prof. dr. sc. Maja Munivrana
prof. dr. sc.
Maja Munivrana

Maja Munivrana redovita je profesorica na Katedri za kazneno pravo. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine, a magistrirala na Poslijediplomskom studiju iz kaznenopravnih znanosti u Zagrebu 2007. godine, kao i na Pravnom fakultetu Sveučilišta Yale (Yale Law School) u SAD-u 2008. godine, pri čemu je šest od osam ispita položila s distinkcijom (Honors) . Doktorirala je 2011. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a usavršavala se na Max Planck Institutu za međunarodno i poredbeno kazneno pravo u Freiburgu u Njemačkoj, kao visiting professional 2013. godine na Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu, te kontinuirano na više seminara u zemlji i inozemstvu.

Dobitnica je više nagrada i priznanja. Kao najbolja diplomirana studentica nagrađena je Dekanovom nagradom u 2004. godini. Laureatkinja je godišnje nagrade najuspješnijim mladim znanstvenicima i umjetnicima Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za 2008. godinu. Dobitnica je i stipendije Kraljevske nizozemske akademije za znanosti i umjetnost  za 2019. godinu u okviru koje je kao gostujući profesor na Vrije Universiteit Amsterdam vodila kolegij na poslijediplomskom studiju Master in International Crimes, Conflict and Criminology u ak. god. 2019/2020.

Članica je uredničkog odbora vodećeg domaćeg časopisa iz područja kaznenopravnih znanosti -  Hrvatskog ljetopisa za kazneno pravo i praksu (od 2015. godine), te prestižnog međunarodnog časopisa iz područja međunarodnog kaznenog prava Journal of International Criminal Justice (od 2021. godine).

Članica je više strukovnih udruga, uključujući i Akademiju pravnih znanosti Republike Hrvatske, Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Hrvatsku udrugu za europsko kazneno pravo te Hrvatski pravni centar. Govori i piše na engleskom jeziku, a služi se i njemačkim te talijanskim jezikom.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 2003

Godina magistriranja: 2007

Godina doktoriranja: 2011

Na katedri od: 2005

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597547
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba soba 17/I
Katedra/služba:
Kazneno pravo
Konzultacije:

Konzultacije po dogovoru

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

There is Something Special about War Criminals … : Constructing and Assessing the Rehabilitation of War Criminals at the ICTY/IRMCT and in Croatia

Holá, Barbora ; Munivrana, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2023.

Pravo i vjerski osjećaji - zaštita vjerskog senzibiliteta kao temelj ograničenja slobode izražavanja

Munivrana Maja
Poglavlja u knjigama, 2022.

The Implementation of the Istanbul Convention in Croatia – Legal and Institutional Challenges

Munivrana, Maja ; Bosak, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

The Impact of COVID-19 on Prison Conditions and Penal Policy - Croatia

Munivrana, Maja ; Ivičević Karas, Elizabeta
Poglavlja u knjigama, 2022.

Djelovanje na suzbijanju seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije na Pravnom fakultetu u Zagrebu nakon pojave #nisamtražila pokreta

Horvat Vuković, Ana ; Munivrana, Maja ; Petričušić, Antonija ; Željko, Darija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja / Beyond Fear and Silence: Universities against Violence

When ‘right to offend, shock or disturb’ and religious feelings collide – exploring the limits of free speech

Munivrana Vajda, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Old and new threats to freedom of expression Can the European Court of Human Rights meet the challenges?

The contribution of research to understanding and analysing police and criminal justice data on hate crime – The IRIS Project, Croatia

Munivrana Vajda, M. ; Sučić, I. ; Maršavelski, A. ; Eterović, I.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Workshop of Council of Europe Workshop on Hate crime data analysis

Day Fines in Croatia

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Taking Wealth Seriously: European Practice with Day Fines

Zločini iz mržnje u kaznenopravnoj i prekršajnopravnoj praksi

Šurina Marton, A. ; Munvirana Vajda, M.
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2021.
22. seminar Novine u kaznenom zakonodavstvu

Kaznenopravni odgovori na izazove pandemije COVID-19

Munivrana, Maja ; Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Okrugli stol Primjena prava za vrijeme pandemije COVID-19

Kaznenopravna zaštita od spolnog uznemiravanja

Munivrana, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Znanstveno-stručni skup Pravna zaštita od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja

Day Fines in Croatia

Munivrana Vajda, Maja
Poglavlja u knjigama, 2021.

