OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Terenska praksa iz Osnova savjetovanja
Terenska praksa iz Osnova savjetovanja
Studij: Socijalni rad - 5. semestar
Šifra: 62021
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Berc
izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić
Osnovni podaci
Terenska praksa iz Osnova savjetovanja Socijalni rad - 5. semestar
2.0 62021
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gordana Berc

Petkom od 11:00 do 12:00 sati

Nazorova 51, soba 5D
izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić

prema dogovoru na

mmilic@pravo.hr

Nazorova 51, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Berc, G. i Milić Babić, M.; Predavanja iz Kolegija Osnove savjetovanja; power point prezentacije, str
PREPORUČENA: Milić Babić, M. i Berc, G. (2021); Vodič kroz Terensku praksu Osnove savjetovanja; Interni priručnik - pdf - ažuriran svake godine, str
Opis predmeta
U okviru kolegija "Osnove savjetovanja" a prema izvedbenom planu nastave provodi se terenska praksa u trajanju od 30 sati tijekom zimskog semestra. Cilj ove terenske prakse je upoznavanje načina rada različitih tipova savjetovališta i njihovih korisnika te upoznavanje rada različitih stručnjaka koji primjenjuju određene pristupe u radu s korisnicima. Osim toga, tijekom provođenja terenske prakse studenti imaju priliku steći osobno iskustvo u direktnom i/ili indirektnom radu s korisnicima savjetovališta u svrhu unaprjeđenja stečenog znanja tijekom predavanja i vježbi iz istog kolegija te kako bi započeli razvijanje vještina za kvalitetno provođenje procesa savjetovanja (vježbanje vještina uspostavljanja odnosa, aktivnog slušanja, vještine razumijevanja i empatiranja, vještine postavljanja pitanja, vještine suočavanja, procjenjivanja, odabira intervencija, vještine usmjeravanja korisnika, osnaživanja, isticanje postignutog uspjeha, vještine završavanja odnosa s korisnikom).

Terenska praksa se odvija pored ostalih u slijedećim ustanovama:
Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba,
Psihološki centar "Tesa",
Udruga "Hrabri telefon",
Udruga "Djeca Prva"
Udruga "Pragma"
Zajednica SUSRET
Udruga Korak po korak
Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest
Klubovi liječenih alkoholičara
Obiteljski centri
Centri za socijalnu skrb

Obaveze studenata su: (1) praćenje informacija o radu i sadržaju rada pojedinih savjetovališta u kojima se odvija terenska praksa; (2) odrađivanje terenske prakse u savjetovalištima u trajanju od 25 sati; (3) sudjelovanje na diskusijskim grupama nakon odrađene terenske prakse u trajanju od 2 sata; (4) pisanje dnevnika prakse, koje podrazumijeva vođenje redovitih bilježaka pojedinog odlaska u savjetovalište (ili ustanovu u kojoj se odvija savjetovanje) kroz problemsko promišljanje o prepoznavanju problema u kojoj se osoba (obitelj) nalazi te o mogućnostima rješavanja problema koje se kroz savjetovanje ostvaruju (3 sata).
Ispitni rokovi