Jesenski rok - Postupak upisa na studijske programe Pravnog fakulteta u ak. god. 2022./2023.

Poštovane maturantice i poštovani maturanti,

hvala što ste odabrali jedan od studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za nastavak svojeg obrazovanja te se nadamo da će Vam studij na našem Fakultetu biti uspješan. 

Za upis na prvu godinu studija slijedite upute koje se primjenjuju na upis studijskog programa kojeg ste izabrali:

-    Integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij
-    Preddiplomski stručni studij javne uprave
-    Preddiplomski stručni porezni studij
-    Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada

Za dodatna pitanja, možete nas kontaktirati na:

- adresu e-pošte: upisi-brucosi@pravo.hr 


Upisi se provode online

Upisi na sve studijske programe provode se online. 

Potrebnu dokumentaciju dostavljaju se u elektroničkom obliku. Na isti način primit ćete i potvrde o upisu i podatke za pristup na odgovarajuće aplikacije i elektroničke sustave.

19. rujna 2022. na mrežnoj stranici Postani student (https://www.postani-student.hr) nakon 15 sati bit će objavljene konačne rang liste za upis na studijske programe našeg Fakulteta. Ako ste stekli pravo upisa dobit ćete odgovarajući upisni broj temeljem kojeg se možete upisati na studij u jesenskom upisnom roku.

 

Aplikacija za upis

Nakon objave rang liste kandidatkinje i kandidati koji su stekli pravo upisa moraju popuniti podatke na poveznici: https://www.pravo.unizg.hr/upisi/start.

 

Aplikaciji za upis možete pristupiti putem poveznice:

https://limesurvey.srce.hr/744179?lang=hr


Aplikacija će biti otvorena do srijede, 21. rujna do 11 sati.


U aplikaciju je potrebno unijeti sljedeće osobne podatke:

-    Ime i prezime

-    OIB

-    Upisni broj s rang liste 

-    Poštansku adresu za dostavu dokumentacije  

-    Adresu elektroničke pošte

-    Kontakt broj mobitela ili telefona


U aplikaciju je potrebno priložiti:

-    Fotografiju u elektroničkom formatu (potrebna za upisni list i izradu Studentske iskaznice). Upute za izradu fotografije dostupne su ovdje.

-    Skenirani potpis studenta (potreban za izradu Studentske iskaznice). Upute za pripremu potpisa dostupne su ovdje.

-    Obostrano skeniranu osobnu iskaznicu ili skeniranu putovnicu na stranicama koje sadrže fotografiju i osobne podatke (potrebno za provjeru identiteta). Upute za skeniranje dostupne su ovdje.

Popunjavanje podataka i priloga putem aplikacije nužno je obaviti najkasnije do srijede, 21. rujna u 11 sati.

 

Uplata upisnine

Upisnina iznosi 300 kn. Upute za uplatu upisnine dostupne su na ovom linku.

Uplatu je potrebno obaviti tako da bude evidentirana na računu Fakulteta najkasnije u ponedjeljak, 26. rujna 2022.

 

Uplata školarine

Školarinu su obvezni uplatiti: 

a) kandidati koji su u statusu redovnog studenta, a sami snose troškove studija, i 

b) kandidati koji se upisuju u statusu izvanrednog studenta.

Upute za uplatu školarine dostupne su na ovom linku.

Uplatu je potrebno obaviti tako da bude evidentirana na računu Fakulteta najkasnije u ponedjeljak, 26. rujna 2022.

 

Popunjavanje aplikacije i potvrda o primljenoj dokumentaciji

Nakon unosa traženih podataka i odgovarajućih priloga dobit ćete putem e-pošte potvrdu da su vaši podaci i dokumenti primljeni. Potvrdu očekujte do kraja dana tijekom kojeg ste unijeli potrebne podatke i priloge u aplikaciju. Administrativne službe Fakulteta će nakon toga obaviti potrebne provjere i pripremiti upis.

 

Nadopune dokumentacije i dodatne provjere

U slučaju nepotpunih ili netočnih podataka odnosno priloga kontaktirat ćemo Vas putem elektroničke pošte ili telefonski radi dopune ili izmijene prijave.

 

Potvrda o upisu 

Nakon provjere uredne zaprimljenosti podataka i priloga te evidencije uplate upisnine i školarine primit ćete na adresu e-pošte koju ste naveli u prijavnoj aplikaciji:

- potvrdu o uspješno provedenom upisu na studij

- pristupne podatke za sustav AAI (koji omogućava spajanje na Studomat, informacijske resurse Fakulteta i sustav e-Građani, gdje možete preuzeti potrebne potvrde o upisu na studij za potrebe zdravstvenog osiguranja i druge svrhe)

Potvrdu o upisu na studij dobit ćete najkasnije do četvrtka, 22. rujna.

* Napomena: Obavezno pregledati sve pretince e-pošte kako Vam ne bi promaknula obavijest o provedenom upisu. 
 

 

Troškovi nastali zbog nepopunjenog upisnog mjesta

U skladu s Općim uvjetima sudjelovanja u postupku prijave i polaganja ispita državne mature te prijave na studijske programe (https://www.postani-student.hr/Ucenici/OpciUvjeti.aspx), korisnicima koji prije objave konačnih rang-lista nisu odjavili studijski program Pravnog fakulteta na kojemu ne namjeravaju studirati, a objavom konačnih rang-lista ostvare pravo upisa, no ne upišu ga, Pravni fakultet zaračunat će oportunitetne troškove nastale zbog nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu od 4.200,00 kn.