SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST:
Siromaštvo i socijalna isključenost
Siromaštvo i socijalna isključenost
Studij: Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166870
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Šućur
Ispitni rokovi:
  • 16. 06. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Siromaštvo i socijalna isključenost Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
4.0 166870
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zoran Šućur

 ponedjeljkom od 13-14 i četvrtkom od 12-13 sati

Nazorova 51, soba 1
Literatura
OBVEZNA: Šućur, Z; Siromaštvo: teorije, koncepti i pokazatelji,; Zagreb: Pravni fakultet (2001), str. 31-39, 67-82, 101-118
OBVEZNA: Šućur, Z; Socijalna isključenost: pojam, pristupi i operacionalizacija.; Revija za sociologiju, 1-2 (2004), str. 45-60
OBVEZNA: Šućur, Z; Siromaštvo, višedimenzionalna deprivacija i socijalna isključenost u Hrvatskoj.; Revija za sociologiju, 3-4 (2006), str. 131-147
OBVEZNA: Šućur, Z; Stari i novi siromasi u hrvatskom društvu: empirijski uvid,; Bogoslovska smotra, 84(3) (2014), str. 577-610
OBVEZNA: Šućur, Z; Stagnira li doista siromaštvo u Hrvatskoj; Društvena istraživanja, 21(3) (2012), str. 607-629
OBVEZNA: UNDP; Neumreženi: Lica socijalne isključenosti u Hrvatskoj.; Zagreb: UNDP Hrvatska. (2006), str
OBVEZNA: Kronauer, M.; Social Exclusion" and "Underclass" - New Concepts for the Analysis of Poverty, U: H.-J. Andress (ed.) Empirical Poverty Research in Comparative Perspective.; Aldershot: Ashgate. (1998), str
OBVEZNA: Fusco, A., Guio, A.-C., and Marlier, E.; Income poverty and material deprivation in European countries, Working Paper, No. 2011-04,; Luxembourg, CEPS/INSTEAD. (2011), str
PREPORUČENA: Šućur, Z.; Ljudski i sociokulturni kapital siromašnih u Hrvatskoj. U: J. Kregar, G. Flego, G. S. Ravlić (ur.) Hrvatska: kako sada dalje.; Zagreb:Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (2008), str. 183-214
PREPORUČENA: Room, G.; New Poverty in the European Community.; London: Macmillan. (1990), str
PREPORUČENA: Gallie, D. (ed.); Resisting Marginalization: Unemployment Experience and Social Policy in the European Union.; Oxford: Oxford University Press. (2004), str
Opis predmeta
1. razumjeti teorijske pristupe i multidimenzionalnu pririodu siromaštva i socijalne isključenosti
2. raspraviti stare i novije forme siromaštva u kontekstu paradigme socijalne isključenosti
3. vrednovati prednosti i nedostatke pojedinih pristupa i načina mjerenja siromaštva i socijalne isključenosti
4. analizirati podatke o empirijskim pokazateljima siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj i EU koristeći različite izvore informacija
5. istražiti i evaluirati učinkovitost pojedinih strategija uključivanja i mjera socijalne politike s aspekta ublažavanja siromaštva na nacionalnoj i međunarodnoj razini (posebice u kontekstu EU)
6. osposobiti studente da mogu usvojiti cjelovitu i detaljnu sliku siromaštva i socijalne isključenosti i temeljem toga djelovati (provoditi istraživanja ili koncipirati akcijske dokumente)
Ispitni rokovi
16. 06. 2023.
Obavijesti