DJELATNICI:
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada

Predstojnica Katedre: 
izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina

Tajnica:
gđa. Karmela Pižeta 

Nazorova 51, soba 1 A


Djelatnici na katedri za teoriju i metode socijalnog rada

Djelatnici

redoviti profesor u trajnom zvanju
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Marina Ajduković 4895 823 Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz 4895 822 Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22

Ponedjekom od 10 do 12 sati

prof. dr. sc. Kristina Urbanc 4895 813 Nazorova 51, soba 21

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

prof. dr. sc. Nino Žganec 4895 812 Nazorova 51, soba 12

Zimski semestar: utorkom od 9:00 do 11:00 sati

Ljetni semestar: petkom od 11:15 do 13:15 sati

redoviti profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina 4895 800, 4895 872 Nazorova 51, soba 21

Ponedjeljkom od 12:00 do 13:00 sati

prof. dr. sc. Marijana Majdak 4895 821 Nazorova 51, soba 21

Utorkom od 11,00 do 13,00 sati

izvanredni profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica 4895 835 Nazorova 51
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović 4895 813 Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 13

Utorkom od 11:00 do 13:00 sati

izv. prof. dr. sc. Ana Opačić 4895 801 Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a

Po dogovoru uživo ili online. Prethodno se javiti na ana.opacic@pravo.hr radi dogovora termina

izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat 4895 801 Nazorova 51, soba 11a

Četvrtkom od 11:30 do 13:00 sati

izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka 4895 825 Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2a

Ponedjeljkom od 11:00 do 13:00 sati

docent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
doc. dr. sc. Nika Sušac 01 4895 801 Nazorova 51, soba 11a

po dogovoru

asistent - predavač
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
dr. sc. Ines Rezo Bagarić 4895 823 Nazorova 51, soba 24

Dogovor putem e-maila: ines.rezo@pravo.hr

Luka Stanić , mag.act.soc.
asistent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
Valentina Kozjak , mag.act.soc. 4895-825 Trg Republike Hrvatske 14, soba 2A

Srijedom, 11:00 - 13:00 

Petra Kožljan , mag.
Tea Ritoša , mag.act.soc.

Vanjski suradnici

redoviti profesor u trajnom zvanju
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Dean Ajduković
prof. dr. sc. Lidija Arambašić
prof. dr. sc. Željka Kamenov
prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić
prof. dr. sc. Antonija Žižak
izvanredni profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter
izv. prof. dr. sc. Daria Rovan
izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek
docent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić
doc. dr. sc. Bruna Profaca
djelatnici
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
Željka Bele , mag.soc.pol.
Marija Gorički
Borja Grmoja , dipl.soc.
Petra Hrvoj , mag.act.soc.
Nataša Jelača
Jasminka Jukić , mag.act.soc.
Nedjeljko Marković , dipl.soc.
Martina Mičuga , mag.act.soc.
Suzana Vargović