OBITELJSKO PRAVO - ODABRANA POGLAVLJA:
Obiteljsko pravo - odabrana poglavlja
Obiteljsko pravo - odabrana poglavlja
Studij: Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166872
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
Osnovni podaci
Obiteljsko pravo - odabrana poglavlja Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
4.0 166872
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Utorkom 10,00-11,30 uz prethodnu najavu putem e-maila

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
Literatura
OBVEZNA: Alinčić, M., Hrabar, D., Jakovac-Lozić D., Korać Graovac, A; Obiteljsko pravo; Narodne novine, Zagreb (2007), str
OBVEZNA: Hrabar, D. (ur.); Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti; Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str
OBVEZNA: Alinčić, M.; Građanski brak sklopljen prema državnim propisima i u vjerskom obredu. U:Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti; (2010), str. 41-72
OBVEZNA: Korać Graovac, A; Prosudbe Europskog suda za prava čovjeka o opravdanosti ograničenja prava na sklapanje braka. U:Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti; Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 147-179
OBVEZNA: Korać Graovac, A; Ljudska prava i pravno uređenje istospolnih zajednica u domaćem zakonodavstvu. U:Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti; Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 235-264
OBVEZNA: Hrabar, D; Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava - nov prilog promicanju dječjih prava. U:Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti; Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 291-304
OBVEZNA: Jakovac-Lozić, D.:; Dijete kao titular prava na slobodu savjesti, vjerskog ili drugog uvjerenja. U:Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti; Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 355-376
OBVEZNA: Jakovac-Lozić, D.; Susreti i druženja djeteta s odvojenim roditeljem u presudama Europskog suda za ljudska prava. U:Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti; Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 377-427
OBVEZNA: Korać Graovac, A.; Sadržaj i doseg prava na poštovanje obiteljskog života u hrvatskom obiteljskom pravu. U:Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti; Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 429-466
OBVEZNA: Hrabar, D.; Posvojenje na razmeđi interesa posvojitelja i posvojenika.U:Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti; Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 567-596
OBVEZNA: Jakovac-Lozić, D., Vetma, I.:; Seksualna orijentacija posvojitelja i najbolji interes djeteta.U:Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti; Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 617-652
OBVEZNA: Alinčić, M; Zaštita prava na sklapanje braka i osnivanje obitelji u europskim dokumentima o ljudskim pravima i u nacionalnim zakonodavstvima,; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. IV, br. 1 (2013), str. 25-37
OBVEZNA: Hrabar, D.; Izvanbračna zajednica - neka otvorena pitanja,; Hrvatska pravna revija, X, 2 (2010), str. 41-48
OBVEZNA: Hrabar, D.; Nova procesna prava djeteta - europski pogled; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. IV, br. 1 (2013), str. 65-76
OBVEZNA: Hrabar, D.; Otvorena pitanja sudovanja u obiteljskim stvarima (Načela i smjernice za novi Lex de processibus familiaribus), u: Uzelac, A., Garašić, J., Maganić, A. (ur.): Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku: Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe,; Liber amicorum Mihajlo Dika, Pravni fakultet u Zagrebu (2013), str. 277-300
OBVEZNA: Hrabar, D.; Prava djece u Europskoj uniji - pravni okvir, u: Korać Graovac, A., Majstorović, I. (ur.): Europsko obiteljsko pravo; Narodne novine (2013), str. 53-71
OBVEZNA: Korać Graovac, A; Povelja o temeljnim pravima Europske unije i obiteljsko pravo, u: Korać Graovac, A., Majstorović, I. (ur.): Europsko obiteljsko pravo; Narodne novine (2013), str. 25-51
OBVEZNA: Majstorović, I.; Obiteljsko pravo kao različitost u jedinstvu: Europska unija i Hrvatska, u: Korać Graovac, A., Majstorović, I. (ur.): Europsko obiteljsko pravo; Narodne novine (2013), str. 1-24
PREPORUČENA: Hrabar, D. (ur.); Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti,; Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str
Opis predmeta
1. Razumjeti obiteljskopravne institute u sustavu socijalne politike
2. Upoznati doktorande s pravima djeteta u sustavu zaštite ljudskih prava (od ideje do međunarodnopravne obveze)
3. Usvojiti znanja iz obiteljskopravnog instituta skrbništva (razvitak, suvremene tendencije, međunarodni standardi) s naglaskom na zaštitu nemoćnih i starijih osoba
Ispitni rokovi
Obavijesti