Obavijesti
Mogućnost korištenja usluge ZET...
Način obavljanja ove usluge reguliran je Pravilnikom o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. Temeljem Pravilnika, prijevoz ZET-a prilagođenim vozilom može koristiti osoba s invaliditetom koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica i pratitelj uz preporuku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. Studenti s invaliditetom koji ispunjavaju uvjete i zainteresirani su za korištenje ove usluge trebaju se javiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu na uredssi@unizg.hr , koji podatke i dokumentaciju potrebnu za realizaciju ovoga prava dostavlja nadležnom Gradskom uredu. Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti i putem tel. 01 4564 405, mob. 099 4593 578 ili osobnim dolaskom u Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona).
11. međunarodna konferencija ERNOP -...
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 29.-30. lipnja 2023. u Zagrebu organizira 11. međunarodnu konferenciju ERNOP- European Research Network on Philanthropy ( https://ernop.eu/conference2023/ ), Philanthropy and crises - Roles and functioning of philanthropy in times of societal upheavals  ( Filantropija i kriza - Uloge i funkcioniranje filantropije u vremenima društvenih preokreta ).
Natječaj za upis u 1. godinu...
Na temelju Odluke o upisnim kvotama za ak. godinu 2023./2024. (klasa: 640-01/23-23/4, urbroj: 251-55-23-5 od 25. siječnja 2023.)  A.    a)  sveučilišni diplomski studij Socijalni rad  (2 semestra), stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra socijalnog rada –  75 redovitih i 30 izvanrednih studenata ,  b)  sveučilišni diplomski studij Socijalna politika  (2 semestra), stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra socijalne politike –  30 redovitih i 25 izvanrednih studenata
Natječaj za upis polaznika na...
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje Natječaj za upis polaznika na Doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika Doktorski studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se za smjerove: socijalni rad socijalna politika.
Natječaj za upis polaznika na...
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje Natječaj za upis polaznika na Sveučilišni specijalistički studij Psihosocijalni pristup u socijalnom radu Na studij u trajanju od četiri semestra mogu se upisati osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete: završen dodiplomski studij socijalnog rada uz stečeno zvanje diplomiranog socijalnog radnika ili završen diplomski studij socijalnog rada uz stečeno zvanje magistra socijalnog rada, odnosno završen sveučilišni diplomski studij prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, edukacijskih i humanističkih područja, u kojem slučaju će se po potrebi definirati odgovarajući razlikovni sadržaji u opsegu ne većem od 30 ECTS bodova, dvije godine staža u neposrednom radu s ljudima u pomažućim profesijama (socijalna skrb, civilno društvo, odgoj i obrazovanje i drugo) i aktivno znanje engleskog jezika u mjeri da se mogu koristiti stranom literaturom.
Natječaj za upis polaznika  na...
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje Natječaj za upis polaznika na Sveučilišni specijalistički studij Supervizija psihosocijalnog rada (6. generacija) Na studij u trajanju od četiri semestra mogu se upisati osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete: završen dodiplomski studij socijalnog rada uz stečeno zvanje diplomiranog socijalnog radnika ili završen diplomski studij socijalnog rada uz stečeno zvanje magistra socijalnog rada, odnosno završen sveučilišni diplomski studij psihologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, edukacijskih i humanističkih područja u kojem slučaju će se po potrebi definirati odgovarajući razlikovni sadržaji u opsegu ne većem od 30 ECTS bodova, najmanje tri godine staža u neposrednom radu s ljudima u pružanju usluga psihosocijalnog rada (području socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva, civilnog društva i slično) i aktivno znanje engleskog jezika u mjeri da se mogu koristiti stranom literaturom.
Svečana promocija sveučilišnih...
Svečana promocija sveučilišnih magistri i magistara socijalnog rada, sveučilišnih magistri i magistara socijalne politike te sveučilišnih prvostupnica i prvostupnika socijalnog rada održana je 17. lipnja 2023. godine. Promovirano je 80 sveučilišnih magistri i magistara socijalnog rada, 26 sveučilišnih magistri i magistara socijalne politike i 90 sveučilišnih prvostupnica i prvostupnika socijalnog rada.
Profesoricama dodijeljena Nagrada...
Na Dan Grada Zagreba, 31. svibnja 2023. u Gradskoj skupštini dodijeljena je Nagrada Grada Zagreba izv. prof.dr.sc. Ivani Dobrotić, izv. prof.dr.sc. Olji Družić Ljubotini, izv. prof.dr.sc. Marijani Kletečki Radović i izv. prof.dr.sc. Antoniji Petričušić za inicijativu Pravo svakog djeteta na školski obrok. Nagradu su profesoricama uručili gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Skupštine Grada Zagreba Joško Klisović.
