OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Psihologija u javnoj upravi
Psihologija u javnoj upravi
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 111484
ECTS: 3.0
Nositelji:
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Psihologija u javnoj upravi Javna uprava - 1. semestar
3.0 111484
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter (Predavanja)
Literatura
Ajduković, M. (2011) Vještine interpersonalne komunikacije. U: Žižak, A., Vizek Vidović, V., Ajduković, M. (2011)
Interpersonalna komunikacija u profesionalnom kontekstu. Zagreb: ERF, 93-146.
Čorkalo Biruški, D. (2008.) Primijenjena psihologija. Dvadeset pitanja, dvadeset odgovora. Zagreb: Školska knjiga (str. 43-60; 239-255; 279-296, 299-319)
Vizek Vidović, V. (2011) Komnukacija u orgnizaciji. U: Žižak, A., Vizek Vidović, V., Ajduković, M. (2011)
Interpersonalna komunikacija u profesionalnom kontekstu. Zagreb: ERF, 185-250.
Opis predmeta
Uvod u kolegij (značaj psihologije u suvremenom životu). Strukturalna obilježja grupe (uloge, statusi i grupne norme). Socijalni utjecaji (socijalna facilitacija, socijalno zabušavanje, grupno donošenje odluka. Stavovi i predrasude. Komunikacija u organizaciji. Komunikacijske vještine. Sukobi, suradnja i rješavanje sukoba (pregovaranje i posredovanje). Timski rada. Rukovođenje. Motivacija. Motivacija za rad. Individualne razlike i sposobnosti. Izvori i strategije suočavanja s profesionalnim stresom. Tema po izboru studenata (i) Tema po izboru studenata (i)
Ispitni rokovi
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.