Rodno uvjetovano nasilje u Hrvatskoj - pregled zakonodavnog okvira i sudske prakse

Munivrana Vajda, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Okrugli stol o rodno zasnovanom nasilju, Ambassade de France en Croatie

ZLOČIN IZ MRŽNJE U HRVATSKOJ EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE SLUČAJEVA U RAZDOBLJU OD 2013. DO 2018. GODINE

Munivrana Vajda, Maja ; Sučić, Ines ; Maršavelski Aleksandar ; Eterović, Ivana
, 2020.

The Right to Mock, Ridicule and Criticize Religion - Exploring the Limits of Free Speech in a Democratic and Just Society

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Sporna pitanja nadležnosti Ureda Europskog javnog tužitelja

Munivrana Vajda, Maja
Prošireni sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
Integration of the EPPO in the National Criminal Justice Systems: Institutional, Procedural and Cooperative Challenges

Kažnjavanje za kršenje mjera usmjerenih na suzbijanje pandemije COVID-19

Munivrana Vajda, Maja ; Ofak, Lana
, 2020.

Domestic Trials for International Crimes – A Critical Analysis of Croatian War Crimes Sentencing Jurisprudence

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

The reality behind the Istanbul convention : Shattering conservative delusions

Bosak, Martina ; Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Preporuke za poboljšanje hrvatskog pravnog okvira i mjera za suzbijanje i prevenciju trgovanja ljudima

Ofak, Lana ; Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Establishing ICC Jurisdiction Over Crimes Committed by ISIL – Did Humanity Fail the Countries of Syria and Iraq?

Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Zločini iz mržnje u Republici Hrvatskoj - neki teorijski i praktični prijepori

Munivrana Vajda, Maja ; Šurina Marton, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Liber Amicorum Petar Novoselec. Kazneno pravo: sinergija teorije i prakse. Zbornik radova u čast profesora Petra Novoselca


Uredničke knjige, 2019.

Kodifikacija zločin genocida - blagoslov ili prokletstvo?

Munivrana Vajda, Maja
Poglavlja u knjigama, 2019.

Zločini iz mržnje u Republici Hrvatskoj – neki teorijski i praktični prijepori

Munivrana Vajda, Maja ; Šurina Marton, Andrea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
XXXII. redovito savjetovanje HUKZP u suradnji s Vijećem Europe: Jačanje učinkovitosti kaznenog postupka primjenom standarada Europskog suda za ljudska prava (VIII. novela ZKP i VI. novela KZ)

Acknowledging Victims of War Related Sexual Violence – Croatian Experience

Munivrana Vajda, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Public lecture KNAW fellow Maja Munivrana Vajda, Centre for International Criminal Justice

The Right to Mock, Ridicule and Criticize Religion - Exploring the Limits of Free Speech in a Democratic and Just Society

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Gonzaga University Human Rights Conference: Freedom of Expression as a Human Right

Codification of the Crime of Genocide – a Blessing or a Curse?

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
International Interdisciplinary Conference: 70th Anniversary of the Genocide Convention

New Technologies and Fight against Terrorism and Hate Speech in Croatia

Munivrana Vajda, M.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
5th Sino-European International Forum

Kazneno pravo: posebni dio

Cvitanović, Leo ; Derenčinović, Davor ; Turković, Ksenija ; Munivrana Vajda, Maja ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Udžbenik, 2018.

The trust is not blind – reviewing the idea of mutual trust in the EU in the context of conflicts of jurisdiction and ne bis in idem principle

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
2nd International Scientific Conference: EU Law in context – adjustment to membership and challenges of the enlargment (ECLIC 2018)

Suđenja za ratne zločine pred nacionalnim i međunarodnim sudovima: pogled sudaca i odvjetnika (pravnika) - Hrvatska perspektiva

Munivrana Vajda, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Regional conference "After the ICTY: Regional Cooperation, Accountability, Truth and Justice in the Former Yugoslavia"

“Croatian War Crimes Sentencing Jurisprudence – Assessing Allegations of Ethnic Bias and Leniency”

Munivrana Vajda, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Eurocrim, 18th Annual Conference of the European Society of Criminology “Crimes against Humans and Crimes against Humanity. Implications for Modern Criminology”

The Trust is not Blind – Reviewing the Idea of Mutual Trust in the EU in the Context of Conflicts of Jurisdiction and Ne Bis In Idem Principle

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
International Scientific Conference „EU Law in Context – Adjustment to Membership and Challenges of the Enlargement“

Noviji razvoj načela ne bis in idem u praksi Europskog suda

Munivrana Vajda, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Kaznenopravna suradnja u Europskoj uniji: pogled kroz recentnu judikaturu Europskog suda pravde

Izazovi identificiranja i procesuiranja počinitelja trgovanja ljudima

Munivrana Vajda, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Društvene mreže na internetu – novi trendovi vrbovanja i iskorištavanja žrtava trgovanja ljudima

Sudska praksa. Trgovanje ljudima

Munivrana Vajda, Maja
Drugi radovi u časopisima, 2017.

