelini. Predmetne cjeline podijeljene su tako da reflektiraju najvažnija područja regulacije informacijskih tehnologija i to: računalni kriminalitet; pravo zaštite osobnih podataka; zaštita intelektualnog vlasništva u digitalnom okruženju; upravljanje Internetom i regulacija interneta; elektronička trgovina i elektroničko poslovanje; i informacijska sigurnost. Cjelina koja obrađuje računalni kriminalitet bavi se etiologijom, pojavnim oblicima te materijalnim i procesnim kaznenopravnim uređenjem računalnog kriminaliteta. Pravo zaštite osobnih podataka i zaštite privatnosti u informacijskom društvu obrađuje se u kontekstu europskog pravnog uređenja zaštite osobnih s posebnim osvrtom na temeljna načela zaštite osobnih podataka, pravne pretpostavke za obradu osobnih podataka, posebnim kategorijama osobnih podataka te tehničkim i organizacijskom mjerama u svrhu bolje zaštite osobnih podataka. U sklopu navedene cjeline obrađuje se i zaštita privatnosti u elektroničkim komunikacijama. Cjelina koja se bavi zaštitom intelektualnog vlasništva obrađuje sve vrste licencnih ugovora za korištenje računalnih programa i digitalnog sadržaja te zaštitom nazivlja internetskih domena. Poglavlje koje se bavi upravljanje internetom i regulacijom interneta obrađuje temeljne pojmove, arhitekturu interneta te ulogu međunarodnih organizacija i arbitražnih tijela u regulaciji interneta. Nadalje, cjelinom "Elektroničko poslovanje i elektronička trgovina" obuhvaćen je zakonodavni okvir koji regulira odvijanje poslovanja i trgovine putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija te pravno uređenje elektroničkog potpisa kao temeljne pretpostavke za nesmetano odvijanje i pouzdanost identifikacije u digitalnom okruženju. U posljednjoj cjelini, "informacijska sigurnost", predmet se bavi osnovnim pretpostavkama za postizanje informacijske sigurnosti, njenom ulogom i važnosti u zaštiti informacijskih sustava te fenomenom informacijskog ratovanja.
Ispitni rokovi
20. 11. 2023.
29. 01. 2024.
12. 02. 2024.
15. 04. 2024.
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.