KONTAKTI:
Kontakti

Ured za međunarodnu suradnju
imo@pravo.hr
tel. +385 1 4564391

Jelena Tadić Cegnar – jtadiccegnar@pravo.hr
Marija Gudelj Racich – mgudeljracich@pravo.hr

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju i upravljanje kvalitetom
prof.dr.sc. Iris Goldner Lang – iris.goldner@pravo.hr

Prodekanica za nastavu, mobilnost i studijske programe
prof.dr.sc. Mirela Krešić – mirela.kresic@pravo.hr