THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS:
Katedra za kazneno procesno pravo English
The European Court of Human Rights
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Frequently asked questions
European Court of Human Rights-criminal law aspects
Study: European Law - 2. semester
Code: 166922
ECTS: 6.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Basic data
European Court of Human Rights-criminal law aspects European Law - 2. semester
6.0 166922
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, room 3
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas Trg Republike Hrvatske 3
Literature
REQUIRED: Batistić Kos, Vesna; Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; NN (2012)
REQUIRED: Bojanić, Igor / Đurđević, Zlata; Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava; (2008), str. 973-980
REQUIRED: Đurđević, Zlata / Elizabeta Ivičević Karas (ur.); Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; (2013)
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Europsko konvencijsko pravo o oduzimanju slobode prisilnim smještajem osoba s duševnim smetnjama, u: Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama; (2002), str. 207-233
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Pravna osoba kao okrivljenik: temeljna prava i predstavljanje; (2005), str. 739-762, 742-746
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Tripalo, Dražen; Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse; (2006), str. 551-596, 552-566
REQUIRED: Đurđević, Zlata,; Sloboda izražavanja: čl. 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ur. Radačić Ivana); (2011), str. 152 - 189
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava; (2014)
REQUIRED: Ivičević Karas, Elizabeta; Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; (2007)
REQUIRED: Ivičević Karas, Elizabeta; Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske - analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, III. specijalističko savjetovanje, Primjena prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u RH,; (2009), str. 1-19
REQUIRED: M. Munivrana Vajda, A. Šurina Marton; Gdje prestaju granice slobode izražavanja, a počinje govor mržnje? Analiza hrvatskog zakonodavstva i prakse u svjetlu europskih pravnih standarda; (2016), str. 435-467
REQUIRED: Pleić, Marija; Zabrana mučenja u praksi Europskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske i praksu Ustavnog suda RH; (2016), str.. 247-279
REQUIRED: Valković, Laura; Pravo na pristup branitelju u svjetlu presude Dvorski protiv Hrvatske; (2016), str. 339-369
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe, HLJKPP br. 2/2009; , str. 783-808, 785-788
RECOMMENDED: Đurđević, Zlata; Pravna priroda, pravni okvir i svrha jamstva u kaznenom postupku: mogu li preživjeti odluku Ustavnog suda RH U-III-1451/2015 o ukidanju istražnog zatvora za gradonačelnika grada Zagreba i vraćanju jamčevine njegova branitelja?; (2015), str. 9-47
RECOMMENDED: Grđan, Kristijan; Pravo na život: čl. 2. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ur. Radačić Ivana); (2011), str. 45 - 66
RECOMMENDED: Ivičević Karas, Elizabeta; Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku (u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske); , str. 999 - 1018
RECOMMENDED: Krapac, Davor; Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i hrvatski kazneni postupak; (1995), str. 3 - 40
RECOMMENDED: Krapac, Davor; Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I, 136-170, te druga pravna mišljenja Europskog suda za ljudska prava opisana u knjizi; (2010)
RECOMMENDED: Krapac, Davor; Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku prema praksi Europskog suda za ljudska prava; (2010), str. 1207 - 1240
RECOMMENDED: Krapac, D; Osnovna prava čovjeka i građanina i načela krivičnog postupka; (1989), str. 827 - 854
RECOMMENDED: Kušan Lovorka / Radačić Ivana; Zabrana mučenja: čl. 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u: Usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ur. Radačić Ivana); (2011), str. 67 - 87
RECOMMENDED: Martinović, Igor / Kos, Damir; Nezakoniti dokazi: teorijske i praktične dvojbe u svjetlu prakse Europskog suda za ljudska prava,; (2016), str. 311-338
RECOMMENDED: Mrčela, Marin / Bilušić, Ivana; Konfrontacijska mjerila; (2016), str. 371-401
RECOMMENDED: Priručnici za pravnike o Europskoj konvenciji o ljudskim pravima; Interrights
RECOMMENDED: Radačić, Ivana; Regulacija pobačaja - Praksa Europske komisije za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava u svjetlu globalnih standarda; (2017), str. 251-270
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply