izv. prof. dr. sc. Ana Tokić Milaković
izv. prof. dr. sc.
Ana Tokić Milaković

Ana Tokić Milaković diplomirala je psihologiju 2006. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom 2006. i 2007. godine je bila zaposlena kao vježbenik u Centru za psihodijagnostičke instrumente pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu u okviru Tehnološkog projekta pod nazivom Konstrukcija, razvoj i standardizacija psihologijskih mjernih instrumenata (voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Kolesarić). Pod stručnim vodstvom izv. prof. dr.sc. Damira Ljubotine, a u suradnji s Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala je u pripremi i provedbi Sveučilišne studentske ankete o radu nastavnika provedene ak. god. 2006/07, te analizi rezultata i pripremi izvještaja za sastavnice Sveučilišta.

Na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu je zaposlena od 2007. godine, a sudjeluje u izvođenju kolegija „Uvod u psihologiju“, „Socijalna psihologija“, „Uvod u psihologiju – seminar“ i „Socijalna psihologija – seminar“ i mentorica je brojnim studentima u izradi završnih i diplomskih radova..

Od 2007. sudjeluje kao istraživač na znanstvenom projektu „Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske“, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, kojeg vodi prof. dr. sc. Marina Ajduković. Također, u periodu od 2009. do 2011. sudjelovala je u planiranju i provedbi znanstveno-istraživačkog projekta „Obilježja obitelji u Republici Hrvatskoj i stavovi prema odgoju i korištenju represivnih metoda“, pod pokroviteljstvom tadašnjeg Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i vodstvom prof. dr. sc. Ninoslave Pećnik.

U svrhu znanstvenog usavršavanja, međunarodne suradnje te rada na doktorskoj disertaciji, tijekom rujna i listopada 2008. provela je mjesec dana u istraživačkom posjetu Sveučilištu u Örebru (Švedska), na Odsjeku za bihevioralne, socijalne i pravne znanosti (Centar za razvojna istraživanja, pod vodstvom prof. dr.sc. H. Stattina).

Aktivno je sudjelovala na 16 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova te na ljetnoj školi europske i svjetske udruge istraživača o adolescenciji, pod nazivom „2010. Summer School of EARA (European Association for Research on Adolescence) and SRA (Society for Research on Adolescence)“ koja se održavala na Sveučilištu u Örebru (Švedska).

Do sada je samostalno ili u koautorstvu objavila 10 znanstvenih radova u časopisima (od čega 7 citiranih u Current Contents bazi) te jednu znanstvenu monografiju. Povremeni je recenzent za znanstvene časopise Ljetopis socijalnog rada , Journal of Adolescence , Journal of Research on Adolescence i Journal of Family Social Work.. Dobitnica je Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima, koju joj je dodijelilo Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za znanstveno ostvarenje u 2011. godini.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uloga karakteristika adolescenata i roditeljskoga ponašanja u predviđanju samootkrivanja adolescenata roditeljima“ obranila je tijekom 2014. godine pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod stručnim mentorstvom prof. dr.sc. Ninoslave Pećnik, stekavši titulu doktora znanosti. Trenutno je zaposlena na radnom mjestu docenta na Studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Subjektivna dobrobit mladih odraslih u siromaštvu

Tokić Milaković, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
23. Dani psihologije u Zadru

Supporting Involved Fathering of Young Children in Croatia: Evaluation of the "Growing Up Together Fathers' Club"

Pećnik, Ninoslava ; Modić Stanke, Koraljka ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Stereotipno ponašanje djece s poremećajem iz spektra autizma: učinkovitost bihevioralnih intervencija

Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Zadovoljstvo životom mladih odraslih u siromaštvu

Tokić Milaković, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
2. znanstvena/naučna konferencija “Društvena kriza i socijalni rad - Održivi razvoj i suvremeni izazovi socijalne uključenosti"

Growing up with a brother diagnosed with autism spectrum disorder: the siblings’ perspective

Hinek, Silvija ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Who has a chance to overcome poverty? Predictors of educational achievement of youth living in poverty

Ružojčić, Mitja ; Opačić, Ana ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

How do parents facilitate or inhibit adolescent disclosure? The role of adolescents’ psychological needs satisfaction

Tokić Milaković, Ana ; Glatz, Terese ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Growing up with Brother Diagnosed with Autism Spectrum Disorder: Adult Siblings’ Perspective

Tokić Milaković, Ana ; Hinek, Silvija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Obrazovni ishodi i radne karijere mladih odraslih u siromaštvu. Rezultati istraživanja

Ogresta, Jelena ; Ružojčić, Mitja ; Miljenović, Ana ; Tokić Milaković, Ana ; Vučković Juroš, Tanja
, 2016.

