Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar
Studij:
Šifra: 31816
ECTS: 4.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar 4.0 31816
Literatura
Opis predmeta
Svrha izučavanja pravne povijesti. Stvaranje i razvoj hrvatske države i prava. Državnopravni i pravni razvoj u bližem hrvatskom okruženju. Politika velikih sila i strukturalne promjene u bližem hrvatskom okruženju od 19. st. do konca Prvog svjetskog rata. Geneza nastajanja prve jugoslavenske države 1914-1918. Raspad jugoslavenske države u Drugom svjetskom ratu. Međunarodna i unutarnja uvjetovanost razvoja u Jugoslaviji 1945-91. Raspad jugoslavenske države i nastanak Republike Hrvatske i drugih država 1991: ustavnopravni i međunarodnopravni vidovi.
Ispitni rokovi