OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javni menadžment (seminar)
Javni menadžment - seminar
Studij:
Šifra: 116601
ECTS: 4.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Javni menadžment - seminar 4.0 116601
Literatura
Opis predmeta
Seminar je oblik grupnog rada na kojem studenti uz vodstvo nastavnika detaljnije obrađuju određenu nastavnu cjelinu s fokusom na konkretne probleme iz upravne prakse. Seminar se sastoji od dva dijela. U prvom, studenti predstavljaju određenu temu i to služi kao podloga za argumentiran razgovor i raspravu o temi. U drugom dijelu seminara naglasak se stavlja na predstavljanje eseja koji služe kao podloga za analizu i raspravu na seminaru.
Ispitni rokovi