SPRING SCHOOL ON ENTREPRENEURSHIP AND TRANSFORMATION:

UNIC Spring School on Entrepreneurship and Transformation: 
15. ožujka – 31. svibnja 2021.

Poziv na sudjelovanje


U organizaciji članova UNIC konzorcija - Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Ruhr iz Bochuma (Njemačka) i Sveučilišta iz Oula (Finska) - održava se prva UNIC Spring School on Entrepreneurship and Transformation. 

Zainteresirani studenti mogu slušati predavanja iz slijedećih kolegija:    

•    The Economics of Digitalization  
•    Microeconomics of Competitiveness 
•    Business Statistics 
•    Doing Business in the European Union 
•    Digital Technology Usage in Entrepreneurship 
•    Building Business Through Creativity 
•    Exercising Entrepreneurship

Omogućeno je sudjelovanje 165 studenata preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija zainteresiranih za poduzetništvo i razmjenu ideja s kolegama s drugih sveučilišta.  

Za uspješan završetak škole studenti će dobiti odgovarajući broj ECTS bodova. 

Radi epidemiološke situacije izazvane COVID-19 predavanja će se održavati online.


Prijave traju do 28. veljače 2021.     

Više informacija o programu i prijavi dostupno je na https://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/unic-school/

Za dodatne informacije:  unic-school@rub.de