OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Kriminologija
Kriminologija
Studij: Kaznenopravni - 10. semestar
Šifra: 186976
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: doc. dr. sc. Reana Bezić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kriminologija Kaznenopravni - 10. semestar
4.0 186976
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

ponedjeljkom u 14,15 sati na lokaciji: Trg N.Š. Zrinskog 17

Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Reana Bezić (Predavanja)

utorkom u 11,45 sati, Gundulićeva 10, soba 12/1 ili putem Google meeta (uz prethodnu najavu putem e-maila)

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
OBVEZNA: Davor Derenčinović, Anna-Maria Getoš; Uvod u kriminologiju; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2008), str. [object Object]
PREPORUČENA: Getoš Anna-Maria; Mjesto i uloga kriminologije i viktimologije u Hrvatskoj i međunarodnom kontekstu, Liber Amicorum Zvonimir Šeparović; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009), str. 519
PREPORUČENA: Željko Horvatić; Osnove kriminologije; (1998), str. [object Object]
PREPORUČENA: Ksenija Turković; Komparativni prikaz osnovnih značajki zakonske i sudske kaznene politike u Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj i RH; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 2 (2004), str. 947-999
PREPORUČENA: Ksenija Turković; Međunarodno istraživanje žrtava zločina: stope i trendovi u kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 6; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2002), str. 1195-1232
PREPORUČENA: Freda Adler; Criminology; McGraw-Hill (1991), str. 535
PREPORUČENA: Mike Maguire (ur.); The Oxford Handbook of Criminology; Oxford University Press (1997), str. 1267
PREPORUČENA: Hans Goeppinger; Kriminologie; Beckf (1997), str. 939
PREPORUČENA: Mladen Singer (ur.); Kriminologija; Nakladni zavod Globus (2002), str. 847
Opis predmeta
Cilj predmeta je steći znanja o kriminologiji kao znanstvenoj disciplini, uključujući njezin predmet, kvalitativne i kvantitativne metode, definiciju i odnos s drugim kaznenim znanostima. Prepoznati i identificirati ključne značajke pojavnih oblika kažnjivih ponašanja (kriminološke fenomenologije) te grupirati kriminološke teorije u kontekstu prostora i vremena njihovog nastanka i razvoja. Studenti će kritički vrednovati i prepoznati mjere i strategije za suzbijanje kažnjivih ponašanja te razumjeti i objasniti najnovije empirijske spoznaje s područja istraživanja kažnjivih ponašanja, njihovih počinitelja i žrtava u kontekstu društva i kaznenopravnog sustava.
Ispitni rokovi
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.
Obavijesti