OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Preventivni programi u socijalnom radu
Preventivni programi u socijalnom radu
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 20083
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Laklija
Osnovni podaci
Preventivni programi u socijalnom radu Socijalni rad - 4. semestar
4.0 20083
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Laklija

Po prethodnom dogovoru na e-mail: maja.laklija@pravo.hr

Nazorova 51, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Bašić, J.; Teorije prevencije: Prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladi; Školska knjiga (2008), str
OBVEZNA: Žižak, A., Koller-Trbović, N., Lebedina-Manzoni, M.; Od rizika do intervencije; Edukacijskorehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2001), str
OBVEZNA: Interna skripta, materijali s predavanja; , str
OBVEZNA: Belošević, M. i Ferić, M. (2021). Implementacija pristupa temeljenog na dokazima učinkovitosti u prevencijskoj znanosti. Kriminologija & socijalna integracija, 29 (1), 145-164. https://doi.org/10.31299/ksi.29.1.6 (U PRIMJENI OD VELJAČE 2024.)
OBVEZNA: Bašić, J. (2009) Teorije prevencije : prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih. Zagreb: Školska knjiga, 2009 (U PRIMJENI OD VELJAČE 2024.)
OBVEZNA: Žižak, A., Koller Trbović, N., Maurović, I., Mirosavljević, A., Ratkajec Gašević, G., Ferić, M., Lotar Rihtarić, M., Dodig Hundrić, D., Novak, M. & Križan, H. (2020) INTERNI DOKUMENT O RAZULTATIMA PROJEKTA SPECIFIČNA OBILJEŽJA OBITELJI U RIZIKU: DOPRINOS PLANIRANJU KOMPLEKSNIH INTERVENCIJA.. Izvještaj. Dostupno na: http://www.famres.erf.hr/language/hr/interni-dokument-o-rezultatima-projekta/ (U PRIMJENI OD VELJAČE 2024.)
OBVEZNA: Ajduković, M. i Marohnić, S. (2011) Smjernice za planiranje, provedbu i evaluaciju prevencijskih i tretamanskih programa zaštite djece od nasilja. Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Republike Hrvatske. (U PRIMJENI OD VELJAČE 2024.)
OBVEZNA: Ferić, M. (2002). PREVENTIVNE INTERVENCIJE USMJERENE PREMA OBITELJI - pregled programa. Kriminologija & socijalna integracija, 10 (1), 1-12. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/98968 (U PRIMJENI OD VELJAČE 2024.)
PREPORUČENA: Bašić, J., Novak, M., Grozić-Živolić, S.; Spremnost i mobilizacija zajednice za prevenciju rizičnih ponašanja djece i mladih: Perspektiva ključnih ljudi u Istarskoj županiji; Kriminologija i socijalna integracija, 16(2) (2008), str. 97-108
PREPORUČENA: Bašić, J., Koller-Trbović, N.; Uzelac, S., ur.; Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja: pristupi i pojmovna određenja; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004), str
PREPORUČENA: Bašić, J., Janković, J.; Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladih; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih (2000), str
PREPORUČENA: Janković, J.; Sukob ili suradnja; Alinea (1993), str
PREPORUČENA: Janković, J., Bašić, J. (ur.); Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih (2001), str
PREPORUČENA: Jeđud, I., Ustić, D.; Mentoriranje i mentorski programi; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (2009), str
PREPORUČENA: Šimunković, G., Forčić, G., Milinković, D., Kamenko, J., Šehić Relić, L.; Generacija za V: Zašto i kako organizirati volonterski program u školi?; Volonterski centar Osijek (2011), str
Opis predmeta
Predmet Preventivni programi u socijalnom radu ima za svrhu upoznati studente s osnovnim pojmovima vezanim uz proces nastajanja i prevencije psihosocijalnih problema, s različitim tipovima prevencije i pristupima u preventivnom socijalnom radu, s posebnim naglaskom na upoznavanju grupnog modela rada "Male kreativne socijalizacijske skupine" (MKSS). Kroz sudjelovanje u iskustvenim oblicima rada studenti imaju priliku razvijati svoje praktične vještine nužne za buduće samostalno provođenje pristupa MKSS i sudjelovanje u drugim oblicima preventivnog rada.

Sadržaj predmeta
- Povijesni pregled prevencije i preventivnih intervencija,
- Modeli i razine prevencije,
- Teorijske osnove prevencije,
- Koncept: rizičnih i zaštitnih čimbenika, otpornosti, razvojnih prednosti, pozitivnog razvoja i promocije mentalnog zdravlja
- Pojam i tipovi prevencije,
- Prevencija i društveno-politički okvir,
- Prevencija u socijalnom radu,
- Sveobuhvatnost strategija preventivnih intervencija,
- Preventivne intervencije/projekti/programi usmjereni na pojedinca, obitelj, uže okruženje i zajednicu
- Planiranje i implementacija preventivnih projekata/programa
- Primjena pristupa "Malih kreativnih socijalizacijskih skupina",
- Evaluacija, verifikacija i supervizija preventivnih programa.
Ispitni rokovi