CRIMINAL LAW - SPECIAL PART:
Criminal Law - Special part
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Criminal Law - Special part
Study: Criminal Law - 2. semester
Code: 166803
ECTS: 7.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
prof. dr. sc. Ksenija Turković
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
prof. dr. sc. Maja Munivrana
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Basic data
Criminal Law - Special part Criminal Law - 2. semester
7.0 166803
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

Friday, 10:00 am

Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba 16/I
prof. dr. sc. Ksenija Turković
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

 Thursday at 12, Zrinjevac 17

Trg Republike Hrvatske 14, room Zrinjevac 17 (Trg Nikole Šubića Zrinskog 17)
prof. dr. sc. Maja Munivrana Trg Republike Hrvatske 3, room soba 17/I
izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić

Thursday at 9 a.m. Due to extraordinary cirumstances, available online: suncana.roksandic@pravo.hr

Ćirilometodska 4, room Ćirilometodska 4, soba 54
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

Monday at 18:30h at Gundulićeva 10, Room no. 12 (1st floor). Please send a prior notification by e-mail.

Gundulićeva 10, room 12
Literature
REQUIRED: Derenčinović, Cvitanović, Munivrana Vajda, Turković; Posebni dio kaznenog prava; (2013), str
REQUIRED: Turković i dr.; Komentar Kaznenog zakona (radna skupina); (2013), str
RECOMMENDED: Bačić, Pavlović; Kazneno pravo, posebni dio; (2001), str
RECOMMENDED: Bačić, Pavlović; Komentar Kaznenog zakona; (2004), str
RECOMMENDED: Derenčinović; 6. radionica: Novosti kod kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa i kod kaznenih djela protiv imovine; HLJKPP (1998), str. 197-208
RECOMMENDED: Derenčinović, Davor; Mit(o) korupciji; NOCCI (2001), str
RECOMMENDED: Horvatić, Šeparović i suradnici; Kazneno pravo, posebni dio; (1999), str
RECOMMENDED: Kurtović, Anita, Garačić, Ana; Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 17 (2010), str. 597-618
RECOMMENDED: Kurtović, Anita; Novosti u kaznenopravnom uređenju čedomorstva, usmrćenja na zahtjev i protupravnog prekida trudnoće; Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse: zbornik radova: II. znanstveni skup: Novalja (2011), str. 51-64
RECOMMENDED: Kurtović, Garačić; 5. radionica: Novosti kod kaznenih djela protiv života i tijela i kaznenih djela protiv slobode i prava građana; HLJKPP (1998), str
RECOMMENDED: Novoselec, Petar; Gospodarska kaznena djela; Hrvatska pravna revija (2001), str
RECOMMENDED: Novoselec, Petar; Kažnjavanje novinara za krivična djela protiv časti i ugleda; Pravni vjesnik (Osijek) (1992), str
RECOMMENDED: Novoselec, Petar; Novo hrvatsko prometno kazneno pravo; HLJKPP (1997), str
RECOMMENDED: Novoselec, Petar; Posebni dio kaznenog prava; (2007), str
RECOMMENDED: Rittossa, Dalida; Martinović, Igor; Spolni odnošaj bez pristanka i silovanje - teorijski i praktični problemi; HLJKPP (2014), str. 509-548
RECOMMENDED: Šuperina, Garačić; Učestalost kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa u Republici Hrvatskoj te neka pitanja u svezi s tumačenjem i primjenom kaznenopravnih rješenja iz glave XIV. Kaznenog zakona; HLJKPP (2000), str
RECOMMENDED: Zlatarić; Krivični zakonik u praktičnoj primjeni, II. svezak; (1958), str
RECOMMENDED: povijesni izvori hrvatskog posebnog kaznenog zakonodavstva od 1787.; strana (preporuča se da se polaznik specijalističkog studija upozna barem s jednim udžbenikom posebnog dijela reprezentativnim za neki nacionalni kaznenopravni sustav, a doktorskog barem s dva takva udžbenika, od kojih se svaki odnosi na jedan sustav): * njemačko govorno područje: Strafrecht besonderer Teil... udžbenik ili komentar po izboru * englesko govorno područje: Criminal Law Specific Crimes... udžbenik ili komentar po izboru * francusko govorno područje: Droit penal special... udžbenik ili komentar po izboru * talijansko govorno područje: Diritto penale - parte speciale... udžbenik ili komentar po izboru * strani kazneni zakonici - posebni dio (po izboru); , str
Description
Exam dates