Predictors of academic motivation and high-school achievement in adolescents who grew up in poverty

Tokić Milaković, Ana ; Ružojčić, Mitja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
ECPP 2016 - 8th European Conference on Positive Psychology

Elektroničko nasilje među djecom i njegova usporedba s klasičnim oblicima vršnjačkog nasilja

Strabić, Nives ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Is There a Way out? Cultural Capital and Educational Outcomes of Young People Who Grew up in Poverty

Vučković Juroš, Tanja ; Tokić Milaković, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World

Fulfillment of the Child’s Participation Rights in the Family and the Child’s Psychosocial Adjustment: Children’s and Parents’ Views

Pećnik, Ninoslava ; Matić, Jelena ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Who can break the cycle of poverty? Predictors of perceived employability among young unemployed people who grew up in poverty

Ružojčić, Mitja ; Ogresta, Jelena ; Tokić Milaković, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
37th Annual Conference of STAR - Stress and Anxiety in a Changing Society

The Relationship between Blood Pressure Variability and Left Ventricular Mass Index in Children with Primary Hypertension

Herceg-Čavrak, Vesna ; Tokić Pivac, Višnja ; Vukšić, Iva ; Tokić Milaković, Ana ; Čavrak, Hrvoje
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
49th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, AEPC with joint sessions with the Japanese Society of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Asia-Pacific Pediatric Cardiology Society, European Association for Cardio- Thoracic Surgery and Canadian Pediatric Cardiology Association

Uloga karakteristika adolescenata i roditeljskog ponašanja u predviđanju samootkrivanja roditeljima

Tokić Milaković, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
22. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Uloga karakteristika adolescenata i roditeljskog ponašanja u predviđanju samootkrivanja roditeljima

Tokić Milaković, Ana
Doktorske disertacije, 2014.

Parental Behaviors in the Context of Adolescent Disclosure (PBAD): Instrument Development

Tokić Milaković, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Parental Behaviors Related to Adolescents' Self-Disclosure : Adolescents' Views

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Uvjerenja javnosti o ispravnim roditeljskim postupcima prema djeci najmlađe dobi

Pećnik, Ninoslava ; Radočaj, Tanja ; Tokić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Roditelji i djeca na pragu adolescencije:pogled iz tri kuta, izazovi i podrška

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Autorske knjige, 2011.

Children's views on (the legal ban of) corporal punishment

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

Adolescent’s personality and disclosure to parents

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
SRCD 2011 Biennial Meeting

Parental Behaviors in the Context of Adolescent Disclosure (PBAD): Instrument Development and Validation

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
SRCD 2011 Biennial Meeting

Adolescents' Strategic Disclosure to Parents: Anticipating Reactions

Tokic, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
13th SRA (Society for Research on Adolescence) Biennial Meeting

Open up or close down : How do parental reactions affect youth information management?

Tilton-Weaver, Lauree ; Kerr, Margaret ; Pakalniskeine, Vilmante ; Tokić, Ana ; Salihović, Selma ; Stattin, Hakan
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Prikaz skupa - II. hrvatski kongres primijenjene psihologije: "Zaštita zdravlja djece i mladih".

Tokić, Ana ; Rajhvajn Bulat, Linda
, 2010.

Uvjerenja o ispravnim roditeljskim postupcima prema malom djetetu

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
19. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Validacija skale percipiranog roditeljskog ponašanja u kontekstu samootkrivanja adolescenata

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
II.hrvatski kongres primjenjene psihologije

Parental behaviours related to adolescents' self-disclosure: adolescents' views

Tokić, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
11th International Institute on Developmental Science, IIDS

Suvremene spoznaje u istraživanju povezanosti roditeljstva i adolescentske prilagodbe

Tokić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Self-disclosure to parents: Adolescents' views

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
4th European Conference on Positive Psychology

Objective Assessment of Learning Outcomes in Higher Education: Do We Ignore the Issue?

Ljubotina, Damir ; Tokić, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
ECER Conference

Pozitivna iluzija u ljubavnim vezama i njezina povezanost sa zadovoljstvom, kvalitetom i stabilnošću veze

Tokić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
18. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Pozitivna iluzija u ljubavnim vezama i njezina povezanost sa zadovoljstvom, kvalitetom i stabilnošću veze

Tokić, Ana
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2006.