PRIZNAVANJE SADRŽAJA:
Priznavanje sadržaja ostvarenih u okviru programa Erasmus

Priznavanje sadržaja ostvarenih u okviru Erasmus programa regulirano je odlukom dekana od 7. veljače 2018. Odluka je dostupna ovdje.

Upiti vezani uz priznavanje predmeta koje studenti Pravnog fakulteta namjeravaju slušati i polagati ili su ih već odslušali/položili i dobili ocjene u okviru mobilnosti/međunarodne razmjene upućuju se nadležnom ECTS koordinatoru putem sustava podrska.pravo.hr. Nakon ostvarenog studijskog boravka, studenti prilažu prijepis ocjena s ostvarenim ECTS bodovima i kurikulom (program po kojem se predmet izvodi, a iz kojeg su vidljive nastavne jedinice koje predmet sadrži) te traže potvrdu o priznavanju sadržaja, koju potom dostavljaju s ostatkom završne dokumentacije Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Upiti vezani uz priznavanje predmeta koje studenti Studijskog centra socijalnog rada i Studijskog centra za javnu upravu i javne financije namjeravaju slušati i polagati ili su ih već odslušali/položili i dobili ocjene u okviru mobilnosti/međunarodne razmjene upućuju se, putem studentske referade, nadležnom ECTS koordinatoru u obliku molbe na posebnom obrascu. Nakon ostvarenog studijskog boravka, studenti uz molbu prilažu prijepis ocjena s ostvarenim ECTS bodovima i kurikulom (program po kojemu se predmet izvodi, a iz kojega su vidljive nastavne jedinice koje predmet sadrži) te traže potvrdu o priznavanju sadržaja, koju potom dostavljaju s ostatkom završne dokumentacije Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.