:
Upravljanje decentralizacijom

LITERATURA ZA PRIPREMU ISPITA IZ PREDMETA
 

 

UPRAVLJANJE DECENTRALIZACIJOM

(primjenjuje se od početka ak. god. 2018./2019.)

 

 1.       Koprić, I. (2018). Suvremeni trendovi u razvoju lokalne i regionalne samouprave i hrvatska lokalna i regionalna samouprava. U: Koprić. I. (ur) Eurpeizacija hrvatske lokalne samouprave. Institut za javnu upravu, str. 1-56. – dostupno u elektronskom obliku na: www.iju.hr  
 2.       Koprić, I. (2008). Upravljanje procesom decentralizacije, Hrvatska javna uprava god. 8., br. 1., str. 95-133 – dostupno u elektronskom obliku na: http://www.iju.hr 
 3.       Koprić, I. (2005). Djelokrug lokalne i regionalne samouprave, Hrvatska javna uprava, 5(1) 35-79 – dostupno u elektronskom obliku na: http://www.iju.hr
 4.       Ivanišević, S. (2008). Europska iskustva u decentralizaciji upravljanja velikim gradovima, Hrvatska javna uprava, 8(2), 407–420. – dostupno u elektronskom obliku na: http://www.iju.hr
 5.       Koprić, I. (2009). Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima, Hrvatska javna uprava, 9(1), 69-78 – dostupno u elektronskom obliku na: http://www.iju.hr
 6.       Đulabić, V. (2018). Lokalna samouprava i decentralizacija u Hrvatskoj. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung. https://bib.irb.hr/datoteka/962156.VDulabic-Lokalna-samouprava-i-decentralizacija.pdf 
 7.       Đulabić, V. (2011). Razvoj i modernizacija regionalne samouprave u Hrvatskoj. U: Grupa autora (2011) Decentralizacija. Zagreb: Centar Miko Tripalo, str. 35.-62 – dostupno u elektronskom obliku na http://tripalo.hr/wp-content/uploads/2012/05/Decentralizacija.pdf    
 8.       Đulabić, V. (2018). Harmonizacija regionalne samouprave u Europi i regionalno pitanje u Hrvatskoj. U: Koprić. I. (ur) Eurpeizacija hrvatske lokalne samouprave. Institut za javnu upravu, str. 447-469 – dostupno u elektronskom obliku na: www.iju.hr
 9.       Škarica, M. (2013). Lokalni djelokrug u svjetlu novih funkcija i uloga lokalne samouprave. U: Koprić, I. (ur.) Reforma lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Pravni fakultet i Institut za javnu upravu, str. 55-98
 10.   Marčetić, G., Lopižić, I. (2017). Utjecaj procesa decentralizacije na jačanje personalnih kapaciteta hrvatske lokalne i područne (regionalne) samouprave, HKJU-CCPA, 17(3), 407–435, https://hrcak.srce.hr/187195
 11. Koprić, I. (2001). Okviri, naglasci i perspektive aktualne decentralizacije u Hrvatskoj. Hrvatska javna uprava, 3(3-4), 411-454 – dostupno u elektronskom obliku na: http://www.iju.hr
Popis obavijesti