OPĆE INFORMACIJE:
Pravo informacijskih tehnologija - seminar
Pravo informacijskih tehnologija - seminar
Studij:
Šifra: 187237
ECTS: 4.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Pravo informacijskih tehnologija - seminar 4.0 187237
Literatura
Opis predmeta
Seminar Pravo informacijskih tehnologija bavi se pravnim uređenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njene uporabe u digitalnom okruženju.
Predmetne cjeline podijeljene su tako da reflektiraju najvažnija područja regulacije informacijskih tehnologija i to: računalni kriminalitet; pravo zaštite osobnih podataka; zaštita intelektualnog vlasništva u digitalnom okruženju; upravljanje Internetom i regulacija interneta; elektronička trgovina i elektroničko poslovanje; i informacijska sigurnost.
Cjelina koja obrađuje računalni kriminalitet bavi se etiologijom, pojavnim oblicima te materijalnim i procesnim kaznenopravnim uređenjem računalnog kriminaliteta. Pravo zaštite osobnih podataka i zaštite privatnosti u informacijskom društvu obrađuje se u kontekstu europskog pravnog uređenja zaštite osobnih s posebnim osvrtom na temeljna načela zaštite osobnih podataka, pravne pretpostavke za obradu osobnih podataka, posebnim kategorijama osobnih podataka te tehničkim i organizacijskom mjerama u svrhu bolje zaštite osobnih podataka. U sklopu navedene cjeline obrađuje se i zaštita privatnosti u elektroničkim komunikacijama. Cjelina koja se bavi zaštitom intelektualnog vlasništva obrađuje sve vrste licencnih ugovora za korištenje računalnih programa i digitalnog sadržaja te zaštitom nazivlja internetskih domena. Poglavlje koje se bavi upravljanje internetom i regulacijom interneta obrađuje temeljne pojmove, arhitekturu interneta te ulogu međunarodnih organizacija i arbitražnih tijela u regulaciji interneta. Nadalje, cjelinom "Elektroničko poslovanje i elektronička trgovina" obuhvaćen je zakonodavni okvir koji regulira odvijanje poslovanja i trgovine putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija te pravno uređenje elektroničkog potpisa kao temeljne pretpostavke za nesmetano odvijanje i pouzdanost identifikacije u digitalnom okruženju. U posljednjoj cjelini, "informacijska sigurnost", predmet se bavi osnovnim pretpostavkama za postizanje informacijske sigurnosti, njenom ulogom i važnosti u zaštiti informacijskih sustava te fenomenom informacijskog ratovanja.
U okviru seminara istražuje se relevantna sudska i upravna praksa, odluke nadzornih tijela i drugi izvori te se studenti upoznaju s praktičnim i teorijskim pitanjima razvoja predmetne materije.
Ispitni rokovi