OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Religija i pravni sustavi Bliskog istoka i sjeverne Afrike
Religija i pravni sustavi Bliskog istoka i sjeverne Afrike
Studij:
Šifra: 155561
ECTS: 4.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Religija i pravni sustavi Bliskog istoka i sjeverne Afrike 4.0 155561
Literatura
Opis predmeta
Predmet Religija i pravni sustavi Bliskog istoka i sjeverne Afrike predstavlja izborni kolegij koji se do sada nije predavao u okviru studijskog programa na Pravnom fakultetu. Kolegij predstavlja težnju da se studentima približe pravni sustavi koji su se razvijali pod većim ili manjim utjecajem islamskog prava i islamskog pogleda na egzistenciju države i pravnih subjekata-fizičkih i pravnih osoba (kod Izraela pod utjecajem Židovskog odnosno rabinskog prava). Naši studenti prava su vrlo dobro upoznati s kontinentalnim i anglo-američkim pravnim sustavima ali nedovoljno upoznati s pravnim tradicijama i uređenjima država van europskog i zapadnog pravnog kruga. U današnjem globaliziranom svijetu Republika Hrvatska kao nova članica Europske Unije može i treba zauzeti mjesto poveznice između Europe i ostalih dijelova Svijeta, prvenstveno bližeg susjedstva, a što Bliski istok i Sjeverna Afrika jesu. Uređenje države i funkcioniranje državnog aparata (ostvarenje funkcija države) su u tim zemljama neraskidivo povezani s religijskim odrednicama u materijalnom ili pak formalnom i/ili ceremonijalnom smislu. Ovaj predmet će studentima približiti karakteristična prožimanja religije i pravnih sustava koji su u određenim slučajevima čista preslika religijskog pravnog sustava. Kroz analize karakterističnih država (Alžir, Iran, Izrael, Egipat, Libanon, Maroko, Saudijska Arabija, Turska) studenti će vidjeti utjecaj religije na pravni sustav država i čitavu lepezu državnih uređenja u kojima religija ima veći ili manji utjecaj. Nadati se je da će se kroz upoznavanje pravne kulture ovih država studenti bolje upoznati i s općim kulturnim značajkama tih država te razvijati međusobno uvažavanje.
Ispitni rokovi