Sukob nadležnosti i ne bis in idem - lakmus test uzajamnog povjerenja među državama članicama EU

Munivrana Vajda, M.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Žarišne točke kaznenopravne suradnje Republike Hrvatske

National Report – Croatia: Individual Liability for Business Involvement in International Crimes (For section I of the XX AIDP Congress (“Corporate Business and Criminal Justice”) on “Individual Liability for Business Involvement in International Crimes (Argentina, March 2017)

Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2017.

Univerzalno načelo u hrvatskom kaznenom pravu, posebno s osvrtom na odnos Zakona o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i Kaznenog zakona

Munivrana Vajda, Maja ; Novoselec, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Ugrožavanje okoliša bukom

Munivrana Vajda, Maja
Poglavlja u knjigama, 2017.

Croatian Report on Individual Liability for Business Involvement in International Crime

Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence – Istanbul Convention: how to use it in practice?

Munivrana Vajda, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Conference “Domestic and Gender Based Violence: Taking Steps for Violence Free Lives”

Izazovi procesuiranja i suđenja za ratne zločine u RH

Munivrana Vajda, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Međunarodno kazneno pravo - naslijeđe i novi izazovi

Domestic Trials for International Crimes – Challenge of Prosecuting and Sentencing Perpetrators of War Crimes in Croatia

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Punishing International Crimes in Domestic Courts: Sentencing, Incarceration and Reintegration

Criminal liability for online hate speech

Munivrana Vajda, M.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Roundtable Conference on Cybercrime in Transnational Society

International Encyclopaedia for Criminal Law: Croatia

Munivrana Vajda, Maja ; Ivičević Karas, Elizabeta
Autorske knjige, 2016.

Establishing ICC jurisdiction over ISIS - theoretical and practical challenges

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Munivrana Vajda, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
International Conference "Establishing a Global Knowledge Network: ISIS as a Threat and Legal Challenge and the Prevention of Recruitment“

Zločin protiv čovječnosti kao izraz državne politike

Munivrana Vajda, Maja ; Namačinski, Majda
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Crime of Aggression and National Law: Croatia

Turković, Ksenija ; Munivrana Vajda, Maja
Poglavlja u knjigama, 2016.

Nekažnjavanje žrtava trgovanja ljudima u Hrvatskoj – pravni standard kao fikcija ili stvarnost

Munivrana Vajda, Maja ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Maršavelski, Aleksandar
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Gdje prestaju granice slobode izražavanja, a počinje govor mržnje? Analiza hrvatskog zakonodavstva i prakse u svjetlu europskih pravnih standarda

Munivrana Vajda, Maja ; Šurina Marton, Andrea
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Kazneno pravo i djeca

Ivičević Karas, Elizabeta ; Munivrana Vajda, Maja
Poglavlja u knjigama, 2016.

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Ethnic Cleansing as Genocide - Assessing the Croatian Genocide Case before the ICJ

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Codifying rights of victims of war related sexual violence

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Munivrana Vajda, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
15th Annual Conference of the European Society of Criminology, Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments

The Principle of Complementarity in the Jurisprudence of the ICC

Konforta, Marijana ; Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Securing Justice and Reparations of Wartime Sexual Violence, Zagreb i Dubrovnik, Hrvatska, 02-05.04.2014.

Derenčinović, Davor ; Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd Croatia - Turkey Jurists Days

Zakonska podloga za sankcioniranje govora mržnje - devedesetih i danas

Munivrana Vajda, Maja
Poglavlja u knjigama, 2014.

Criminal Law

Turković, Ksenija ; Munivrana Vajda, Maja ; Maršavelski, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2014.

