EUROPSKO OBITELJSKO PRAVO:
Europsko obiteljsko pravo
Europsko obiteljsko pravo
Studij: Europsko pravo - 3. semestar
Šifra: 166924
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić - Predavanja
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar - Predavanja
prof. dr. sc. Irena Majstorović - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović - Predavanja
Osnovni podaci
Europsko obiteljsko pravo Europsko pravo - 3. semestar
3.0 166924
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Utorkom 10.30-12 sati

(uz prethodnu najavu putem e-maila)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić (Predavanja)

uz prethodnu najavu putem e-maila

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar (Predavanja)

Utorkom 10,00-11,30 uz prethodnu najavu putem e-maila

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović (Predavanja)

Četvrtkom 9-10,30 sati, uz prethodni dogovor elektronskom poštom

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović (Predavanja)

Četvrtkom od 16.00 sati

uz prethodnu najavu putem e-maila 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Literatura
OBVEZNA: Korać Graovac, Aleksandra, Majstorović, Irena (ur.); Europsko obiteljsko pravo; NN (2013), str
OBVEZNA: Alinčić, Mira, Hrabar, Dubravka, Jakovac-Lozić, Dijana, Korać, Aleksandra; Obiteljsko pravo (odgovarajući dijelovi s obzirom na institute koji se proučavaju); NN (2007), str
OBVEZNA: Majstorović I.; Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava (odabrana poglavlja); (2009), str
OBVEZNA: Alinčić, M.; Zaštita prava na sklapanje braka i osnivanje obitelji u europskim dokumentima o ljudskim pravima i u nacionalnim zakonodavstvima; (2013), str. 25-37
OBVEZNA: Hrabar, D.; Nova procesna prava djeteta - europski pogled; (2013), str. 65-76
OBVEZNA: Hrabar, Dubravka; Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava - nov prilog promicanju dječjih prava; (1996), str. 391-403
OBVEZNA: Jakovac Lozić Dijana; Europsko obiteljsko pravo - šanse i perspektive; (2001), str. 46-54
OBVEZNA: Korać Graovac, A.; Hrvatsko obiteljsko pravo pred Europskim sudom za ljudska prava; (2013), str. 39-51
PREPORUČENA: Hrabar D.; Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava - nov doprinos promicanju dječjih prava, u: Europsko privatno pravo, Hrabar D. (ur.); (2002), str.. 329-342
PREPORUČENA: Hrabar D.; Načela hrvatskog obiteljskog prava i njihovo zakonsko uobličenje, Zbornik vo čest na Mile Hadži Vasilev - Skopje; (2004), str. 79-103
PREPORUČENA: Hrabar D.; Nova procesna prava djeteta - europski pogled; (2013), str. 65-76
PREPORUČENA: Korać, Aleksandra; Utvrđivanje očinstva, razuman rok - pouke jednog slučaja; (2002), str. 1253-1284
PREPORUČENA: Korać, Aleksandra; Prosudbe Europskog suda za prava čovjeka opravdanosti ograničenja prava na sklapanje braka; (1997), str. 337-369
PREPORUČENA: Korać, Aleksandra; Sadržaj i doseg prava na poštovanje obiteljskog života u hrvatskom pravnom sustavu; (1999), str. 759-794
PREPORUČENA: Majstorović, I.; Europski pravni kontekst i značenje za hrvatsko materijalno obiteljsko pravo; (2013), str. 77-91
PREPORUČENA: Majstorović, I.; Propisi Europske unije koji se odnose na obiteljsko pravo; (2003), str. 759-782
PREPORUČENA: Ovey, Jacobs, White, Robin; The European Convention on Human Rights izabrani dijelovi (komentar uz odgovarajuće članke EKLJP); (2002), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Razumjeti temelje i ratio integrativnih procesa u Europi na pravnoj i društvenoj razini
2. Steći produbljena znanja o rješenjima hrvatskoga obiteljskog prava u usporedbi s izabranim poredbenim rješenjima, o standardima zaštite ljudskih prava (koji se odnose na članove obitelji) osobito prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Povelji temeljnih prava Europske unije
3. Prepoznati specifičnosti obiteljskoga prava u širem pravnom okruženju
4. Vrednovati prednosti i nedostatke hrvatskog obiteljskog prava u usporedbi s inozemnim i nadnacionalnim rješenjima

Sadržaj kolegija.
Europsko obiteljsko pravo u nastajanju, izazovi harmonizacijskih i integracijskih procesa, djelovanje Vijeća Europe i Europske unije (te Haške konferencije za međunarodno privatno pravo) u području obiteljskog prava, prednosti i nedostaci stvaranja zajedničkog obiteljskog prava s posebnim naglaskom na materijalnopravna pitanja.
Ispitni rokovi
Obavijesti