„Resursi iskustvenog učenja –...
Na Studijskom centru socijalnog rada 03. travnja 2023. održan je jednodnevni simpozij za terenske nastavnike pod naslovom „ Resursi iskustvenog učenja – suradnja znanosti i prakse “. Na Simpoziju je sudjelovalo 60-ak stručnjaka iz prakse, koji u okviru različitih terenskih praksi  mentoriraju studente socijalnog rada u različitim ustanovama i organizacijama u Hrvatskoj. Svrha ovakvih simpozija je održavanje profesionalnih i kolegijalnih odnosa sa stručnjacima iz prakse te je ovo deveti simpozij po redu na koji se kolegice i kolege iz prakse rado odazvali. Pripremljen je bogat program s predavanjima i radionicama te je tijekom simpozija održana kratka promocija monografije „ 70 godina Studijskog centra socijalnog rada 1952-2022 “, koja je podijeljena predstavnicima ustanova s kojima Studijski centar socijalnog rada uspješno surađuje 20 i više godina u svrhu provedbe terenske prakse studenata socijalnog rada.
Četiri profesorice dobitnice nagrade...
Izv. prof. dr. sc.  Ivana Dobrotić, izv. prof. dr. sc.  Olja Družić Ljubotina, izv. prof. dr. sc.  Marijana Kletečki Radović i izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić dobitnice su nagrade „Utjecajne hrvatske žene 2023. godine" (2023 Croatian Women of Influence Award) u kategoriji Inovacije i vodstvo. Na Međunarodni dan žena nagradu im je dodijelila The Croatian Women’s Network™/Mreža hrvatskih žena ( https://croatianwomensnetwork.org/ ). U obrazloženju nagrade stoji da su ovogodišnje dobitnice proslavljene pionirke u svojim područjima. Žene su koje nadahnjuju, obrazuju i podučavaju buduće generacije te stvaraju temelje izvrsnosti u svojim zemljama. Njihovo zalaganje za boljitak vlastitih profesionalnih i društvenih zajednica uz izgradnju i održavanje veza s Hrvatskom ispunjava nas ponosom i nadom za budućnost.  Četiri profesorice našeg Fakulteta svojom zagovaračkom inicijativom “Pravo svakog djeteta na školski obrok” uspjele su postići da Vlada Republike Hrvatske uvede mjeru jednog besplatnog obroka za svako dijete u osnovnim školama diljem Hrvatske od 1. siječnja 2023. godine te tako inovirale hrvatski obrazovni sustav i unaprijedile prava djece. Čestitamo profesoricama na dobivenoj nagradi.
Zagovaračkoj inicijativi profesorica...
Doprinos zagovaračke incijative " Pravo svakog djeteta na školski obrok " četiri profesorice Studijskog centra socijalnog rada: izv. prof. dr. sc. Ivane Dobrotić, izv. prof. dr.sc. Olje Družić Ljubotina, izv. prof. dr. sc. Marijane Kletečki Radović i izv. prof. dr. sc. Antonije Petričušić prepoznat je od strane organizacija civilnog društva te im je dodjeljeno priznanje “ Krunoslav Sukić ” za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava. 
Izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić...
Objavljena je urednička knjiga izv. prof. dr. sc. Ivane Dobrotić, Research Hanbook on Leave Policy: Parenting and Social Inequalities in a Global Perspective , u kolaboraciji sa Sonjom Blum (University of Bielefeld) i Alison Koslowski (University College London). Knjiga je objavljena kao dio serije Elgar Handbooks in Social Policy and Welfare , a koja teži dati sveobuhvatan pregled najnovijih istraživanja na području socijane politike prezentirajući izvorne doprinose vodećih autora_ica u području. 
Doc. dr. sc. Danijel Baturina -...
Doc. dr. sc. Danijel Baturina dobio je 21.studenog 2022 odlukom Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost godišnju nagradu za znanstvene novake za područje društvenih znanosti.   Izvadak iz Odluke o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2021.godinu: Doc. dr. sc. Danijel Baturina, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Studijski centar socijalnog rada, nagrađuje se godišnjom nagradom mladim znanstvenicima za izniman doprinos analizi i razvoju teme socijalnog poduzetništva. U 2021. godini objavio je samostalno ili u suautorstvu šest radova u visoko rangiranim časopisima i knjizi uglednoga međunarodnog izdavača Routledgea i prvi sveučilišni udžbenik na hrvatskome jeziku u području socijalne ekonomije i socijalnog poduzetništva. U svojim radovima bavi se zaštitom ranjivih društvenih skupina (starije osobe, mladi izvan rada i obrazovanja), s posebnim naglaskom na alternativne oblike socijalne zaštite utemeljene na socio-poduzetničkom djelovanju. Kao jedan od najplodnijih hrvatskih autora u području socijalnog poduzetništva, tijekom 2021. i u desetogodišnjem djelovanju dao je višestruki doprinos razvoju znanstvenog područja socijalne politike. Čestitamo kolegi Danijelu Baturini na velikom postignuću i želimo puno uspjeha u daljem radu!
Društvena i gospodarska...
Objavljena je znanstvena urednička knjiga ˝Društvena i gospodarska revitalizacija Siska i Banije/Banovine˝. Nakladnici knjige su Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga je interdisciplinarno djelo grupe autora čiji je zajednički rad započeo na izradi programa revitalizacije potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije, a dovršen je kao zbornik znanstvenih radova u kojemu su analizirani uzroci i čimbenici kontinuiranog razvojnog zaostajanja te predloženi modeli koji bi mogli doprinijeti cjelovitoj i temeljitoj gospodarskoj i društvenoj revitalizaciji.
Online obrazac za upis na sveučilišne...
Poštovane studentice, poštovani studenti,  online obrascu za upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike u akademskoj godini 2022./2023. pristupate putem niže navedene poveznice: https://limesurvey.srce.hr/788433?lang=hr Online upisnom obrascu pristupate putem OIB-a Ako Vam počinje OIB sa jednom ili više 0, nemojte ih upisati. Svakako prije pristupa aplikaciji za upis, pročitajte ugovore za 22/23 koji su objavljeni na niže navedenom linku: https://www.pravo.unizg.hr/sc-sr/studiji/diplomski/ugovori Molimo Vas da ispunjavanje obrasca i predaju dokumentaciju vršite putem računala ili prijenosnog računala, a ne putem mobitela ili pametnog telefona. Prilikom upisa na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike u akademskoj godini 2022./2023., molimo Vas da slijedite upute iz prethodno objavljene obavijesti  o podacima. Upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike u akademskoj godini 2022./2023. će se vršiti od četvrtka 6.10. od 08:30h do petka 7.10. do 10:00h. 
Odabir izbornih kolegija, seminara i...
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNOG RADA Studenti koji su upisali diplomski sveučilišni studij socijalnog rada obvezni su: odabrati jedno od  područja  koje žele slušati u okviru obveznog kolegija  Odabrana područja socijalnog rada odabrati  2 izborna kolegija   (jedan izborni kolegij moga biti s diplomskog studija socijalnog rada, a drugi izborni kolegij može biti sa diplomskog studija socijalnog rada ili diplomskog studija socijalne politike.)
Obavijest o upisu na sveučilišne...
Poštovane prvostupnice, poštovani prvostupnici, niže su navedene informacije o načinu upisa na sveučilišni diplomski studij Socijalnog rada i sveučilišni diplomski studij Socijalne politike u akademskoj godini 2022./23. Studenti koji su se prijavili za upis na oba diplomska sveučilišna studija , imaju pravo izabrati samo jedan studij kojeg mogu upisati kao redoviti studenti, a drugi studij mogu upisati kao izvanredni studenti (ukoliko to žele i ukoliko će ostati slobodnih mjesta). Studenti koji su završili neki drugi diplomski studij kao redoviti studenti mogu se upisati kao redoviti uz obvezu plaćanja školarine ili kao izvanredni studenti.
Online obrazac za prijavu za upis na...
Poštovane studentice, poštovani studenti,  online prijavnom obrascu za upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike, te pripremne godine diplomskog studija socijalne politike u akademskoj godini 2022./2023. pristupate putem niže navedene poveznice: https://limesurvey.srce.hr/186593?lang=hr Molimo Vas da prije ispunjavanja online obrasca pročitate UPUTE za ispunjavanje dijelova podataka o diplomskom studiju na koji se prijavljujete. Molimo Vas da prilikom prijave predaju dokumentaciju vršite putem računala ili prijenosnog računala, a ne putem mobitela ili pametnog telefona. Prilikom vršenja prijave na upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike u akademskoj godini 2022./2023., molimo Vas da slijedite upute iz prethodno objavljene obavijesti (koja se nalazi ispod ove obavijesti) o podacima i dokumentaciji koju trebate priložiti. Prijave na natječaj za upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike će se vršiti od ponedjeljka 3. 10. od 8:00h do utorka 4.10. do 12:00h.
