KOLOKVIJ:
Upravno postupovno pravo
Kolokvij iz kolegija Upravno postupovno pravo

Studenti/ce koji su prvi puta upisani na kolegij Upravno postupovno pravo i koji zadovolje uvjet pohađanja predavanja za redovite studente od 75%, imaju pravo izaći na kolokvij. Gradivo kolokvija obuhvaća Zakon o općem upravnom postupku. Studenti/ce koji polože kolokvij oslobađaju se ZUP-a na pisanom i usmenom dijelu ispita. Ta povlastica vrijedi godinu dana (do ispitnog roka u studenome), a primjenjuje se samo na prva tri izlaska na ispit (ne vrijedi na komisijskom ispitu i kasnijim polaganjima ispita).