Victims of wartime related sexual violence and the right to remedy and reparation (from EU and Croatian perspective)

Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
EU SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW AND PROTECTION OF VICTIMS, International Spring Course, Dubrovnik, 2014

Distinguishing Between Principals and Accessories at the ICC - Another Assessment of Control Theory

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Posebni dio kaznenog prava

Derenčinović, Davor ; Cvitanović, Leo ; Munivrana Vajda, Maja ; Turković, Ksenija
Ostalo, 2013.

Novi Kazneni zakon u svjetlu pristupanja Europskoj uniji: inkriminiranje govora mržnje i nekih drugih oblika rasizma i ksenofobije

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Noviji razvoj međunarodnih zločina i zapovjedne odgovornosti u hrvatskom kaznenom pravu

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
XII tematski međunarodni naučni skup Međunarodna krivična dela

Komentar Kaznenog zakona

Turković, Ksenija ; Novoselec, Petar ; Grozdanić, Velinka ; Kurtović Mišić, Anita ; Derenčinović, Davor ; Bojanić, Igor ; Munivrana Vajda, Maja ; Mrčela, Marin ; Nola, Sanja ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Tripalo, Dražen ; Maršavelski, Aleksandar
Autorske knjige, 2013.

Novije promjene u uređenju zastare u Republici Hrvatskoj - na tragu političke instrumentalizacije ili težnje ka ostvarenju pravednosti?

Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Securing Justice and Reparations to Victims of Wartime Sexual Violence in Croatia

Derencinovic, Davor ; Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
13th Annual Conference of the European Society of Criminology

Međunarodni zločini prema novom Kaznenom zakonu

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Croatia – National Report

Đurđević, Zlata ; Goldner Lang, Iris ; Munivrana Vajda, Maja
Poglavlja u knjigama, 2012.

Genocid u svjetlu općih instituta materijalnog kaznenog prava

Munivrana Vajda, Maja
Doktorske disertacije, 2011.

Oblici krivnje i stalni Međunarodni kazneni sud

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Etničko čišćenje kao oblik genocida? Hrvatsko zakonodavstvo i praksa u svjetlu međunarodnih izvora

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Drugi simpozij mladih penalista: tranzicijska pravda, 29. rujan - 01. listopada 2011, La Rochelle, Francuska

Bonačić, Marin ; Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

The 2009 AIDP's Resolution on Universal Jurisdiction - An Epitaph or a Revival Call?!

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Prikaz ljetne škole europskog kaznenog prava The European Area of Criminal Justice, Bruxelles, 29. lipnja - 3. srpnja 2009.

Burić, Zoran ; Munivrana Vajda, Maja
Drugi radovi u časopisima, 2009.

International Legal Framework and Domestic Responses to Terrorism

Munivrana Vajda, Maja
Poglavlja u knjigama, 2009.

XVIII. međunarodni kongres kaznenog prava: Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009. : prikaz i diskusija

Bojanić, Igor ; Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna-Maria ; Munivrana Vajda, Maja ; Burić, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 2009.

A lack of universally accepted definition of terrorism – an obstacle to the exercise of universal jurisdiction

Munivrana Vajda, Maja
Poglavlja u knjigama, 2008.

Universal Jurisdiction: Report for Croatia

Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Croatia: Efficiency and Procedural Rights in the Social Context

Kregar, Josip ; Munivrana Vajda, Maja
Poglavlja u knjigama, 2008.

Prikaz Znanstvenog skupa "Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište" : Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 9.svibnja 2006.godine

Munivrana, Maja
Poglavlja u knjigama, 2007.

Univerzalno načelo kao kriterij prostornog važenja kaznenog zakona

Munivrana, Maja
Autorske knjige, 2007.

XIX. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu : Pravna i praktična pitanja strožeg kaznenog prava u Republici Hrvatskoj. Opatija, 6.-9. prosinca 2006.

Getoš, Anna-Maria ; Krstulović-Relija, Antonija ; Munivrana, Maja
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Univerzalna jurisdikcija

Munivrana, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Prikaz seminara Doktrinarni temelji i karakteristike međunarodnog kaznenog prava. Siracusa, 11-21. lipnja 2006.

Munivrana, Maja
Drugi radovi u časopisima, 2006.

The Principle of Legality in International Criminal Law

Munivrana, Maja
Poglavlja u knjigama, 2005.

Međunarodna konferencija: Aktualna pitanja europskog kaznenog prava i zaštita financijskih intersa Euroske unije

Krstulović, Antonija ; Munivrana Maja
Drugi radovi u časopisima, 2005.