Prijave na natječaj za upis na...
Poštovane prvostupnice, poštovani prvostupnici, prijave na oba diplomska studija obavljati će se online, prema sljedećoj proceduri: 1. Prijave na natječaj za upis na diplomski studij će se vršiti od ponedjeljka, 3. 10. 2022. od 8:00h do utorka, 4. 10. 2022. do 12.00. •    Prijava na natječaj za upis će se vršiti putem aplikacije. Upute za pristup aplikaciji biti će objavljene na ovoj mrežnoj stranici u petak 30. 9.   •    U aplikaciju će kandidati unositi svoje osobne podatke kao i podatke o završenom studiju. Popis podataka koje će te trebati unijeti u aplikaciju možete vidjeti ovdje u Obrascu za prijave na diplomski studij .  •    U aplikaciji kandidati mogu izvršiti i prijavu za upis na oba diplomska studija ukoliko to žele. Za kandidate koji prijave upis na oba diplomska studija, kroz aplikaciju bit će moguć odabir prioritetnog diplomskog studija i statusa studiranja.
Održano gostujuće predavanje dr....
Dr. Barbara Shank, dekanica i profesorica emerita, University St. Thomas, St. Paul, MN, USA  održala je 13.09.2022. predavanje pod naslovom Internalisation in social work education. Predavanje je bilo usmjereno na dokumente koji su važni za očuvanje osnovnih standarda u obrazovanju i profesiji socijalnih radnika i to su: Global Standards for the Education and Training of the Social Work Profession, the Global Definition of Social Work, the Global Social Work Statement of Ethical  Principles and the Global Agenda. Nakon predavanja održana je zanimljiva rasprava o izazovima primjene navedenih standarda i o iskustvima razvoja programa socijalnog rada diljem svijeta.
Natječaj za upis polaznika na...
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje  natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij  Obiteljska medijacija  1.    Uvjeti za upis  Pravo upisa ima osoba sa završenim diplomskim studijem socijalnog rada ili socijalne politike, prava, psihologije ili edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i stečenim zvanjem magistra struke odnosno sa završenim sveučilišnim studijem socijalnog rada, prava, psihologije ili edukacijsko rehabilitacijskih znanosti i stečenim zvanjem magistra socijalnog rada, magistra prava, profesora psihologije ili magistra edukacijske rehabilitacije. Iznimno, studij može upisati i osoba sa završenim drugim sveučilišnim studijem pod uvjetima propisanim Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima. Kandidati koji nisu magistri socijalnog rada dužni su polagati razlikovni sadržaj.  Polaznik mora poznavati jedan svjetski jezik u mjeri u kojoj se može koristiti stranom literaturom i imati tri godine radnog iskustva (iznimno, manje od tri godine radnog iskustva, ali uz preporuku jednog sveučilišnog nastavnika i posebno obrazloženje u eseju).
Upute vezano uz postupak priznavanja...
Mole se studenti da u svrhu pokretanja postupka priznavanja predmeta položenih na stranom sveučilištu tijekom mobilnosti u okviru Erasmus+ programa predaju ECTS koordinatoru (predstojniku Studijskog centra socijalnog rada) slijedeće dokumente putem emaila: 1.    Transkript of records 2.    Learning agreement (zbog tablice B) 3.    Molbu za priznavanje mobilnosti u kojoj se navodi: 
Posebna nagrada Hrvatske udruge...
Povodom proslave i obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 15. ožujka 2022. godine, Hrvatska udruga socijalnih radnika dodijelila je posebno priznanje za inicijativu „ Pravo svakog djeteta na školski obrok “ koju su pokrenule četiri profesorice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, izv. prof. dr.sc. Olja Družić Ljubotina, izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović i izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić. 
Održano je predavanje...
Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 16.3.2022. je na Studijskom centru socijalnog rada organizirano predavanje na vrlo aktualnu temu Izbjeglice iz Ukrajine na putu prema Hrvatskoj - što možemo učiniti? Predavanje je održala Dajana Ravlija, mag.socijalnog rada iz Isusovačke službe za izbjeglice (JRS) koja je iznijela puno značajnih informacija o ulozi socijalnog radnika i drugih stručnjaka i volontera u radu s izbjeglicama. Ona je ujedno podijelila i nekoliko osobnih iskustava u radu s izbjeglicama te pobudila interes studenata da se pridruže radu JRSa i prijave na volontiranje ( JRS u Hrvatskoj - JRS Hrvatska ).
