Upute za pripremu potpisa

Potpis mora biti pisan kemijskom olovkom ili flomasterom crne (eventualno plave) boje unutar površine visine 1 cm i širine 5,5 cm. Linije potpisa/parafa trebaju biti deblje, kako pri obradi ne bi izgubile vidljivost. Potpis se šalje skeniran, u JPG ili PNG formatu. Ako želite, možete koristiti i obrazac koji je dostupan ovdje, a koji možete predati i u PDF formatu.