Humanitarna akcija prikupljanja...
Nastavnici i studenti Studijskog centra socijalnog rada pokrenuli su humanitarnu akciju prikupljanja donacija za izbjeglice iz Ukrajine – Zajedno solidarni za Ukrajinu! U prikupljanju potrebnih stvari rukovodimo se popisom koji je objavio Crveni križ. https://www.hck.hr/novosti/popis-namirnica-koje-mozete-donirati-za-izbjeglice-iz-ukrajine/11227 Stvari se mogu donijeti razvrstane po namjenskim paketima kako preporuča Crveni Križ, ali i nerazvrstane, pa će studenti naknadno raditi razvrstavanje.
Pozdravno pismo predstojnice...
Poštovane studentice i studenti Studijskog centra socijalnog rada!  Na početku akademske godine 2021./22. srdačno vas pozdravljam iz uloge predstojnice Studijskog centra socijalnog rada i osobe koja će u slijedeće dvije godine biti posvećena upravo vama i radu Studija. Prije svega želim srdačnu dobrodošlicu studentima prve godine našeg Studija te uspješnu prilagodbu na studentski život u Zagrebu koji će za mnoge od vas u puno aspekta biti različit od onog načina života na koji ste navikli do sada. Zahvaljujem vam na vašem povjerenju i na tome što ste izabrali upravo studij socijalnog rada za nastavak svog obrazovanja i profesionalnog opredjeljenja. 
Upisi na diplomske sveučilišne studije
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na: - diplomski sveučilišni studij Socijalni rad (2 semestra), stječe se akademski naziv magistar / magistra socijalnog rada – 70 redovitih i 20 izvanrednih studenata, - diplomski sveučilišni studij Socijalna politika (2 semestra), stječe se akademski naziv magistar / magistra socijalne politike – 25 redovitih i 15 izvanrednih studenata
Održana metodološka radionica...
Dana 21.1.2021. u trajanju od četiri sata održana je metodološka radionica „Iskustva istraživanja učinka Covid-19 na mentalno zdravlje“ na doktorskom studiju socijalnog rada i socijalne politike. Radionica je održana putem Zoom platforme za 52 studenata doktorskog studija socijalnog rada i socijalne politike.
Gdje dobiti telefonsku/online...
Savjetovalište za studente Pravnog fakulteta – e mail:  savjetovaliste@pravo.hr https://www.pravo.unizg.hr/studenti/podrska/savjetovaliste Društvo psihologa Sisačko-moslavačke županije Dostupni: 24 sata kroz sedam dana u tjednu Kontakt brojevi: 0917550879, 0989217877 i 0912065930 (cijelo vrijeme), 0918906630 (od 8 do 15 sati), 099 5551777 (od 11 do ponoći) i 0922023479 (od 16 do 18 sati)
Istraživanje "Subjektivna...
Unicef i Pravni Fakultet proveli su opsežno istraživanje Subjektivna dobrobit djece ,  a rezultati su predstavljeni u Zagrebu 4. studenog 2020 godine. Događaju su prisustvovali Tomislav Paljak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja,  Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Maja Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu. Istraživanje je predstavila voditeljica projekta prof.dr.sc. Marina Ajduković ispred istraživačkog tima Studijskog centra Socijalnog rada Pravnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu u kojem su sudjelovali doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, dr. sc. Nika Sušac i doc. dr. sc. Lucija Vejmelka.
Second application period opened for ESR
Second application period opened for ESR 3, 4, 6, 7, 9 and 14. You can send your application until February 19, 2021 , 24:00 CET. Please check the requirements of the position(s) you are interested in and submit your application before the deadline. More informations you can find here
Nagrada za promicanje prava djeteta
Odbor za dodjelu Nagrade, kojeg osniva Hrvatski Sabor, odlučio je Nagradu za životno djelo, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece dodijeliti prof. dr. sc. Marini Ajduković.
Promocija prvostupnika socijalnog rada
Dana 14. 6. 2019., u prostoru Studijskog centra socijalnog rada, Nazorova 51, održana je svečana dodjela diploma prvostupnicima Preddiplomskog studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.
67 godina Studijskog centra...
Studijski centar socijalnog rada obilježio je 67. obljetnicu djelovanja. To prilikom dana 31. svibnja održan je svečani skup na kojem je uz dekana Pravnog fakulteta i predstojnika Studijskog centra socijalnog rada sudjelovao i veći broj nastavnika, suradnika Studijskog centra, studenata i drugih gostiju.